Novela zákona o zmene rýchlosti na diaľnici: Čo sa mení a kedy? #Autoviny2021

Téma, ktorá počas roka 2021 silno rezonovala medzi našimi čitateľmi #autoviny2021 Nedávno schválená novela prinesie hneď niekoľko zmien.
Vydané  Text: 
Koncom októbra sme priniesli aktualitu o tom, že Národná rada s pripomienkami schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a niektoré zmeny súvisia aj so Zákonom č. 106/2018 Z. z. (Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke). O schválení novely zákona ako prvý informoval denník [Pravda](https://auto.pravda.sk/doprava/clanok/605343-novela-cestneho-zakona-je-schvalena-meni-aj-rychlost-na-dialnici-v-obci/), autor však neuviedol zdroj tejto informácie, ktorým je [Národná rada SR a konkrétnou podstránkou s Detailom návrhu zákona](https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8266). Novela sa má týkať napríklad aj zmeny maximálnej povolenej rýchlosti na diaľnici v obci, čo je pre motoristov veľmi dôležitá novinka. V podstate má ísť o zrušenie obmedzenej rýchlosti 90 km/h na diaľnici v obci. Doteraz sa v ľudovo nazývanom cestnom zákone (Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke), konkrétne v § 16 ods. 4 písalo, že: „Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/ h, a ak ide po diaľnici v obci najviac 90 km/h.“ Novela časť znenia o obmedzenej rýchlosti na diaľnici v obci úplne vypustila. To znamená, že **dochádza k zrušeniu „deväťdesiatky“ na diaľnici v obci.** Rýchlostné podmienky na diaľnici tak upravuje už iba § 16, odsek 2: „Na diaľnici a na rýchlostnej ceste vodič autobusu smie jazdiť rýchlosťou najviac 100 km/h a vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg rýchlosťou najviac 130 km/h.“ Dôvodov na zmenu bolo hneď niekoľko. Okrem toho, že diaľnica je nadradená infraštruktúra, ktorá je navrhnutá na vyššiu rýchlosť, došlo k zjednoteniu rýchlostného limitu na diaľnici aj kvôli pripravovanému zavedeniu [inteligentného obmedzovača rýchlosti.](https://www.autoviny.sk/reportaze/122487/povinny-obmedzovac-rychlosti-ma-vodica-otravovat-dovtedy-pokial-neznizi-rychlost-pozrite-si-oficialny-navrh) **Ten bude súčasťou povinnej výbavy už od 6. júna 2022 pre novo homologizované vozidlá a od 7. júla 2024 pre všetky predávané vozidlá na európskom trhu.** ### Kedy táto novela nadobúda účinnosť? Dôležité je pripomenúť, že aktuálne znenie Zákona o cestnej premávke naďalej uvádza povinnosť jazdiť na diaľnici v obci rýchlosťou maximálne 90 km/h. Schválenie novely zákona totiž nie je to isté ako nadobudnutie jej účinnosti. Niektoré Národnou radou schválené návrhy nadobúdajú účinnosť k termínu 1. decembra 2021, ďalšie až 20. mája 2023. Tento konkrétny bod návrhu (článok V, bod 1, [zdroj tu](https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=495922)) o zrušení vety o maximálnej povolenej rýchlosti na diaľnici v obci majú podľa návrhu **účinnosť od 6. júla 2022**. **Zhrnuté**: na diaľnici v obci musia motoristi aj naďalej jazdiť rýchlosťou maximálne 90 km/h, a to minimálne až do 6. júla 2022! ### Pozor na bratislavský obchvat Ďalej upozorňujeme, že iba [nedávno sa časť bratislavského obchvatu vylúčila z mesta](https://www.autoviny.sk/novinky/122770/nie-nejazdite-v-bratislave-na-celom-obchvate-130-kmh-strucne-zhrnutie-dolezitej-zmeny), takže na niektorých úsekoch platí maximálna povolená rýchlosť až 130 km/h – teda ako na bežnej diaľnici. Okrem toho Národná diaľničná spoločnosť zaviedla moderné technológie, ktoré dokážu sledovaním premávky priebežne regulovať maximálne povolené rýchlosti na konkrétnych úsekoch a podľa potreby znížiť povolenú rýchlosť, aby sa zabezpečila vyššia bezpečnosť a plynulosť premávky. Vodiči sú o takejto zmene informovaní prostredníctvom dopravných značiek na LED tabuliach.

Nie, nejazdite v Bratislave na celom obchvate 130 km/h. Stručné zhrnutie dôležitej zmeny

Aktualizované. Motoristi zvyčajne čítajú iba nadpisy článkov a môžu sa tak mylne domnievať, že na celej dĺžke bratislavského obchvatu môžu jazdiť rýchlosťou 130 km/h.

ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement

Inzercia