Kto nesie zodpovednosť za poškodenie auta v autoumyvárni?

Zisťovali sme, kedy zodpovednosť prijíma prevádzkovateľ a kedy je na pleciach motoristu. Práve toto je kľúčový bod celej veci.
Vydané  Text: 
Možno aj vy ste už na internete viackrát videli videá z priemyselných kamier, ktoré zachytávali prebiehajúce poškodenie automobilu v automatickej umývacej linke.

Príkladom za všetky môže byť [tento Range Rover Evoque, ktorému sa počas umývacieho procesu otvorili kufrové dvere](https://www.autoviny.sk/reportaze/122751/dalsi-dokaz-ze-automaticka-umyvaren-je-zlo-alebo-ako-to-dopadne-ked-zlyha-technika) a kefy ich poškodili, keď ich vylomili v pántoch.

Napriek tomu, že autor príspevku poukázal na zodpovednosť autoumyvárne už kvôli jej princípu, pravdou je najmä to, že samotný vodič mal byť počas tohto procesu pozorný a zastaviť automatickú umývaciu linku s kefami stlačením núdzového vypínacieho tlačidla STOP. Druhou stranou veci je, že senzory mohli byť schopné zaregistrovať odpor piatych dverí a nepokračovať v umývacom procese.

Ak vznikajú poškodenia, tak len menšie

Vyššie uvedený incident sa neodohral na Slovensku, avšak poškodenia vozidiel v automatickej autoumyvárni u nás tiež nemusia byť výnimočné.

Nemusí ale hneď ísť o fatálne škody, ktoré zvykneme vídať na internete, ako vylomenie dverí či kufra. Ak dochádza k nehodám, ide o drobné poškodenia laku, stieračov či ochranných prvkov karosérie, ktoré boli už predtým znehodnotené alebo iba nalepené.

Zisťovali sme, kto za takéto poškodenia vozidiel nesie zodpovednosť a ako majú motoristi postupovať, keď nechajú svoje vozidlo vyčistiť na automatickej linke.

Dobre si prečítať inštrukcie a skontrolovať vozidlo

Každý motorista by si mal pred spustením umývacieho procesu dôsledne prečítať inštrukcie danej autoumyvárne a predovšetkým sa nimi riadiť.

Ďalej je úlohou prevádzkovateľa zariadenia, aby tieto inštrukcie umiestnil na viditeľné miesto a aby zdôraznil, že v prípade núdze je možné celý systém vypnúť tlačidlom, spravidla označeným červenou farbou a nápisom STOP. Zákazník má celý proces umývania sledovať, či nedochádza z poškodeniam umývacieho zariadenia alebo vozidla. „Vtedy je potrebné zasiahnuť a stlačiť červené tlačidlo STOP – tak sa podarí eliminovať väčšie poškodenie,“ hovorí Miroslav Ovečka, Car wash manager z OMV.

Pre motoristu-zákazníka síce nevyplýva povinnosť očistiť svoje vozidlo od extrémneho znečistenia, napríklad vrstvou blata či piesku, rozhodne to však odporúčame.

Moderné kefy už nepoškodia lak typickými kruhovými ryhami, ktoré sa stávajú postupom času čoraz viditeľnejšími, napriek tomu je vhodné najprv odstrániť takéto nečistoty vysokotlakovou hadicou. No aj keď tieto drobné ryhy vzniknú, nemožno ich považovať za dôvod reklamácie.

Dôležitá je tiež ďalšia príprava vozidla, hoci je relatívne čisté – podľa inštrukcií má motorista sklopiť vonkajšie spätné zrkadlá, prípadne demontovať anténu a zabezpečiť ďalšie prvky na vozidle, ktoré by mohli byť poškodené kefami.

Na mieste je otázka, čo odlišuje lepšie umývacie stanice od tých priemerných. „Až také veľké rozdiely tu nie sú, no dôležitá je správna údržba. Každý deň by mala obsluha čistiť senzory, aby umývacia linka fungovala správne. A samozrejme záleží aj od chémie a zloženia programov. My sme do všetkých programov po novom zahrnuli aj tlakové predumytie, pričom doteraz ho dva z našich programov neobsahovali. Vďaka tomu sa z auta zmyje hrubá špina pred tým, než sa dostanú na rad kefy. Túto novinku postupne zavedieme na všetkých našich umývacích linkách,“ hovorí Peter Onduš, manažér oddelenia CarWash v Slovnafte, v rozhovore pre Autoviny.sk z novembra minulého roka.

Čo odlišuje lepšie umývacie stanice od tých horších? V prvom rade technológie, kvalitné kefy a chémia.


Čo je reálnym rizikom pri čistení auta na automatickej umývacej linke, sú predovšetkým už poškodené karosérie vozidiel a nesériových doplnkov, ktoré si motorista namontoval sám. Môže ísť napríklad antény, rôzne dekoračné nálepky, spojlery či ďalšie aerodynamické prvky.

Môže sa motorista domáhať krytia škôd, ktoré boli na vozidle spôsobené počas prevádzky automatickej autoumyvárne? Zisťovali sme odpoveď u zástupcov čerpacích staníc OMV, Shell a Slovnaft, na ktorých nájdete automatické umývacie linky tiež. Shell nám odpovede do uzávierky neposkytol.

OMV Slovensko má veľmi detailne nastavené pravidlá, ako sa postupuje v prípade poškodenia automobilu. V prvom rade je potrebné povedať, že za bežných okolností by k žiadnemu poškodeniu nemalo prísť, najmä ak automobil nemá žiadne neschválené doplnky, odlúpnutú farbu, alebo iný exteriérový defekt,“ uvádza Ovečka.

„V prípade ak dodrží zákazník všetky inštrukcie a nepôjde o škodu spôsobenú z dôvodu nesériovo vyrábaných doplnkov na vozidle (napríklad spojler, anténa, či ozdobné lišty), OMV preberá plnú zodpovednosť za škodu. Samozrejme nepreberáme zodpovednosť ak už vozidlo bolo poškodené pred vstupom do autoumývarky. Poškodenie je potrebné ihneď nahlásiť obsluhe čerpacej stanice, aby mohli zrealizovať prvotnú obhliadku,“ dodáva Ovečka.

Čo ak sa prevádzkovateľ a zákazník nevedia dohodnúť?

Je na mieste predpokladať, že keď na vozidle vznikne škoda, bude to práve motorista-zákazník, kto bude vyžadovať zodpovednosť od prevádzkovateľa umývacej linky. Zaujímalo nás, ako prevádzkovateľ rieši situáciu, keď sa so zákazníkom nevie zhodnúť na vine.

Pre objektivitu posúdenia sa takéto prípady riešia s likvidátorom poisťovne, ktorý určuje výsledok likvidácie aj výšku poistného plnenia,“ hovorí Ovečka z OMV.

Slovnaft sa v takýchto prípadoch riadi občianskym a obchodným zákonníkmi a ďalšími príslušnými zákonnými normami,“ hovorí pre Autoviny Anton Molnár, hovorca a riaditeľ komunikácie Slovnaftu. „To znamená, že spoločnosť ako prevádzkovateľ autoumyvární nesie zodpovednosť za poškodenie automobilu prevádzkovaním autoumyvárne. Ak však bola škoda spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou, ktorá nemá pôvod v prevádzke, alebo vlastným konaním zákazníka, zodpovednosť za škodu je na strane motoristu. Ako príklady môžeme uviesť zlomený stierač na staršom vozidle ako dôsledok zhrdzaveného spoja, ktorým je stierač pripevnený k vozidlu, alebo nedodržanie návodu na obsluhu umývacieho zariadenia a bezpečnostných pokynov. V tomto prípade ide napríklad o nesklopenie spätných zrkadiel či antény pred vjazdom do autoumyvárne alebo nesprávne umiestnenie – poloha vozidla v autoumyvárni.“

Kľúčové je venovať umývaniu dostatok pozornosti

Bez ohľadu na to, kto za poškodenie vozidla nesie zodpovednosť v prípade nehody, najpodstatnejšie je jej predchádzať. Každý motorista si má preto nájsť minútu času, aby si prečítal inštrukcie od prevádzkovateľa automatickej umývacej linky a pripravil samotné vozidlo – sklopil spätné zrkadlá, prípadne odmontoval alebo zložil anténu, zatvoril všetky okná a odstránil doplnky, ktoré by mohli kefy poškodiť.

Následne je potrebné celý umývací proces pozorovať pre prípad, že by bolo potrebné stlačiť vypínacie tlačidlo STOP.

Upozorňujeme tiež, že akékoľvek škody na vozidle alebo na samotnej umývacej linke je potrebné nahlásiť obsluhe čerpacej stanice – ak nie preto, aby sa vyvodzovala zodpovednosť, aspoň kvôli prípadnej štatistike.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ