Elektromobilita a jej vplyv na životné prostredie: Čo môžete spraviť pre seba i pre ekológiu pri nabíjaní elektromobilu?

Kladiete si otázku, či sú elektromobily naozaj až také ekologické? Oplatí sa vám prechod na ne? Nie je nabíjanie elektromobilov neefektívne a životnosť batérii nízka? Nový energeticky udržateľný systém vás presvedčí o opaku. Myslí na ekológiu viac než dosť.
Vydané  Text: 
### Ekologické ciele automobilovej dopravy do budúcnosti

Podľa akčného plánu, schváleného oddelením BECEP na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky, by do roku 2050 mali takmer všetky druhy dopravy mať nulové emisie. Automobily, dodávky, nákladné autá i autobusy. Eliminovať by sa tiež mali dopravné nehody, a to vďaka inteligentným prvkom. Na Slovensku sa už nedávno zaviedlo napríklad líniové riadenie dopravy na obchvate Bratislavy, ktoré dokáže upozorniť na nehodu či kolóny a zároveň určuje maximálnu povolenú rýchlosť na jednotlivých úsekoch.

Dokument s bodmi a cieľmi vyššie schválila slovenská vláda v januári 2022. Cieľom je poskytovať ekologické, bezpečné a efektívne služby. Napomôcť mu má práve rozvoj elektromobility. Na našich cestách je však takýchto áut stále len niekoľko stoviek. Možno to zmení nastávajúce obdobie, charakteristické nebývalým nárastom cien ropy a energií celkovo. Teraz je ten správny čas na prechod na elektromobilitu. Ušetrite financie i životné prostredie. ### Prečo sa oplatí vlastniť elektromobil?

 • menej súčiastok i menej náročný na údržbu,

  Inzercia

  Inzercia

  Inzercia

 • možnosť získať štátnu dotáciu, prípadne daňové úľavy,

 • spôsobuje menší hluk,

 • cena ropy bude neustále stúpať, elektrina je istota,

  Inzercia

  Inzercia
 • v budúcnosti budete môcť využívať špeciálne jazdné pruhy pre elektromobily, či bezemisné zóny…

  ### Zapojte sa do siete AgeVolt

Predstavte si energeticky udržateľný systém, ktorý je vyšším levelom elektromobility. Tak to je presne AgeVolt v skratke. Vznikol pri hľadaní cesty, ako zefektívniť spotrebu energií. Prepája nabíjačky s energetickým manažmentom budovy. Dokáže v reálnom čase optimalizovať proces nabíjania elektromobilov, berúc do úvahy aktuálnu vyťaženosť. Vďaka tomu monitoruje aktuálnu spotrebu budovy a optimálne rozhoduje o výkone.

Inzercia

Inzercia

Navyše AgeVolt nevyžaduje nové budovanie distribučnej elektrickej siete. Dá sa pripojiť už na existujúcu prípojku. Funguje na princípe zdieľania súkromných nabíjačiek na auto. Viete ho ovládať cez internet alebo aplikáciu, prostredníctvom ktorej máte k dispozícii všetky potrebné dáta a špičkový prehľad.

Sieť verejných nabíjacích staníc AgeVolt Digital Platform vznikla v roku 2021 s ambíciou vybudovať mohutnú nabíjaciu infraštruktúru nielen na Slovensku.

Inzercia

Inzercia

Inzercia

Ekologické výhody AgeVolt systému

 • jeden riadiaci systém utiahne až 100 nabíjacích staníc,

  Inzercia

  Inzercia

  Inzercia

  Inzercia
 • nie je potrebné budovanie novej distribučnej elektrickej siete,

 • žiadne riziko preťaženia kábeláže či vyhodenia ističov,

 • môžete využiť fotovoltiku a prebytky energie zo solárnych panelov,

 • trvalo udržateľné riešenie v boji proti klimatickej kríze.

Ďalšie výhody AgeVolt systému

 • intuitívny obslužný softvér s inteligentnými funkciami, kompatibilný s aplikáciou,

 • prehľadné štatistiky a správa používateľov,

 • zdieľanie s verejnosťou,

 • profitovanie z nabíjania pre podnikateľov i súkromníkov,

 • podpora vlastného biznisu – promovanie ponúk na tovary a služby cez aplikáciu,

 • žiadne ďalšie mesačné poplatky za správu nabíjacej stanice,

 • aktívni členovia siete získajú možnosť nabíjať svoj elektromobil prakticky zadarmo,

 • nastavenie prioritizácie výkonu nabíjania pre VIP automobily,

 • prehľad nad spotrebou celej budovy,

 • nehrozí prekročenie kapacity,

 • prestanete riešiť dojazd,

 • prepojenie s interným dochádzkovým, zákazníckym, parkovacím, účtovným systémom,

 • modulárne nabíjacie stanice (Wallbox alebo Pillar), vyskladané podľa požiadaviek zákazníka.

So systémom AgeVolt počítajú v blízkej budúcnosti aj developeri. Tí plánujú k svojim stavbám postupne doplniť širokú sieť nabíjacích staníc. Namiesto veľkej prípojky do projektu zahrnú AgeVolt Energy Management System. A je to. Už sa viac nemusíte obávať prekračovania rezervovanej kapacity. Inteligentný systém si s tým poradí. Už teraz má za sebou uznanie od Európskej komisie. V podobe ocenenia Seal of Excellence pre tie najsľubnejšie európske inovatívne projekty.
Pokračujte na ďalší príspevok »Servis

Povinná čierna skrinka v autách: Čo sleduje nové monitorovacie zariadenie?

 • Doteraz výrobcom stačilo do áut montovať predprípravu na čiernu skrinku, tento rok už v nich už bude musieť byť monitorovacie zariadenie.

   Poslúži napríklad vtedy, keď sa bude dokazovať zodpovednosť za dopravnú nehodu - nie však vždy. Prečítajte si o téme čierna skrinka v autách viac v našom príspevku.