Euro 7

Ak Európska únia schváli novú emisnú normu, na autá do 20 000 € môžeme prakticky zabudnúť! Aký postoj zaujalo Slovensko?

  • Európske emisné limity Euro 7 čelia odporu ôsmich členských krajín. Tie uviedli, že prísnejšie limity pre znečisťujúce látky by mohli odkloniť kľúčové investície potrebné na dosiahnutie hlavného cieľa EÚ v doprave, ktorým je účinný zákaz nových vozidiel so spaľovacími motormi po roku 2035.  
  • VW žiada odloženie emisnej normy EURO 7. Splniť ju tak rýchlo je nereálne, upozorňuje koncern

  • Podľa normy Euro 7 majú byť dieselové a benzínové motory od roku 2025 ešte čistejšie. Plány Európskej komisie sú však také ambiciózne a neprimerané, že ich možno považovať za skrytý zákaz spaľovacích motorov. VW chce dva roky na prípravu na implementáciu plánovanej normy Komisia tvrdí, že opatrenia je potrebné zaviesť do praxe čo najskôr