Koniec dohadom: Kto a kedy nemusí používať bezpečnostné pásy v aute?

Na internete nájdete množstvo falošných tipov a rád, ako je to s používaním bezpečnostných pásov. My prinášame fakty, vecne, stručne a pravdivo.
Vydané  Text: 
Bezpečnostné pásy je povinný používať každý vodič a pasažier automobilov. Zákon o cestnej premávke ale pripúšťa niekoľko výnimiek. Ilustračná fotografia: Vodič auta Hyundai i30 si zapína bezpečnostný pás
Zapínate si pásy aj vzadu? A musia sa vôbec zapínať aj vtedy, keď idete autom len po obytnej zóne rýchlosťou 20 km/h? A čo je to to lekárske potvrdenie, že nemôžem používať bezpečnostný pás? Dá sa kúpiť? Motoristi kladú mnohé **otázky týkajúce sa bezpečnostných pásov** a niekedy nás prekvapuje, koľko mýtov a neprávd sa okolo tejto témy vyskytuje. Napríklad, že tehotné ženy by sa nemali pútať bezpečnostným pásom alebo to, že nepripútaní ľudia pri nehode prežijú častejšie ako tí pripútaní. Sú to nezmysly. Používanie bezpečnostných pásov je najnajvýš zodpovedné, preukázateľne vám pri nehode zachránia život, pri tehotných dokonca dva či tri životy naraz. Problematike používania bezpečnostných pásov sme sa už niekoľkokrát venovali aj v minulosti, odporúčam prečítať si najmä nasledovné: * [Tehotné za volantom: pravidlá, ktoré by ste si mali osvojiť](https://www.autoviny.sk/novinky/117772/tehotne-za-volantom-pravidla-ktore-by-ste-si-mali-osvojit) * [Ako správne používať bezpečnostné pásy? Takto by sa mali pripútavať deti aj tehotné ženy](https://www.autoviny.sk/reportaze/119181/ako-spravne-pouzivat-bezpecnostne-pasy-takto-by-sa-mali-priputavat-deti-aj-tehotne-zeny) * [Prečo sú pásy v aute 3-bodové? A prečo stále používame tento 60 rokov starý vynález?](https://www.autoviny.sk/novinky/117925/preco-su-pasy-v-aute-3-bodove-a-preco-stale-pouzivame-tento-60-rokov-stary-vynalez) * [Nechávate plechovky a fľašky počas jazdy takto? Nerobte to!](https://www.autoviny.sk/novinky/120883/nechavate-plechovky-a-flasky-pocas-jazdy-takto-nerobte-to) * [VIDEO: Jazdíte nepripútaní? Po tejto kompilácií videí už nebudete!](https://www.autoviny.sk/reportaze/119107/video-jazdite-nepriputani-po-tejto-kompilacii-videi-uz-nebudete) ### Kto nemusí používať bezpečnostné pásy v aute? V jednoducho by sme mohli zovšeobecniť, že **bezpečnostný pás má v aute používať každý** bez ohľadu na vek, povolanie alebo to, či sedí vpredu či vzadu. Zákon o cestnej premávke pripúšťa výnimky, **neznamená to však, že prikazuje nepoužívať bezpečnostný pás**. Každý policajt má právo rozhodnúť sa, či bude pás používať alebo nie. Nie je prekvapením, že mnohí policajti ho zapnutý majú aj napriek tomu, že im to zákon neprikazuje, pretožekeď do policajtného vozidla narazí iné vozidlo, majú so zapnutým pásom väčšiu šancu prežiť. Zjednodušene napísané platí, že bezpečnostný pás v aute nemusia používať: * policajti, záchranári, hasiči, vojaci, príslušníci SIS a pod., ak si to vyžaduje plnenie ich úloh, * inštruktori autoškoly pri výkone svojho povolania; * taxikári pri výkone svojho povolania iba v obci/meste, * osoby s telesnou výškou menšou ako 150 cm (ale nie deti, tie používajú zadržiavacie zariadenia) (+ak nesedí na mieste s airbagom), * osoba, ktorá sa nesmie pútať zo zdravotných dôvodov, vtedy musí mať pri sebe osvedčenie od lekára (ak nesedí na mieste s airbagom), * osoby, ktoré sedia na sedadlách, ktoré nie sú vybavené bezpečnostným pásom. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať **osobám s telesnou výškou menšou ako 150 centimetrov**. V tomto prípade nejde o deti, pretože tie musia sedieť v/na detskej sedačke. Tento bod zákona sa týka dospelých ľudí, ktorých výška nedosahuje práve jeden a pol metra, a to aj z toho dôvodu, že by im bezpečnostný pás mohol spôsobiť úraz v oblasti hrdla a krku. Zároveň ale **platí, že aj tieto osoby musia mať zapnutý bezpečnostný pás, ak sa nachádzajú na mieste s airbagom** (teda obyčajne vpredu). Výnimka sa teda týka najmä dosplelých osôb do 150 cm sediach vzadu bez airbagov. Podrobnostiam o používaní bezpečnostných pásov a zadržiavacích zariadení u detí sa venuje aj [Nariadenie vlády č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/554/). Upresňuje napríklad aj to, že **zadržiavacie zariadenia pre deti sa delia do dvoch tried**, a síce na tie s vlastnými pásmi a tie, ktoré využívajú pásy pre dospelých. Nariadenie vlády ďalej upresňuje aj to, že vyššie zmienené **lekárske osvedčenie musí obsahovať čas platnosti osvedčenia** o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla, ktorý nesmie byť dlhší ako 1 rok odo dňa vystavenia osvedčenia. To znamená, že osvedčenie od lekára nie je jednorazové a nekonečne platné, ale musí sa po roku aktualizovať. ### Plné znenie Zákona o cestnej premávke č. 8/2009 § 8 Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení

(1) Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením18) je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre
a) vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a prepravované osoby, ak si to vyžaduje plnenie ich úloh,
b) inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva činnosť podľa § 7 ods. 1,
c) osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, ktorá je povinná používať zadržiavacie zariadenie podľa podmienok ustanovených v osobitnom predpise,18)
d) vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci,
e) osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla.19)
(2) Výnimka podľa odseku 1 písm. c) a d) sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa prepravuje na mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu vozidla airbagom.

Pri neustálom vylepšovaní motorov je nevyhnutné inovovať aj palivá

Ako vo všetkých technologických odvetviach, aj v oblasti palív pre spaľovacie motory prebieha neustály vývoj. Špecialisti zo spoločnosti OMV v spolupráci s poprednými výrobcami áut, výskumnými centrami a univerzitami neustále pracujú na inováciách.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ