Aktuality

Toto video zo Slovenska vás presvedčí o tom, že ochranné pruhy pre cyklistov sú prvotriedny nezmysel!

Ochranný cyklopruh

Tesne pred voľbami politici dobiehajú veci, ktoré za uplynulé 4 roky nestihli. Dôkazom môže byť aj nové značenie na Devínskej ceste, kde nedávno pribudol ochranný pruh pre cyklistov s cieľom zvýšiť ich bezpečnosť na frekventovanom úseku.

Ako to dopadlo? Výsledkom je množstvo nedostatkov, vrátene nedodržania základných noriem, o ktoré sa začala zaujímať aj samotná polícia. Tá na svojom profile dokonca zverejnila video odhaľujúce nevyhovujúci stav vozovky či príliš úzke pruhy pre cyklistov. Ochranný pás pre cyklistov vyžaduje šírku aspoň 1,20 metra, predvolebný projekt na Devínskej ceste však dokončili s ochranným pruhom, ktorý je miestami široký len 0,8 metra. Pomerne úzky je tiež samotný pruh pre automobily, ktoré môžu zasahovať do ochranného pásu pre cyklistov.

Ďalším problémom je samotná kvalita vozovky. Čiary sú síce nové, no povrch vozovky zostal bez zmeny. V ochrannom pruhu pre cyklistov tak môžeme nájsť veľké diery, výtlky, nánosy blata či piesku. V konečnom dôsledku tak bude cyklista musieť vchádzať do jazdného pruhu pre motorové vozidlá preto, aby tieto obštrukcie bezpečne obišiel. Polícia zistené nedostatky zdokumentovala a v najbližšom období bude žiadať správcu komunikácie o vykonanie príslušných úprav. V tomto smere sa opäť vynára otázka: kto to zaplatí?

V redakcii vieme, že nejde o jediný prípad takzvaného ochranného pruhu, ktorý v praxi cyklistom neposkytuje žiadnu fyzickú ochranu. Pre zabezpečenie skutočnej bezpečnosti cyklistov na cestách sú dôležité plnohodnotné a výškovo oddelené cyklotrasy, na ktoré sa však po voľbách častokrát zabúda.

ČO JE OCHRANNÝ PRUH PRE CYKLISTOV?

Ochranný pruh pre cyklistov je dopravné značenie doplnené symbolom bicykla, do ktorého smie vodič motorového vozidla vojsť len v prípade nevyhnutnej potreby, pričom nesmie ohroziť cyklistov. Ak je značka vyznačená ako dvojitá čiara, vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy.

V zmysle zákona o cestnej premávke vodič nesmie zastaviť a stáť na cestičke pre cyklistov, cyklistickom pruhu a na ochrannom pruhu pre cyklistov.

Nevyhnutnou potrebou sa v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 o dopravnom značení rozumie:

  • V prípade autobusov a nákladných vozidiel aj ich sústavná jazda, ak nemôžu jazdiť vo zvyšnej časti vozovky,
  • V prípade jazdy osobných vozidiel a motocyklov ide o krátkodobú nutnosť vojsť do ochranného pruhu, napr. pri obchádzaní prekážky.
Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie