Vyskúšajte si už teraz nové testy pre autoškoly. Došlo k ich zásadnej zmene!

Chcete si skúsiť nové testy pre autoškoly už dnes? Máme pre vás návod ako na to!

Vydané  Text: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky spoločne s Policajným zborom pripravilo novú legislatívu týkajúcu sa teoretickej časti skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel. V jednoduchosti ide o klasické testy v autoškole, ktoré sa od 1. apríla tohto roku zásadne menia. Nielenže budú náročnejšie, ale taktiež dôjde k ich zmene z klasickej papierovej podoby do testu vykonávaného na počítači.

### Celkovo až 40 otázok za 100 bodov

Samotná teoretická skúška v autoškole bude teda po novom pozostávať z náhodného generovania 40 otázok. Testové otázky, ktoré sa zobrazia uchádzačovi o udelenie vodičského oprávnenia, budú počas skúšky vygenerované z centrálnej databázy. V nej sa nachádza celkovo až 1 400 otázok zo širokého spektra problematiky, ktorú by mal budúci vodič ovládať. Ide napríklad o oblasti týkajúce sa pravidiel cestnej premávky, uplatňovania prednosti v jazde alebo rýchlostných obmedzení.

Nové testy sa zamerajú aj na znalosť dopravných značiek a dopravných zariadení, kde už sú obsiahnuté aj nové značenia vyskytujúce sa na našich cestách. Nesmie chýbať ani preukázanie schopnosti riešenia vybraných dopravných situácií na križovatkách či postupy v prípade dopravnej nehody. Súčasťou aktualizovaných testov sú aj oblasti z teórie vedenia vozidla, z predpisov o dokladoch k vozidlu alebo konštrukcia a údržba vozidla.

### Cieľom je zníženie nehodovosti a úmrtnosti na našich cestách

Nakoľko ide o pomerne rozsiahle kapitoly, rezort vnútra sa rozhodol vytvoriť portál, kde si uchádzači o udelenie vodičského oprávnenia môžu svoje vedomosti otestovať z pohodlia domova. Na 40 vygenerovaných otázok majú celkovo 30 minút. Čas samozrejme začne plynúť spustením testu. Maximálny možný počet bodov, ktorý je možný získať je 100, no minimum na úspešné zvládnutie skúšky je 90. Otázky pritom majú rôzne bodové ohodnotenie od 1 až do 4 bodov.

Na Slovensku sa začína používať nová dopravná značka. Viete čo znamená?

Motoristi sa na slovenských cestách mohli v posledných mesiacoch stretnúť s novým dopravným značením. Ide o malú zelenú šípku umiestnenú na semafore.

Poverený minister vnútra Roman Mikulec si od nových testov sľubuje predovšetkým zníženie počtu dopravných nehôd a ich obetí a taktiež vyššiu úroveň prípravy mladých vodičov na možnosť vedenia motorového vozidla. Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia PZ, Tomáš Vrábel uvádza: „Od nového spôsobu vykonávania teoretickej skúšky elektronickým spôsobom očakávame v prvom rade jej objektívny priebeh a teda výrazné obmedzenie korupčného správania, ako aj dôkladnejšie vzdelanie žiadateľov, čo v konečnom dôsledku vytvára predpoklad zvyšovania bezpečnosti v cestnej premávke.“

Testy z našej osobnej skúsenosti prešli zásadnou modifikáciou a obsahujú viacero otázok, ktoré sa pred tým nevyskytovali.

Inzercia

## Nové testy autoškoly 2023
* Nové testy si môžete vyskúšať aj [na webovej stránke Ministerstva vnútra SR](https://www.minv.sk/?test-pcp-test)
* Pre spustenie testu s časomierou kliknite na slovenskú vlajku.


Zdroje:  AUTOVINY.SK
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.


ODPORÚČANÉInzercia

Inzercia

Advertisement