Oficiálna informácia

Menšie zadné tabuľky s EČV: Rezort dopravy od júla udeľuje výnimky pre osobné a nákladné autá

Ministerstvo dopravy koncom júla zverejnilo na svojej stránke informáciu o povoľovaní výnimky pre zadnú tabuľku s evidenčným číslom menších rozmerov pre vozidlá kategórie M a N.

Obyčajne sa vozidlám kategórie M a N prideľuje tabuľka s rozmermi 52 cm × 11 cm alebo 34 cm × 20 cm, výnimky môžu mať 24 cm × 15 cm.
Vydané  Text: 

Technické požiadavky pre umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom (napríklad príloha III nariadenia (EÚ) 2021/535 alebo predchádzajúce predpisy) ustanovujú, že vozidlá kategórie M a N musia byť vybavené miestom pre umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom o rozmerov 520 mm × 120 mm alebo 340 mm × 240 mm.

Podľa § 35 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 9/2009 Z. z.“) sa vozidlám kategórie M a N prideľuje tabuľka s evidenčným číslom, ktorá má rozmery 52 cm × 11 cm alebo 34 cm × 20 cm.

Vozidlo, ktoré bolo pôvodne vyrobené pre tretie štáty, môže mať miesto pre zadnú tabuľku s evidenčným číslom menších rozmerov, kedy nie je možné na vozidlo umiestniť tabuľku s rozmermi 52 cm × 11 cm alebo 34 cm × 20 cm.

Ak umiestnenie zadnej tabuľky nie je možné konštrukčne upraviť, môže byť podľa § 35 ods. 1 vyhlášky č. 9/2009 Z. z. vydaná na orgáne Policajného zboru (dopravnom inšpektoráte) aj zadná tabuľka s evidenčným číslom menších rozmerov, a to 24 cm × 15 cm, pokiaľ bola Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky, štátnym dopravným úradom povolená výnimka z technických požiadaviek na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom.

Sú samolepky na tabuľky s EČV legálne? Čo sa s nimi stane na STK a pri policajnej kontrole?

Aj keď predajca tvrdí, že je to legálne, policajti a technici na STK budú mať iný názor.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky môže na základe odôvodneného návrhu povoliť výnimku z technických požiadaviek pre vozidlá podľa § 161 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“). Podrobnosti o výnimkách z technických požiadaviek pre vozidlá sú zverejnené na internetovej stránke ministerstva.

Návrh na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá musí byť dostatočne odôvodnený (napríklad miesto pre zadnú tabuľku s evidenčným číslom nie je možné konštrukčne upraviť pre umiestnenie tabuliek štandardných rozmerov).

Každá povolená výnimka z technických požiadaviek pre vozidlá musí byť vyznačená v osvedčení o evidencii časť II. Zápis do osvedčenia o evidencii časť II vykoná okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Až následne orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát) môže vydať zadnú tabuľku s evidenčným číslom rozmerov 24 cm × 15 cm.

Jednotlivo dovezené vozidlá

V prípade jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu je potrebné požiadať o povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá priamo Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad, pričom povolenú výnimku do osvedčenia o evidencii časť II zapíše okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v rámci konania o jednotlivo dovezenom vozidle.

V prípade jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu alebo zmluvného štátu nie je potrebné požiadať o povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá priamo Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad, ale okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v rámci konania o jednotlivo dovezenom vozidle požiada o uznanie danej výnimku z technických požiadaviek, pričom postupuje podľa § 162 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.

Uznanú výnimku z technických požiadaviek pre vozidlá do osvedčenia o evidencii časť II zapíše okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v rámci konania o jednotlivo dovezenom vozidle.

 

Zdroje: Ministerstvo dopravy SR
Pokračujte na ďalší príspevok »Redakčný špeciál

Finále testu AUDI Q8 SUV: Skvelé auto, čo dodať. Sumarizujeme dôvody, prečo by ste si ho mali kúpiť aj vy

 • Audi Q8 SUV je síce športové auto, ale aj rodinné. Je to SUV, ale s estetikou kupé a bezrámovými oknami ulahodí aj oku estéta. No a technologická vyspelosť, to je triumf, ktorý má Audi pripravený pre každého zákazníka bez ohľadu na stupeň výbavy.

   Pozrite sa s nami na tri časti seriálu o Audi Q8 SUV.  
 • Autopriemysel

  Mali by sa dotácie na autá zrušiť, aby sa vyhovelo lízingovkám? Automobilky im už zaručujú odkup, pretože ceny áut klesli

 • Nízke ceny automobilov všetkým nevyhovujú. Výrobcovia ich majú vykupovať späť, aby nezdeformovali vlastný trh, čím sa dostávajú do nebezpečného kolotoča rizík.

   Lízingové spoločnosti požadujú od výrobcov elektromobilov uistenie, že budú spätne odkupovať vozidlá. Bránia sa tak pred rizikami na trhu s ojazdenými autami. 
 • Spravodajstvo

  Polícia ponúka prácu aj tento rok. Koľko zarobí poriadkový a dopravný policajt či IT expert?

 • Aktuálna ponuka práce v Policajnom zbore je pomerne pestrá, náborová kampaň pokračuje aj v tomto roku.

   Byť policajtom nie je práca pre každého, vyžaduje viac ako iba fyzickú zdatnosť.  Na svoje prídu aj IT špecialisti, hoci ponúkané mzdy možno považovať za nedostatočne konkurencieschopné.