Na takýchto križovatkách prednosť sprava neplatí, aj keď nemajú značky regulujúce prednosť v jazde

Dopravná poradňa: Ak je jedna z ciest vedúcich do križovatky vyústením obytnej zóny, pravidlo pravej ruky neplatí. Predmetom sporu pritom môže byť skutočný tvar križovatky.
Vydané  Text: 
Predstavte si nasledovnú dopravnú situáciu: * Prechádzate cez križovatku dvoch ciest v tvare písmena T. * Prednosť v jazde nie je regulovaná ani dopravným značením *Hlavná cesta*, ani *Daj prednosť v jazde!*, ani *Križovatka* so štylizovaným písmenom X. * Na takejto križovatke by malo platiť tzv. pravidlo pravej ruky, teda prednosť vozidla idúceho sprava. * Ak je jedna z ciest vyústením z obytnej zóny, na vodiča idúceho z obytnej zóny sa toto pravidlo nevzťahuje. * Lenže čo ak je hranica obytnej zóny ešte niekoľko metrov pred križovatkou? ### Dopravné značky sú nadradené pravidlu pravej ruky Zvislé a vodorovné dopravné značky motoristom uľahčujú prevádzku vozidiel, pretože väčšina z nich upravuje prednosť v jazde alebo informuje o najvyššej dovolenej rýchlosti. Mnohé cesty a križovatky však dopravnými značkami upravujúcimi prednosť v jazde vybavené nie sú, vtedy sa motorista musí riadiť tým, čo sa naučil ešte počas kurzu v autoškole. V praxi by sa nemal vyskytovať ani jeden motorista bez znalosti toho, čo znamená prednosť sprava, respektíve pravidlo pravej ruky – teda to, že na križovatke bez regulácie má prednosť práve to vozidlo, ktoré prichádza z mojej pravej strany. Tí, čo prichádzajú zľava zasa musia dať prednosť mne. Pravidlo pravej ruky ale neplatí na každom mieste križovania ciest. Ak je jedna z križujúcich sa ciest výjazdom z/do obytnej zóny či pešej zóny, **prednosť sprava tu neplatí**. Podľa § 21 ods. 1 Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 Z.z. platí nasledovné: * ***Pri vchádzaní na cestu** z pozemku ležiaceho vedľa cesty, areálu s obmedzeným prístupom, oploteného objektu, garáže, parkoviska, obratiska električiek a podobných miest, z poľnej cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, **z obytnej zóny** alebo z pešej zóny **vodič je povinný dať prednosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste***. Zhrnuté: **ten, kto vychádza z obytnej zóny, musí dať prednosť v jazde vozidlám, ktoré už sú na ceste**, teda neuplatňuje sa prednosť sprava. Motorista by sa mohol celkom logicky dopytovať, že či v rámci obytnej zóny pravidlo pravej ruky platí. Odpoveď je áno, platí, čo upresňuje § 20 Zákona o cestnej premávke.
Zvislá dopravná značka označujúca začiatok obytnej zóny. V obytnej zóne sa podľa § 59 ods. 3 Zákona o cestnej premávke jazdí rýchlosť max. 20 km/h a smie sa na nej parkovať iba na miestach, ktoré sú na to vyhradené.
### Sporné miesto dáva priestor rôznym interpretáciám **Niekedy ale riešenie dopravných hádaniek ešte komplikovanejšie**, čo budeme ilustrovať na fotografii nižšie. **Čo ak je hranica obytnej zóny ešte niekoľko metrov pred križovatkou?** Takže motorista fyzicky prechádza aj desať metrov po ceste, ktorá už nie je súčasťou obytnej zóny?
Podľa Zákona o cestnej premávke ten, kto vychádza z obytnej zóny, musí dať prednosť vozidlám idúcim po ceste.
V tomto prípade vodič vozidle idúcom z obytnej zóny už vo chvíli prejazdu cez **stavebný spomaľovací prah** (ďalej *spomaľovač*) nie je v obytnej zóne, pretože dopravná značka s jej ukončením bola pred pred spomaľovačom. Tento vodič prechádza po ceste mimo obytnej zóny niekoľko metrov, než sa ocitne na hranici križovatky. Z jeho pohľadu tak cesta vedie priamo na križovatku bez úpravy predností v jazde, takže sa domnieva, že tu platí pravidlo pravej ruky a má pred vozidlom idúcim zľava prednosť. **V prípade dopravnej nehody alebo škodovej udalosti sa bude hľadať jej vinník** a interpretácia bude s najväčšou pravdepodobnosťou tá, že jediný účel tejto cesty predsa je výjazd a vjazd z/do obytnej zóny bez ohľadu na počet metrov, ktoré po značke motorista prešiel. Vodič idúci z obytnej zóny považovaný za toho, kto mal dať prednosť vozidlám idúcim po ceste. Otázkou ale je, aká **vzdialenosť za značkou ukončujúcou obytnú zónu by už bola dostatočná**, **aby malo začať platiť pravidlo pravej ruky?** Päť, desať, 20 alebo 50 metrov? „Križovatky“ podobné tejto považujeme za problémové, pretože správnosť použitia pravidla pravej ruky môže byť závislá na interpretácii dôraznejšieho účastníka dopravnej nehody a v konečnom dôsledku môže byť za vinníka označený nesprávny motorista.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ