PORADŇA

Aktualizácia programu REPAS+ / ÚPSVaR a jeho vodičský kurz zadarmo v roku 2024

Až do konca decembra Ústredie práce ponúkalo úchádzačom o zamestnanie preplatenie kurzov na nové vodičské oprávnenia. Neplatilo to však pre Bratislavský kraj a pre oprávnenia skupiny B.

V roku 2024 už tento program nepokračuje, ale ÚPSVaR avizuje nové programy.
Vydané  Text: 

Realizácia národného projektu bola ukončená dňa 31.12.2023, informuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej webovej stránke.

Z dôvodu ukončovania národného projektu Vzdelávanie uchádzačov – 2, v rámci ktorého bolo zabezpečené financovanie príspevkov na rekvalifikačné kurzy (REPAS+) pre uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny okrem Bratislavského samosprávneho kraja sa už aktuálne neprijímajú a neposudzujú nové požiadavky na poskytnutie príspevku na rekvalifikačný kurz (REPAS+) vyplnené na formulároch, ktoré boli dostupné v dokumentoch na stiahnutie pred 02.10.2023.

V rámci nového programového obdobia sa aktuálne pripravujú nové projekty, z ktorých sa budú poskytovať obdobné príspevky, uvádza ÚPSVaR.

Čo bol program REPAS+?

V rámci programu REPAS+ mohli uchádzači o zamestnanie prihlásení na úrade práce žiadať o preplatenie kurzu na získanie vodičského oprávnenia a rôznych ďalších kurzov na pracovné vozidlá a stroje.

V rámci ponuky rekvalifikácie cez program REPAS+ ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ponúkalo preplatenie nákladov na kurz na získanie vodičského oprávnenia s tým, že od programu KOMPAS+ sa líšil typom preplácaných kurzov.

Zatiaľ čo KOMPAS+ sa zameriava na kompetenčné kurzy, teda nadobudnutie manažérskych, komunikačných, počítačových a iných osobnostných zručností, REPAS+ bol zameraný na odbornú rekvalifikáciu. Teda ak bol uchádzač o zamestnanie vyučený čašník, ale mal príležitosť pracovať v logistike s vysokozdvižnými vozíkmi či jazdiť autobusom, program rekvalifikácie mal byť určený práve pre neho.

Program REPAS+ neumožňoval získanie najbežnejšieho vodičského oprávnenia na vozidlá skupiny B.

Preplácanie cestovných nákladov 35 až 200 eur mesačne. Októbrová aktualizácia od Ústredia práce

Prenášajú sa pokuty na manželov, deti a člena domácnosti? Dedenie dlhov, objektívna zodpovednosť, trikrát a dosť

 
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk
ODPORÚČANÉ