Aktuality

POZOR: Pri nehode budú platiť nové pravidlá! Táto zmena sa dotkne všetkých motoristov

Ilustračné foto (doprava, nehoda, cesty, polícia, hliadka)

Zásadná novela zákona postúpila do druhého čítania. Skupina predkladajúcich poslancov z vládnych strán má ambíciu upraviť zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, v ktorom požadujú vypustiť jednu z podmienok klasifikácie dopravnej nehody, a to konkrétne písmeno d) v § 64 odseku 1.

Cieľom je zrušiť ustanovenie, podľa ktorého je incident so škodou prevyšujúcou jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (3 990 eur) dopravnou nehodou.

Po novom by sa udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde len k hmotnej škode na niektorom z vozidiel, nemala považovať za dopravnú nehodu, ale len za škodovú udalosť.

Zmena legislatívy by umožnila účastníkom škodovej udalosti plne využiť právo si vec vybaviť cestou náhrady škody prostredníctvom poisťovne. To znamená, že pokiaľ dôjde k akémukoľvek incidentu, pri ktorom sa nezrania osoby a nenastane poškodenie všeobecne prospešného zariadenia či cesty, odpadá povinnosť privolania policajnej hliadky na miesto škodovej udalosti.

Dopravná nehoda, škodová údalosť

„Uvedeným sa odstráni zbytočné blokovanie a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky až do príchodu policajta na miesto udalosti,“ konštatujú predkladatelia. Ak by niektorý z účastníkov udalosti trval na príchode policajta na miesto a ten zistí, že sú splnené všetky zákonné podmienky pre škodovú udalosť, nebude potrebná rozsiahla dokumentácia udalosti ako dopravnej nehody. Tým sa takisto podstatne zníži zbytočné blokovanie a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky.

Predkladatelia tiež dodávajú, že podmienka klasifikácie dopravnej nehody na základe vzniku škody vyššej ako 3 990 eur, je z hľadiska ekonomického a hospodárskeho vývoja od roku 2009 prekonaná.

Po schválení nadobudne novela zákona účinnosť už 1. júna 2022.

Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie