Nedostatky povinnej výbavy áut: Prečo tieto dôležité veci nie sú povinné tiež?

Aj vy sa niekedy zamysleli nad tým, že v povinnej výbave automobilov chýbajú dve azda najpodstatnejšie veci?
Vydané  Text: 
### Povinná výbava auta v roku 2021 (v skratke) Povinná výbava automobilov ostáva v roku 2021 rovnaká ako v roku 2020, teda pre motoristov sa po oslave Nového roka nepridávajú žiadne nové povinnosti. *Pripomíname, že táto informácia je platná v čase vydania tohto článku (26.10.2020) a ak sa v priebehu času povinná výbava auta upraví zákonom, budeme tento článok aktualizovať*. #### Povinná výbava osobných a úžitkových áut do 3,5 tony v skratke (na konci článku podrobne): 1. **výstražný trojuholník** 2. **bezpečnostný reflexný odev** – napríklad reflexná vesta, reflexný overal a podobne 3. **náhradné koleso** (rezerva) alebo sada na opravu defektu alebo pneumatiky runflat 4. **nepoškodená nepoužitá autolekárnička** * *pripomíname, že pre vozidlá nad 3,5 tony platia aj ďalšie povinnosti, ktoré uvádzame v nižšie v článku* Ďalej pripomíname, že **vodič motorového vozidla je povinný** mať v čase prevádzky vozidla pri sebe nasledovné dokumenty: * vodičský preukaz; * identifikačný preukaz, ako pas alebo občiansky preukaz; * zelená karta alebo iný ekvivalentný doklad o platnom povinnom zmluvnom poistení pre náhradu škôd; * osvedčenie o evidencii vozidla časť I (malý techničák), prípadne časť II, ak nebola časť I zatiaľ vydaná; * doklady preukazujúce platnú emisnú a technickú kontrolu (papierové kartičky s veľkosťou platobnej karty). ### Čo nie je v povinnej výbave áut do 3,5 tony? Povinnou výbavou už nie sú náhradné elektrické poistky, náhradné žiarovky a ťažné lano. Taktiež nie je povinnosťou vodiča mať vo vozidle tlačivo – správa o nehode. Toto považujeme za vskutku prekvapujúce, pretože tak môže jednoducho nastať situácia, že ani jeden z účastníkov dopravnej nehody nebude mať pri sebe potrebné tlačivá, čím si značne skomplikujú situáciu. Navyše podľa § 66 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. je účastník škodovej udalosti vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody.Ministerstvo dopravy a výstavby však dodáva, že hoci správy o nehode nie sú súčasťou povinnej výbavy, odporúča ich voziť v aute. Zvláštne je aj to, že **vozidlá do 3,5 tony nemajú v povinnej výbave hasiaci prístroj**. Pritom z času na čas sa stáva, že sa vznieti aj bežné motorové vozidlo. Predovšetkým v letných horúčavách očakávame, že sa to bude diať častejšie. Zhrnuté, vodiči bežných áut nemusia so sebou v aute voziť ani hasiaci prístroj, ani tlačivá potrebné po nehode, pritom obe tieto položky považujeme za nesmierne dôležité.
### Odporúčaná výbava (nepovinná) Hoci to zákon vodičom osobných a úžitkových automobilov do 3,5 tony neprikazuje, odporúčame vám, aby ste mali vždy vo vozidle aj nasledovné položky výbavy a predmety. Môžu vám pomôcť v prípade problémov na cestách, ktoré, ako nám ukazuje prax, nastávajú každodenne: * hasiaci prístroj; * ťažné lano na vlečenie vozidiel; * formulár – správa o nehode, aspoň v dvoch exemplároch; * zakladací klin (alebo akékoľvek drevené odrezky či plastové predmety v tvare trojuholníka, ktoré uložíte pod koleso v prípade opravy defektu v kopci); * fľaša s čistou pitnou vodou a fľaša s destilovanou vodou; * baterka na svietenie; * pracovné rukavice; * napínacie popruhy (upínače, gurtne) pre upevnenie nákladu; * náhradné rúška, to v súvislosti s aktuálnou situáciou s ochorením COVID-19. ### Povinná výbava vozidiel PODROBNE V automobile, ktorý jazdí v cestnej premávke, musíte mať nasledovné položky výbavy a predmety, a to podľa § 44 ods. 14 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že vozidlo v cestnej premávke musí byť vybavené povinnou výbavou, ktorú ustanoví vykonávací právny predpis. Týmto vykonávacím právnym predpisom je vyhláška č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, pričom povinná výbava vozidla je ustanovená v § 25. 1. Homologizovaný prenosný výstražný trojuholník – platí pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné. 2. Bezpečnostný reflexný odev – platí pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné. Vyhláška necháva možnosť výberu pre prevádzkovateľa vozidla (napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), ale je stanovené, že bezpečnostný odev musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla a musí spĺňať technickú normu pre odevy s vysokou viditeľnosťou (napríklad STN EN ISO 20471), pričom je možné použiť aj odevy, ktoré v čase výroby spĺňali aj technickú normu pre výstražné odevy (STN EN 471 + A1). Technická norma pripúšťa tri farby bezpečnostného odevu – fluorescenčná žltá, fluorescenčná oranžovočervená alebo fluorescenčná červená, pričom odev musí byť schopný vizuálne signalizovať prítomnosť používateľa zabezpečením dobrej viditeľnosti používateľa v nebezpečných situáciách, pri všetkých svetelných podmienkach, vo dne aj za tmy pri osvetlení prednými svetlometmi vozidla. 3. Náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru – platí pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy. Spolu s náhradným kolesom s diskom a s náhradnou pneumatikou povinnou výbavou musí byť aj kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák. Touto povinnou výbavou nemusia byť vozidlá vybavené, ak ide o
  • vozidlá, ktoré majú všetky kolesá vybavené pneumatikami s technológiou, umožňujúcou jazdu aj po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík (napr. Run-flat),
  • vozidlá vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie; u autobusov a nákladných vozidiel nad 3,5 t vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky,
  • mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.
Prípojné vozidlá nad 750 kg a prípojné vozidlá za traktory s konštrukčnou rýchlosťou nad 40 km/h musia byť tiež vybavené náhradným kolesom s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru. Jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso. Touto povinnou výbavou nemusia byť tieto prípojné vozidlá vybavené, ak ide o vozidlá vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie; u vozidiel nad 3,5 t vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky alebo vozidlá sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa. 4. Lekárnička – platí pre motocykle nad 50 cm3, trojkolky nad 50 cm3, štvorkolky nad 50 cm3, osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné. Druhy a obsah lekárničiek ustanovuje príloha č. 2 k vyhláške č. 134/2018 Z. z. Obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia. 5. Snehové reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca – pre nákladné vozidlá nad 12 t. 6. Zakladací klin Povinnou výbavou motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je najmenej jeden zakladací klin, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený; pri motorovom a prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny. 7. Hasiaci prístroj Povinnou výbavou nákladných vozidiel nad 3,5 t, autobusov s počtom do 22 miest na sedenie, traktorov a pracovných strojov samohybných je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg, a autobusov s počtom nad 22 miest na sedenie je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg. Vozidlá používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení musia mať jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg. Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste. Nová vyhláška podobne ako pri bezpečnostnom odeve priamo stanovuje, že aspoň jeden hasiaci prístroj musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla, pričom sa predpokladá, že každý hasiaci prístroj musí byť v použiteľnom stave. 8. Dopravné jednotky pri preprave nebezpečných vecí musia byť vybavené osobitnou výbavou a výbavou na osobnú ochranu, ako aj protipožiarnou výbavou podľa dohody ADR. Počet hasiacich prístrojov podľa dohody ADR a podľa vyhlášky č. 134/2018 Z. z. sa pri dopravných jednotkách použitých na prepravu nebezpečných vecí nesčítava, ale platí najmenší obsah náplní a najmenší počet hasiacich prístrojov na dopravnú jednotku podľa osobitného predpisu.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement

Inzercia