Poradňa

Chcete vrátiť diaľničnú známku? Je na to oficiálny postup

Zistili ste chyby v údajoch vášho vozidla až po zaplatení diaľničnej známky a neviete ako ich opraviť?

Tu je niekoľko rád, ako postupovať.
Vydané  Text: 

Kedy môžete požadovať opravu údajov v evidencii diaľničnej známky?

Podľa všeobecných obchodných podmienok zodpovedá za správnosť údajov pri platbe diaľničnej známky zákazník.

Ak zistíte chyby alebo neúplnosť v evidencii údajov vozidla, ste povinní nájsť a oznámiť to okamžite po zistení, prípadne do 15 minút od ich poskytnutia.

Aké údaje musí obsahovať vaša žiadosť?

Vyplnený formulár s názvom „Žiadosť o opravu údajov vozidla v evidencii úhrad diaľničných známok“ a priložené doklady:

Inzercia

Inzercia

  •  fotokópia Osvedčenia o evidencii vozidla
  • fotokópia Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky

Ako môžete podať žiadosť?

Môžete to urobiť osobne na mieste, kde ste diaľničnú známku zaplatili, alebo prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk v sekcii „Žiadosti, podnety, reklamácie“.

Ako prebieha vybavenie žiadostí?

Ak je vaša žiadosť oprávnená, vykoná sa oprava údajov a vystavia vám Potvrdenie o zmene údajov diaľničnej známky, ktoré vám zašlú vo formáte PDF na emailovú adresu.

Ako požiadať o zmeny údajov v evidencii úhrady diaľničnej známky

V prípade situácie, keď máte vozidlo s platnou diaľničnou známkou, a potrebujete zmeniť jeho registračné údaje, postupujte nasledovne.

Inzercia

Inzercia

Ako postupovať v prípade zmeny údajov? Zdroj: pixabay.com

Kedy môžete požiadať o zmenu údajov v evidencii diaľničnej známky?

O zmenu údajov je možné požiadať v prípade, ak má ísť o zmenu evidenčného čísla a/alebo krajiny registrácie toho istého vozidla.

Nemení sa teda samotné vozidlo, ani typ a platnosť uhradenej diaľničnej známky.

O túto zmenu môže požiadať predovšetkým v týchto prípadoch:

  • prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel SR,
  • výmena tabule s evidenčným číslom, ktorá môže nastať pri strate alebo odcudzení tabuliek s evidenčným číslom, v rámci ktorej dôjde k zmene evidenčného čísla vozidla.

Aké údaje musí obsahovať vaša žiadosť?

Vyplňte formulár „Žiadosť o zmenu údajov vozidla v evidencii úhrady diaľničných známostí“ na internetovom portáli www.eznamka.sk a priložte nasledujúce doklady:

  • fotokópiu pôvodného Osvedčenia o evidencii vozidla
  • fotokópiu nového Osvedčenia o evidencii vozidla
  • fotokópiu Potvrdenia o úhrade diaľničnej známky
  • v prípade zmeny zo slovenského evidenčného čísla vozidla aj fotokópiu kompletne vyplneného a podpísaného Písomného súhlasu pôvodného Prevádzkovateľa vozidla so zmenou v evidencii úhrad diaľničných známok.

Ako môžete podať žiadosť?

Môžete tak urobiť na vybraných obchodných miestach alebo prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk v sekcii „Žiadosti, podnety a reklamy“.

Ako prebieha vybavenie žiadostí?

Ak je vaša vaša žiadosť kompletná a oprávnená, zmenia údaje v evidencii úhrad diaľničných známok a vystavia vám Potvrdenie o zmene údajov, ktoré vám zašlú vo formáte PDF na emailovú adresu.ODPORÚČANÉ