Ak sa chcete o pár rokov vyhnúť problémom pri tankovaní, pred kúpou nového auta si preverte túto dôležitú vec!

Znesie vaše auto palivo s vyšším podielom biozložky?
Vydané  Text: 
**[Novela zákona](https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=512606) so sebou prináša zmeny v podiele biozložky v pohonných hmotách na čerpacích staniciach**. Zatiaľ čo pôvodný [zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/309/20220401) predpisoval podiel biozložky v motorových palivách na **minimálnej úrovni 8,2 %** od tohto roku a aj v tých nasledujúcich, novela prináša razantnú zmenu. Podľa jej § 14a o povinnosti plnenia referenčných hodnôt pri uvádzaní pohonných látok na trh, sa má podiel biozložky v nasledujúcich rokoch meniť. **Konkrétne hodnoty jej navyšovania sú uvedené v tabuľke nižšie**.
Novela zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby mení minimálne predpísané množtvo biozložky v palivách. Od roku 2023 nastane jej navyšovanie, ktoré vyvrcholí rokom 2030.
### E15 UŽ COSKORO Portál [teraz.sk](https://www.teraz.sk/spravy/novela-o-podpore-oze-zvysuje-podiel-bio/636229-clanok.html) spadajúci pod [TASR](https://www.tasr.sk) uvádza, že rezort hospodárstva tento krok obhajuje slovami: „*Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.*“ Samotný príchod benzínu s označením E15 je teda na spadnutie. **Pripomeňme si, že nie je to tak dávno, čo na naše čerpacie stanice zavítal benzín s označením E10**. Ten spôsobil medzi vodičmi pomerne rozsiahle diskusie ohľadom jeho bezpečnosti k starším autám. Je totiž faktom, že niektoré staršie autá by s jeho spaľovaním mohli mať problémy, ktoré by súviseli so stratou výkonu či kondenzovaním vody v palivovom vedení. V konečnom dôsledku by to mohlo mať negatívny dopad na motor auta a vyžadovalo by si to nemalé opravy.
Benzín E15 by mohol byť na našich čerpacích staniciach realitou už v priebehu nasledujúcich piatich rokov.
### OPÝTAJTE SA PREDAJCU Niektoré spaľovacie motory už sú pripravené na palivo s väčším podielom biozložky. Príkladom môže byť nová generácia benzínového štvrovalca od koncernu Volkswagen s označením 1.5 TSI evo2 (EA 211). **Pomerne dôležitá je jeho schopnosť využívať nové ekologické palivá s väčším podielom biozložky.** Evo2 už ráta s pripravovaným benzínom s označením E15, ktorý bude obsahovať od 11 do 15 % biozložky v každom litri paliva. Je pravdepodobné, že objem biozložky v palive bude časom narastať, a preto je dôležité vedieť, že si s novými druhmi palív vaše auto poradí aj o 10 – 15 rokov.
Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.


ODPORÚČANÉ