Aktuality

Vodičské preukazy po novom

Zmena vyplýva z ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Rady Európy, ktoré boli prebraté do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Zmena sa týka žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, C, CE, D a DE. U žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C a CE sa minimálny vek zvyšuje z 18 na 21 rokov. Zmena sa teda týka záujemcov o vodičský preukaz na vozidlá ťažšie ako 3,5 tony a na súpravy týchto vozidiel s prípojným vozidlom presahujúcim najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 750 kg.

U žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, D a DE sa minimálny vek zvyšuje z 21 na 24 rokov. Ide o budúcich vodičov motocyklov s konštrukčnou rýchlosťou nad 45 km/h alebo objemom motora nad 50 cm3.

Ďalej sa zmena týka žiadateľov o vodičské oprávnenie viesť motorové vozidlá určené na dopravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie a tých, ktorí by chceli viesť súpravu takéhoto vozidla s prípojným vozidlom presahujúcim najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 750 kg.

Zmena zákona o cestnej premávke (zákon č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) vyplýva z ustanovení Smernice Európskeho parlamentu a Rady Európy 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch.

Prezídium Policajného zboru konzultovalo s Európskou komisiou možnosť aplikácie prechodných ustanovení u dotknutých žiadateľov, ktorí začali alebo absolvujú vodičský kurz pred 19. januárom 2013 a nespĺňajú podmienku minimálneho veku. Komisia však zastáva názor, že prechodné ustanovenia nie je možné aplikovať a od 19. januára 2013 môže byť vodičské oprávnenie skupiny A, C, CE, D a DE udelené len osobe, ktorá už dovŕšila vek predpísaný smernicou.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie