Legislatíva / Poradňa

Osemsto eur za prekročenie rýchlosti o 11 km/h je naozaj v zákone. Objasňujeme detaily

Niektorí vodiči zaplatia pokutu 798 € za prekročenie rýchlosti o 11 km/h, iní až o 71 km/h.

Výšku týchto pokút stanovuje priamo Zákon o cestnej premávke č. 8/2009.
Vydané  Text: 

Nespravodlivé pokuty?

Slovenskí motoristi sa často sťažujú na to, že vzhľadom na mzdy sú na Slovensku ukladane príliš vysoké pokuty. Všeobecná mienka má za to, že jednotná výška pokút je nespravodlivá, pretože osoby s vyššími príjmami rovnaká pokuta zasiahne podstatne menej, než osobu s minimálnou mzdou.

Z určitého hľadiska je to pravda, ale nájsť spoľahlivú metodiku, ktorá by výšku pokút upravovala podľa príjmov či hodnoty majetku motoristu, je skoro nemožné. Hodnota majetku totiž nehovorí nič o príjmoch a príjmy nemusia zodpovedať majetku; napokon platí, že zákon má platiť pre každého rovnako.

Pravdou je, že v porovnaní s niektorými okolitými krajinami nemáme pokuty ukladané v správnom alebo blokovom konaní vyššie.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Navyše, slovenská infraštruktúra ciest nie je pokrytá dostatočným počtom radarovúsekovým meraním rýchlosti, takže aj ten motorista ktorý jazdí rýchlo, spravidla dostáva iba málo pokút alebo žiadne.

Pokutu za rýchlosť môže dostať dvomi spôsobmi: na mieste ako blokovú pokutu alebo tú, ktorá mu príde poštou uplatňujúc inštitút objektívnej zodpovednosti.

Ďalšou pravdou je aj to, že s ohľadom na okolnosti platia rozdielne pokuty za rovnaký priestupok. Príkladom je pokuta za prekročenie maximálnej dovolenej rýchlosti: zatiaľ čo niektorí motoristi dostanú pokutu vo výške až 798 € za prekročenie limitu o viac ako 70 km/h (teda 71 km/h vrátane a viac), iní už za 11 km/h. Prečo je to tak?

Inzercia

Inzercia

Ilustračná fotografia: Vodič elektrickej kolobežky jazdil v obci rýchlosťou 118 km/h

Pozor na meranie hmotnosti!

Podľa § 139a ods. 3 písm. n) Zákona o cestnej premávke platí, že ak bola v obci prekročená rýchlosť o viac ako 70 km/h, takémuto motoristovi orgán Policajného zboru uloží pokutu vo výške 798 €. Mimo obce musí motorista prekročiť maximálnu dovolenú rýchlosť až o viac ako 75 km/h, aby mu bola uložená v takejto výške.

Inzercia

Inzercia

Za prekročenie rýchlosti o 10 km/h vodič zaplatí 39 € v obci a 30 € mimo obce.

Existujú úseky ciest, kde je prekročenie rýchlosti o viac ako 10 km/h dôvodom na uloženie vysokej pokuty takmer 800 eur.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Podľa § 139a ods. 2 Zákona o cestnej premávke ide o situáciu, kedy vodič prekročí dovolený rýchlostný limit v mieste merania hmotnosti vozidla.

Na danom úseku pritom možno kontrolovať najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Podmienkou pre uloženie takejto pokuty je, aby bolo meranie hmotnosti riadne označené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

Polícia zastavila kolobežkára, ktorý v obci prekročil rýchlosť o takmer 70 km/h! Aký postih dostal?

Pozor! U našich susedov začala platiť prísna legislatíva. Za prekročenie rýchlosti vám môžu zobrať auto!

Koncesionár R1 zverejnil, koľko áut rýchlostnou cestou prešlo minulý rok a ďalšie údaje. Najviac sa cesta „potrápila“ v auguste

Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »