Značka MG odmietla spolupracovať s Európskou komisiou! Trestom budú najvyššie dovozné tarify zo všetkých čínskych automobiliek

Značka MG bude zápasiť s najvyššími tarifami spomedzi všetkých čínskym automobiliek. Čo to znamená pre slovenské zastúpenie?

Vydané  Text: 

Európska komisia zverejnila výsledky svojho deväťmesačného vyšetrovania dotácií poskytovaných Čínou na trhu s elektrickými vozidlami a poskytla informácie o spôsobe výpočtu ciel a dôkazoch, ktoré zhromaždila na podporu svojho najzávažnejšieho obchodného prípadu.

V správe sa podrobne opisuje neochota čínskej vlády a štátnej automobilky SAIC, vlastníka britskej značky MG, spolupracovať s Komisiou pri vyšetrovaní, či čínski výrobcovia elektrických vozidiel využívajú nespravodlivú štátnu podporu.

To odôvodnilo zavedenie najvyššej colnej sadzby 37,6 % pre spoločnosť SAIC, zatiaľ čo ďalšie čínske automobilky BYD a Geely čelia nižším colným sadzbám 17,4 %, resp. 19,9 %, ktoré odrážajú ich spoluprácu. Tieto clá dopĺňajú obvyklých 10 %, ktoré EÚ uplatňuje na dovoz. Dočasné clá nadobudnú účinnosť 5. júla, čím sa zvýši napätie s Pekingom, ktorý pohrozil odvetnými opatreniami. Dokument bude pravdepodobne súčasťou obhajoby Komisie, ak sa čínska vláda bude sťažovať Svetovej obchodnej organizácii.

Inzercia

Advertisement

ČINSKE DOTAČNÉ SCHÉMY

EÚ odhaduje, že dotácie pre koncern SAIC predstavujú 34,4 %. To sa rozdeľuje na 1,38 percenta z pôžičok od štátnych bánk, 8,27 percenta na iné formy financovania, 8,56 percenta vo forme grantov, 2,28 percenta na stimuly predaja elektrických vozidiel, 0,67 percenta na lacnú pôdu a 13,24 percenta na zvýhodnené batérie do vozidiel.

Dotácie v tých istých kategóriách predstavujú 15,1 percenta pre spoločnosť BYD a 19,72 percenta pre spoločnosť Geely. Spoločnosť SAIC uviedla, že Komisia nesprávne vypočítala výšku taríf a tiež prehliadla niektoré informácie a protiargumenty, ktoré spoločnosť predložila počas prešetrovania. Vyšetrovanie Komisie sa týkalo aj citlivých obchodných informácií, ako napríklad zloženia batérií, uviedla spoločnosť SAIC.

Čínska vláda sa tiež sťažovala, že Komisia si počas prešetrovania vyžiadala bezprecedentné množstvo podrobných informácií. Komisia však katalogizuje zdĺhavé spory v mnohých oblastiach, v ktorých Peking buď odmietol spolupracovať, alebo neposkytol základnejšie informácie vrátane počtu elektrických vozidiel registrovaných v Číne alebo registrácií podľa značky, modelu a miesta.

„Je veľmi nepravdepodobné, že by čínska vláda nemala informácie o počte BEV (batériových elektrických vozidiel) registrovaných v Číne počas daného obdobia,“ uvádza sa v správe.

VPLYV ČÍNSKEJ VLÁDY

Prísna kontrola čínskej vlády nad výrobcami automobilov im bráni „konať ako racionálne trhové subjekty, ktoré sa snažia maximalizovať zisky, a v skutočnosti ich núti konať ako ruka vlády,“ uvádza sa v správe. V závere správy sa uvádza, že „hrozba značnej ujmy“ pre európskych výrobcov automobilov „je jasne predvídateľná a bezprostredná“.

Komisia zistila, že dotácie poskytované čínskym výrobcom automobilov mali podobu lacných úverov, lacnej pôdy a priamych stimulov na predaj elektrických vozidiel. Dostávali tiež pomoc s nákladmi na batérie, ktoré sú najdrahšou súčasťou elektrických vozidiel. Spoločnosti SAIC a Geely majú prístup k batériám za „nižšiu ako primeranú cenu“ a spoločnosť BYD síce vyrába vlastné batérie, ale má prístup k dotovaným batériovým materiálom, predovšetkým k lítiu.

Inzercia

 

Zdroje:  Europe Autonews
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement