Pozor na vodičov z Ukrajiny, väčšina jazdí bez poistky! Ako postupovať v prípade nehody?

Poradíme vám, ako správne postupovať!
Vydané , zverejnil

Vodiči s ukrajinskými evidenčnými číslami spôsobili na slovenských cestách od začiatku konfliktu niekoľko dopravných nehôd s odhadovanými škodami na majetku vo výške 46-tisíc eur.

### BEZ POISTKY

Utečenci častokrát **prichádzajú na slovenské územie bez poistenia, ktoré by dokázalo uhradiť prípadné škody spôsobené v zahraničí.** S ohľadom na rýchlosť počiatočného vývoja konfliktu na to mnohí Ukrajinci pri úteku pochopiteľne nemysleli, na Slovensku však zmluvu dodatočne uzavrieť nemôžu.

Povinné zmluvné poistenie alebo havarijné poistenie totiž **slovenské poisťovne uzatvárajú len na vozidlo so slovenským evidenčným číslom.**

### DOČASNÉ RIEŠENIE

Úlohu likvidátora týchto poistných udalostí na seba dočasne prebrala Slovenská kancelária poisťovateľov (do 30. apríla), pričom **všetky škody budú hradené z Poistného garančného fondu.**

Inzercia

Podľa denníka [SME](https://mylevice.sme.sk/c/22876690/sposobili-nehodu-poistku-ale-ukrajinski-vodici-casto-nemaju-ako-postupovat.html) eviduje Slovenská kancelária poisťovateľov do dnešného dňa 13 škodových udalostí, ktoré vznikli na Slovensku a spôsobili ich motorové vozidlá evidované na Ukrajine.

### ČO ROBIŤ PO NEHODE?

V prípade vzniku škodovej udalosti alebo nehody je zachovaný rovnaký postup ako pri škode spôsobenej vozidlom so slovenským evidenčným číslom. Základom je **správne vypísanie formulára o nehode a nahlásenie udalosti príslušnej poisťovni.** Formulár v ukrajinskom jazyku si môžu motoristi stiahnuť zo stránky [Slovenskej kancelárie poisťovateľov](https://www.skp.sk/#xl_xr_page_tlacivanastiahnutie).

Účastník nehody s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenska bude odškodnený z poistného garančného fondu do troch mesiacov odo dňa oznámenia škodovej udalosti. Preplácaná je aj ujma na zdraví, nie však škoda na aute vinníka z Ukrajiny.

Inzercia

**V prípade, že nehodu zavinil vodič na aute z Ukrajiny, je potrebné túto skutočnosť písomne nahlásiť** do Slovenskej kancelárie poisťovateľov formou vypísania tlačiva – [oznámenie škodovej udalosti k PZP a správa o nehode.](https://www.skp.sk/#xl_xr_page_tlacivanastiahnutie)

Viac informácií nájdete na stránke [SKP](https://www.skp.sk/#xl_xr_page_tlacivanastiahnutie).

Inzercia

Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!


Pokračujte na ďalší príspevok »