PORADŇA

Nebezpečné železničné priecestia: Existuje nejaká výnimka, kedy môžete prejsť aj „na červenú“?

Nehody na železničných priecestiach nie sú tak časté ako iné dopravné nehody, platí však, že vinníkom je vždy vodič motorového vozidla, chodec či cyklista nerešpektujúci základné pravidlá.

Vydané  Text: 

Pri každej nehode na železničnom priecestí je vinníkom vodič motorového vozidla, cyklista alebo chodec. Je preto potrebné naďalej si pripomínať dôležitosť pravidiel platiacich pre prejazd železničným priecestím.

Železničné priecestia sú dnes v porovnaní s minulosťou nepomerne bezpečnejšie a komfortnejšie, pretože sú vždy riadne označené dopravným značením a medzi koľajnicami sa používajú kompozitné výplne a tlmiace materiály. Napriek tomu sú to stále lokality s vysokým rizikom nehody a prejazd cez ne je sprevádzaný výrazným nepohodlím.

Železničné priecestia poznáme aktívne (chránené) a pasívne (nezabezpečené, nechránené), pričom každé musí byť riadne označené dopravnými značkami nielen priamo na mieste križovatky vozovky a koľajníc, ale aj 240, 160 a 80 metrov pred ňou v každom smere.

Za pasívne železničné priecestie považujeme také, ktoré nie je vybavené automatickými alebo manuálne ovládanými závorami – takéto nachádzame predovšetkým na miestach, kde nie je vysoká intenzita dopravy. Poznáme však aj výnimky, napríklad križovatku Vrakunskej a Ivanskej cesty v Bratislave. Tá je typická veľmi vysokou intenzitou dopravy, napriek tomu je priecestie označené iba svetelnou a zvukovou signalizáciou.

Aktívne, resp. chránené železničné priecestia sú vybavené zvyčajne automatickými závorami, ktoré vytvoria mechanickú prekážku v jazde pre automobily, chodcov, bicykle a motocykle. Tieto závory sú však stále iba doplnkom k vizuálnej a zvukovej signalizácii. Z hľadiska bezpečnosti sú najlepšie mosty, po ktorých môžu vlaky obísť cesty určené pre osobnú dopravu, ale vzhľadom na finančnú náročnosť a častokrát technologickú nemožnosť takejto stavby nie sú štandardom. Napriek tomu ich na Slovensku máme viac ako dvetisíc.

Pre rekonštrukciu je uzavreté železničné priecestie na Fintickej ulici

Inzercia

Kedy možno prejsť „na červenú“?

Vo všeobecnosti platí jednoznačné pravidlo. Nesmiete prejsť cez železničné priecestie od chvíle spustenia výstražného hlásenia (blikania červených svetiel sprevádzaných typickým zvukom).

Ak ste na železničnej trati práve vo chvíli, keď sa výstražné hlásenie spustí, je vašou povinnosťou okamžite opustiť priestor železničného priecestia a tiež umožniť ostatným vozidlám, aby tento priestor opustili. Platí to aj v prípade, že ste stále iba v prvej polovici priecestia- jedná sa skôr o urýchlené opustenie jeho priestoru.

Názor, že cez železničné priecestie možno prejsť až dovtedy, kým sa nespustia závory, je nesprávny.


Čo robiť, ak stále bliká červená – možná výnimka zo zákazu prejazdu

Občas na semafore na železničnom priecestí nastane porucha a neustále blikajú červené svetlá. Bohužiaľ, ani v takomto prípade nemôžete cez železničné priecestie prejsť, pretože ako nezainteresovaný nemôžete vedieť, že sa skutočne neblíži vlak. Ak je očividné, že sa jedná o poruchu signalizácie, kontaktujte železnice alebo číslo 158 a uveďte číslo priecestia JIČ, o ktorom píšeme nižšie.

Železnice následne vyšlú pracovníka, ktorý sa postará o riadenie dopravy a odstránenie poruchy.

V krajnej núdzi možno využiť zákon, konkrétne paragraf 29. Tento paragraf uvažuje o jednej alebo viacerých osobách zodpovedných za riadenie prejazdu cez železničné priecestie v prípade poruchy signalizácie. Za krajnú núdzu však nemožno považovať cestu do práce alebo ponáhľanie sa na spoj.


Dopravné značenia súvisiace so železničnými priecestiami

Čo robiť, ak ste sa zasekli

Ak sa s autom zaseknete na železničnom priecestí, ale signalizácia nehlási blížiaci sa vlak, nemusíte panikáriť. Ak nie je možné auto odstrániť v priebehu niekoľkých sekúnd, je potrebné zavolať na číslo 112 a nahlásiť, čo a kde sa vám stalo. Každé železničné priecestie má vlastný jednoznačný identifikačný číselný kód (JIČ). Ten sa nachádza na železničnom semafore (má tvar SP0376, pričom SP znamená slovenské priecestie).

Trnava chce bezpečnejšie priecestie na Ulici Terézie Vansovej

„V krajnom prípade je možné dokonca na diaľku zastaviť železničnú dopravu v úseku,“ uvádzajú Železnice Slovenskej republiky na svojich webových stránkach.

Ak sa s automobilom z akéhokoľvek dôvodu ocitnete medzi zatvorenými rampami a nemáte možnosť obísť ich, môžete ich autom preraziť. Podľa ŽSR sú rampy konštruované tak, aby pri prípadnom prerazení spôsobili na aute čo najmenej škôd. Netreba hľadieť na drobné poškodenia skla, laku alebo spätných zrkadiel.

Nesnažte sa auto zaparkovať tak, aby ho vlak obišiel na niekoľko centimetrov! Vy nemôžete vedieť, či v protismere nepôjde za minútu druhý vlak alebo sa auto nezachytí.

Ak je auto nepojazdné a zostane stáť na železničnom priecestí, akonáhle budete vidieť prichádzajúci vlak, vzdiaľte sa od vozidla. V takejto chvíli už nič iné nezmôžete.

ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement