Už od 1. apríla budú testy v autoškole po novom. Sú ťažšie a obsahujú širšie spektrum otázok. Pozrite si ukážku

Klasické testy v autoškolách budú od 1. apríla minulosťou. Prechádza sa na ich online formu, ktorá je ťažšia a samotná skúška bude navyše generovaná náhodne.
Vydané , zverejnil

Už od zajtra (1. apríla 2023) sa oficiálne mení spôsob teoretickej skúšky pre uchádzačov o udelenie vodičského oprávnenia. Aktuálna papierová forma zaniká a nahrádza ju online forma. Tá okrem toho, že ju budú potencionálni mladí vodiči vykonávať na počítači, bude omnoho ťažšia a taktiež je v nej obsiahnuté širšie spektrum otázok. Čo všetko novinka prináša?

### Celkovo až 40 otázok za 100 bodov

Samotná teoretická skúška v autoškole bude teda po novom pozostávať z **náhodného generovania 40 otázok**. Testové otázky, ktoré sa zobrazia uchádzačovi o udelenie vodičského oprávnenia, budú počas skúšky **vygenerované z centrálnej databázy**. V nej sa nachádza celkovo až **1 400 otázok** zo širokého spektra problematiky, ktorú by mal budúci vodič ovládať. Ide napríklad o oblasti týkajúce sa **pravidiel cestnej premávky, uplatňovania prednosti v jazde alebo rýchlostných obmedzení**.

Nové testy sa zamerajú aj na **znalosť dopravných značiek a dopravných zariadení**, kde už sú obsiahnuté aj nové značenia vyskytujúce sa na našich cestách. Nesmie chýbať ani **preukázanie schopnosti riešenia vybraných dopravných situácií na križovatkách či postupy v prípade dopravnej nehody**. Súčasťou aktualizovaných testov sú aj **oblasti z teórie vedenia vozidla, z predpisov o dokladoch k vozidlu alebo konštrukcia a údržba vozidla**.

### Cieľom je zníženie nehodovosti a úmrtnosti na našich cestách

Nakoľko ide o pomerne rozsiahle kapitoly, [rezort vnútra](https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=skusobne-testy-na-ziskanie-vodicskeho-preukazy-budu-nove-uz-dnes-sa-mozete-cvicne-preskusat) sa rozhodol vytvoriť [portál](https://www.minv.sk/?test-pcp-test), kde si uchádzači o udelenie vodičského oprávnenia môžu svoje vedomosti otestovať z pohodlia domova. **Na 40 vygenerovaných otázok majú celkovo 30 minút**. Čas samozrejme začne plynúť spustením testu. **Maximálny možný počet bodov, ktorý je možný získať je 100, no minimum na úspešné zvládnutie skúšky je 90**. Otázky pritom majú rôzne **bodové ohodnotenie od 1 až do 4 bodov**.

Na Slovensku sa začína používať nová dopravná značka. Viete čo znamená?

Motoristi sa na slovenských cestách mohli v posledných mesiacoch stretnúť s novým dopravným značením. Ide o malú zelenú šípku umiestnenú na semafore.

**Poverený minister vnútra Roman Mikulec si od nových testov sľubuje predovšetkým zníženie počtu dopravných nehôd a ich obetí a taktiež vyššiu úroveň prípravy mladých vodičov na možnosť vedenia motorového vozidla**. Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ, Tomáš Vrábel uvádza: „*Od nového spôsobu vykonávania teoretickej skúšky elektronickým spôsobom očakávame v prvom rade jej objektívny priebeh a teda výrazné obmedzenie korupčného správania, ako aj dôkladnejšie vzdelanie žiadateľov, čo v konečnom dôsledku vytvára predpoklad zvyšovania bezpečnosti v cestnej premávke.*“

Testy z našej osobnej skúsenosti prešli zásadnou modifikáciou a obsahujú viacero otázok, ktoré sa pred tým nevyskytovali.

Inzercia

## Nové testy autoškoly 2023
* Ak sa test na našej stránkne nezobrazil správne, nové testy si môžete vyskúšať aj [na webovej stránke Ministerstva vnútra SR](https://www.minv.sk/egovinet02/PCPZobrazFile?fileName=test2.html)
* Pre spustenie testu s časomierou kliknite na slovenskú vlajku.

Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.


Pokračujte na ďalší príspevok »