Policajtom došla trpezlivosť! Začali vo veľkom pokutovať najväčší zlozvyk slovenských motoristov

Vodiči jazdiaci pomaly v strednom pruhu porušujú zákon a je možné ich nahlásiť na príslušné úrady. Treba si však dávať pozor na tieto veci.
Vydané , zverejnil

[Diaľniční policajti](https://www.facebook.com/policiaslovakia/videos/269197975142014/) vykonali na diaľnici D1 kontrolu, v rámci ktorej sa zamerali na správny spôsob jazdy vodičov. Počas nej zaznamenali jazdu viacerých vodičov, ktorí bezdôvodne jazdili v strednom jazdnom pruhu. Policajti týchto vodičov zastavili a za nesprávny spôsob jazdy im udelili blokovú pokutu.

V tejto súvislosti opäť apelujeme na vodičov – bezdôvodnou jazdou v strednom jazdnom pruhu porušujete ustanovenia zákona o cestnej premávke a dopúšťate sa priestupku. **Za ten je v správnom konaní možné uložiť pokutu do 100 eur.**

### Vždy sa jazdí vpravo

Inzercia

Advertisement

Stredopruhári by sa s nadhľadom dali považovať za akúsi krvnú zrazeninu na dopravnej tepne Slovenska. Títo vodiči častokrát idú pomalšie, ako autá v pravom jazdnom pruhu a pritom si ani neuvedomujú, že páchajú dopravný priestupok. **[Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v § 10 ods. 1)](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20210515) totiž hovorí jasnou rečou**. Presná citácia je nasledovná: *„Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí v pravom jazdnom pruhu. V ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.“*

**Síce v znení zákona nie je vyslovene zakázaná jazda v strednom pruhu, avšak je povolená len na určité úkony**. Jedným z nich je predchádzanie vozidiel idúcich v pomalom pravom pruhu. Logicky z toho teda vyplýva, že auto, ktoré ide v strednom (respektíve v ľavom) pruhu, má ísť rýchlejšie (nie o jeden kilometer za hodinu), ako autá v pomalom pravom pruhu. No to sa častokrát nedeje v dôsledku čoho vznikajú na diaľniciach rôzne problémy.

### Zákaz predchádzania sprava

Pri narazení na stredopruhára musíte mať na pamäti jednu dôležitú vec. **Zmienený zákon totiž ďalej vo svojom § 15 ods. 1) jasne definuje, že predchádzanie je možné len zľava**. Sprava sa smie predchádzať len v prípade, že sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. Okrem toho smiete sprava predchádzať na pripájacom alebo odbočovacom jazdnom pruhu. Keď sa teda rozhodnete stredopruhára predbiehať sprava, porušujete tým zákon aj vy.

### Polícia stredopruhárov kontroluje

**Keďže tento fenomén spôsobuje mnohým vodičom vrásky na čele, spýtali sme sa polície, ako rieši pomaly idúcich vodičov v strednom pruhu. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová nám na túto otázku poskytla odpoveď**:

*„Dopravná polícia sa pri výkone služby venuje aj týmto porušeniam. V prípade preukázania porušenia uvedeného ustanovenia možno vodičovi uložiť pokutu v zmysle príslušných právnych predpisov. Pokiaľ vodič nesúhlasí s blokovým konaním, resp. si nie je vedomý spáchania priestupku, skutok sa po spísaní správy o výsledku objasňovania priestupku postúpi na príslušný správny orgán, ktorý vo veci rozhodne.“*

Inzercia

**Výška pokuty v blokovom konaní sa v prípade pomaly jazdiacich vodičov v strednom alebo v ľavom pruhu pohybuje do výšky 100 eur. V rozkaznom konaní je to do výšky 50 eur**. Samozrejme, že polícia nemá oči všade. **Ak na diaľnici narazíte na vodiča, ktorý výrazným spôsobom spomaľuje jazdu v strednom alebo v ľavom pruhu, môžete ho nahlásiť aj vy a to vtedy, pokiaľ máte o jeho konaní kamerový záznam, ktorý bol získaný legálnym spôsobom**.

### Netýka sa to len diaľnice

Inzercia

Advertisement

**Jazda v strednom alebo v ľavom pruhu sa však netýka len diaľnice**. Vo všeobecnosti platí, že na každej ceste s viacerými jazdnými pruhmi musíte jazdiť vždy v tom pravom. Ostatné, rýchlejšie pruhy, sú určené na predchádzanie, obchádzanie alebo odbočovanie.

**Na záver sme sa polície spýtali, či sa v dohľadnej dobe chystá nejaká väčšia akcia zameraná na stredopruhárov**. *„V blízkej dobe polícia neplánuje vyhlásenie „akcie“ resp. zvýšenej kontroly takejto jazdy, avšak tejto problematike sa venujeme v rámci bežného výkonu služby pravidelne. V prípade zaregistrovania zvýšeného nárastu takejto jazdy vozidiel, sa polícia operatívne zameriava prioritne na tieto prípady.“*

### Rada na záver

Zhrnutím článku je odporúčanie pre všetkých vodičov. **Vždy sa jazdí v pravom pruhu a to dokonca aj vtedy, pokiaľ má diaľnica alebo iná cesta vyšší počet pruhov. Pokiaľ sa ocitnete v situácii, že vy, ako vodič jazdiaci vľavo chcete prejsť do stredného pruhu zároveň s vodičom idúcim v pravom pruhu, ste povinný dať tomuto vodičov prednosť**.

Momentálne študujem 3. stupeň vysokoškolského štúdia FEI STU. Medzi moje najväčšie záľuby patria moderné technológie a svet automobilizmu. Nebojím sa elektromobility, no taktiež nepohrdnem ani vôňou čerstvého benzínu. Svet sa neustále mení a s tým aj autá, ktoré sú čoraz viac komplexnejšie. Práve túto zmenu budem sledovať s vami! Azda ako každý fanúšik motorizmu, si vždy poriadne oddýchnem pri sledovaní Formula 1.


Pokračujte na ďalší príspevok »KIA Blog

Kia posilňuje dizajnový tím vymenovaním Johna Buckinghama ako vedúceho skupiny Kia Next Design Group

  • Buckingham, ktorý sa svojej novej role ujal 1. júna, má viac ako 18 rokov skúseností s navrhovaním luxusných a čisto elektrických vozidiel.  Po vymenovaní viceprezidenta Teck Koun Kima za vedúceho skupiny Kia Next Design Group v januári tohto roka, Kia naďalej posilňuje svoj dizajnový tím.  Dizajnová filozofia spoločnosti Kia „zjednotenie protikladov“ stanovuje odvážnu ambíciu byť lídrom v budúcej mobilite a definuje progresívny prístup.