Na Slovensku sa začína používať nová dopravná značka. Viete čo znamená?

Motoristi sa na slovenských cestách mohli v posledných mesiacoch stretnúť s novým dopravným značením. Ide o malú zelenú šípku umiestnenú na semafore.
Vydané  Text: 
Aktuálne máme v našej legislatíve zahrnutých niekoľko desiatok vodorovných alebo zvislých dopravných značení. Niektoré z nich sú pre vodičov natoľko známe, že ich poznajú aj keď už sú vyblednuté. Iné dopravné značky zase dokážu potrápiť aj skúsených motoristov. **V posledných mesiacoch sa na viacerých úsekoch slovenských ciest môžeme stretnúť s úplne novou značkou**. Ide o malú zelenú šípku, ktorá je pre mnohých motoristov mätúca. Zistili sme totiž „na vlastnej koži“, že nie každý jej rozumie a vie ako sa pri nej zachovať. ### Trojročná novinka Zmienenou značkou je konkrétne **doplnkové zariadenie k svetelným signálom č. 730**, ktoré je bližšie popísané vo vyhláške 30/2020 Z.z.. Ide o [vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. februára 2020 o dopravnom značení](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/30/). Zmienený dokument popisuje použitie tzv. „Zelenej šípky“ vo svojom paragrafe 15, odst. 7. Konkrétne sa tu hovorí: „*Svetelné signály môžu byť doplnené dopravným zariadením Zelená šípka alebo Čierna šípka.*“

Viete, kedy použiť hmlovky? Mnoho vodičov to robí nesprávne a ohrozujú tým ostatných účastníkov premávky

Svetlá do hmly alebo hmlovky sú bežnou bezpečnostnou súčasťou auta, hoci nie každý automobil je nimi vybavený. Stretávame sa s tým, že ich motoristi nepoužívajú správne, riskujú tak pokutu.

**„Zelená šípka“ je teda doplnkovým zariadením k nadradeným svetelným signálom.** Presnejšie podľa [prílohy č. 7 k vyhláške č. 30/2020 Z. z.](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2020/30/20220330_5227691-2.pdf) **umožňuje vodičovi po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby. Vodič zároveň podľa daného dokumentu smie odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere**.
Doplnkové zariadenie k svetelným signálom č. 730 umožňuje vodičom odbočiť vpravu aj vtedy, keď na semafore svieti červená.
Z daného popisu teda vyplýva, že „Zelená šípka“ má pre vodičov odbočujúcich vpravo z pravého pruhu podobný význam ako zaužívaná dopravná značka 201 „Daj prednosť v jazde!“. ### Širší kontext **Daná vyhláška ďalej umožňuje využitie „Zelenej šípky“ aj v kontexte voľnejšieho prechodu cyklistov cez konkrétny úsek verejných komunikácií**. V jej popise sa totiž nachádza aj dodatok, ktorý hovorí nasledovné: „*Vhodným spôsobom možno obmedziť zelenú šípku len na cyklistov.*“
Zelená šípka sa dá podobným spôsobom využiť aj špeciálne pre cyklistov. Vtedy vyzerá takto.
**Okrem „Zelenej šípky“ sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zmieňuje aj o tzv. „[Čiernej šípke](https://www.autoviny.sk/reportaze/123695/plati-cervena-na-semafore-aj-ked-sa-pred-krizovatkou-otacam-dolava-odpoved-zalezi-aj-od-novej-znacky-cierna-sipka)“** (doplnkové zariadenie k svetelnýmn signálom č. 731). Tá umožňuje vodičovi otočiť sa v križovatke s riadenou premávkou, ak svieti signál zelenej farby. Vodič pritom nesmie ohroziť ani obmedziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere.

Platí červená na semafore, aj keď sa pred križovatkou otáčam doľava? Odpoveď záleží aj od novej značky „Čierna šípka“

DOPRAVNÁ PORADŇA o tom, pre koho platí červená na semafore, napríklad na križovatkách Staromestská/Suché mýto a Bajkalská/Prievozská v Bratislave.

Aktuálne sa podobné doplnkové zariadenia vyskytujú prevažne na dočasných semaforoch. V budúcnosti sa však počíta s ich možným väčším nasadením aj na miesta, kde je zaužívaná zelená šípka vo forme klasického semaforu.
Čierna šípka zase umožňuje vodičom otáčanie sa v križovatke. Avšak len za presne predpísaných podmienok.

Inzercia

Inzercia

Advertisement
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement

Inzercia