Dlžníkovi v exekúcii zadržia aj vodičák. Zisťovali sme, za akých okolností

Na neplatičov daní či iných poplatkov má Finančná správa už rok a pol silnú zbraň: nariadiť zadržanie vodičského preukazu
Vydané  Text: 
### Obce majú čoraz viac kompetencií V apríli tohto roka nabudlla platnosť novela zákona, ktorá umožňuje obciam, aby pokutovala vodičov za porušenie zákazov parkovania. [Téme sme sa venovali v samostanom príspevku](https://www.autoviny.sk/novinky/122231/schvalene-pokuty-za-parkovanie-uz-nebudu-rozdavat-len-policajti). Ide o rozšírenie kompetencií obcí vydávať **pokuty za porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel** v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. Týka sa to predovšetkým porušovania prednostného práva na parkovanie rezidentov. Práve rezidenti majú problémy s tým, že na ich parkovacích miestach parkujú takzvaní cezpoľní. Po novom ich už nebude riešiť iba polícia, ale aj samotná obec. Objektívnu zodpovednosť dovtedy bolo možné uplatňovať výhradne prostredníctvom polície (aj obecnej/mestskej), obce takúto možnosť nemali, rovnako sa ich obrazové záznamy nepovažovali za dôkazy. Lenže polícia nemá dostatočné personálne ani technické kapacity, čo viedlo k návrhu novely zákona a následne k jeho schváleniu a konečne nadobudnutiu účinnosti. ### Nezaplatené dane či výživné? Zadržanie vodičského preukazu je reálnou hrozbou Mnohí občania vôbec nevedia, že od začiatku minulého roka má Finančná správa novú silnú zbraň proti neplatičom daní, **podobne, ako môže exekútor exekvovať aj vodičský preukaz pri neplatení výživného**. „*Táto forma exekúcie sa týka fyzických osôb a finančná správa ju bude uplatňovať v prípadoch, ak iné – efektívnejšie a hospodárnejšie formy exekúcie – nebudú úspešné*,“ [uviedla Finančná správa](https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_dlznici-ts/bc) v čase nadobudnutia platnosti novely v januári minulého roka. Konkrétne ide o novelu Zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), presnejšie § 98 ods. 1 písm. i) a § 148a Zákona. Nefunguje to ale tak, že by vás obec alebo Finančná správa vyzývala na platenenie daní za nehnuteľnosti či poplatky za psa, a keď ju budete ignorovať, niekto kompetentný k vám príde domov a vyžiada si od vás vodičský preukaz. Zadržanie preukazuje funguje tak, že ak neplatiča zastaví policajt kvôli cestnej kontrole, napríklad pre preventívnu skúšku na požitie alkoholu pred jazdou či pre kontrolu dokladov, môže policajt tomuto vodičovi-neplatičovi zadržať vodičský preukaz. Tomu musia predchádzať pomerne početné upozornenia a kroky. „*Pred začatím daňovej exekúcie exekútor preverí či dlžník je držiteľom vodičského preukazu. Následne vydá rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania a dlžníkovi zašle daňovú exekučnú výzvu, v ktorej ho upozorní, že v prípade, ak vymáhaný nedoplatok nebude v príslušnej lehote zaplatený, vydá daňový **exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu**. Ak dlžník nedoplatok nezaplatí v stanovenej lehote, exekútor daňový exekučný príkaz doručí príslušnému orgánu Policajného zboru SR, ktorý vykoná blokáciu vodičského preukazu v informačnom systéme. Vďaka tomu bude príslušník polície vykonávajúci kontrolu vodiča vedieť, že vodičský preukaz je zadržaný*,“ upresňuje Finančná správa SR. Aj v tomto prípade však platí výnimka, a to pre neplatičov daní, pre ktorých je šoférovanie hlavnou náplňou práce. Vodiči z povolania teda neprídu o svoje živobytie pre nedoplatky na daniach či výživnom. Zároveň je dôležité podotknúť, že exekútor nemusí pristúpiť k exekvovaniu vodičského preukazu. Podľa webu [Opýtaj sa účtovníka](https://www.opytajsauctovnika.sk/ako-prebieha-exekucia-vodicskeho-preukazu-financnou-spravou/) sa má takáto exekúcia vykonávať podľa zásady primeranosti a so zohľadnením skutočnosti, či dlžník so správcom dane komunikuje, alebo nie a má iný exekúciou postihnuteľný majetok. ### Odsunúť človeka až za okraj? Kritické hlasy tvrdia, že takýmto spôsobom sú notorickí dlžníci čoraz viac tlačení k spoločenskému dnu, až za okraj spoločnosti. Prísť o vodičský preukaz nemusí byť priamo živobytie dlžníka, ale dôležitý nástroj, vďaka ktorému je vôbec schopný dopravovať sa do práce. Pripraviť ho aj o túto možnosť môže byť pre neho takmer likvidačné. Práve preto je tento nový nástroj exekúcie tak silný. **Finančná správa preto vždy upozorňuje, že daňoví dlžníci by mali okamžite aktívne komunikovať** s colným alebo daňovým úradom a **hľadať alternatívy riešenia už v momente, keď vedia, že ich finančná situácia sa zhoršila** a nebudú schopní zaplatiť daň v lehote splatnosti. ### Čo ak ste už medzičasom dane zaplatili? „*Po vyrovnaní vymáhaného nedoplatku exekútor bezodkladne vydá rozhodnutie o zastavení daňového exekučného konania a toto doručí polícii, ktorá blokáciu vodičského preukazu zruší*,“ dodáva Finančná správa. ### Za čom vám na Slovensku „zoberú vodičák“? Zadržanie vodičského preukazu nie je novinkou, ale bežnou súčasťou kompletencií policajnej hliadky. Dôvodom, za ktoré môžete na Slovensku ľudovo „[prísť o vodičák](https://www.autoviny.sk/novinky/121808/za-co-na-slovensku-naozaj-pridete-o-vodicak-medzi-odobratim-vo-a-zakazom-cinnosti-je-velky-rozdiel)“, sme sa venovali v samostatnom [podrobnom príspevku](https://www.autoviny.sk/novinky/121808/za-co-na-slovensku-naozaj-pridete-o-vodicak-medzi-odobratim-vo-a-zakazom-cinnosti-je-velky-rozdiel) koncom minulého roka:

Za čo na Slovensku NAOZAJ prídete o vodičák? Medzi odobratím VO a zákazom činnosti je veľký rozdiel!

Nepleťme si pojmy, poznajme svoje povinnosti i práva. V dnešnej poradni sa venujeme vodičským oprávneniam.

ODPORÚČANÉInzercia

Inzercia

Advertisement