Pokuty v blokom konaní sa zvýšia z 330 na 700 eur, ostatné až na tisíc. Aké ďalšie zmeny pripravuje novela zákona?

Jeden z cieľov je zosúladiť sa so zákonmi v rámci Európskej únie.
Vydané  Text: 
SITA [informovala, že novela zákona o organizácii pracovného času v doprave](https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/novela-zakona-o-organizacii-pracovneho-casu-v-doprave-ma-priniest-aj-vyssie-pokuty-pre-vodicov/) má priniesť aj vyššie pokuty pre vodičov. Iniciátorom zmien v zákone je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a rezort práce, momentálne sa celá vec prejenáva v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Tlačová agentúra ďalej uvádza, že ide o **návrh novely zákona o organizácii pracovného času v doprave**, o inšpekcii práce a o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Predovšetkým vodiči z povolania budú mať po novom upravené maximálne denné a týždenné časy jázd, bude sa im upravovať trvanie minimálnej prestávky a doby denného a týždenného odpočinku v cestnej doprave. Dôvodom návrhu na novelizáciu aktuálneho znenia zákona je predovšetkým prax, ktorá stále poukazuje na to, že vodiči z povolania stále nemajú vhodné pracovné podmienky a sú nútení obchádzať v súčasnosti používané kontrolné mechanizmy. ### Vyššie pokuty v blokovom konaní Národný inšpektorát práce podľa TASR už avizoval, že počas obdobia od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 inšpektori práce uložili vodičom 619 blokových pokút za takmer 58-tisíc eur a **inšpektori práce** uložili v minulom roku 830 pokút za celkom 418-tisíc eur. To svedčí o slovenskej realite častého nedodržiavania zákona. Aj preto by mala suma **maximálnych pokút udeľovaných v blokovom konaní** vzrásť z 330 eur **až na 700 eur**. Zároveň návrh novely zákona zvyšuje aj **maximálnu výšku pokút v rozkaznom konaní**, a to z aktuálnych 500 eur **až na 1000 eur**. Maximálna výška pokút sa ale s vysokou pravdepodobnosťou dotkne aj tých pokút, ktoré udeľujú policajti, a to rovnako podstatne. Ak by sa novela zaviedla do praxe v súčasnom znení návrhu, do štátneho rozpočtu by každý rok pribudlo nových 22-tisíc eur a v prípade pokút od polície by išlo o sumu približne 85-tisíc eur.

Ako správne prechádzať cez križovatku v tvare H? Množstvo vodičov to robí nesprávne

V skutočnosti nejde o nič zložité, avšak v praxi sa často stretávame s nepochopením križovatky vodičmi a následnými komplikáciami.

### Zosúladenie sa s pravidlami EÚ „*Návrh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu o tachografoch v cestnej doprave ustanovuje povinnosť pre členské štáty vybaviť do 21. augusta 2024 kontrolné orgány zariadením na diaľkovú včasnú detekciu potrebným na komunikáciu údajov pri vykonávaní cielených cestných kontrol*,“ [uvádza SITA vo svojom príspevku na stránke Webnoviny.sk](https://www.webnoviny.sk/nasadoprava/novela-zakona-o-organizacii-pracovneho-casu-v-doprave-ma-priniest-aj-vyssie-pokuty-pre-vodicov/) a dodáva: „*Zariadenie pomôže inšpektorom práce a policajtom v selekcii vozidla podľa porušení v tachografe pre vykonanie cestnej kontroly. Za 8 kusov zariadenia pre inšpektorov práce sa má zaplatiť okolo 88-tisíc eur. Pri 16 kusov zariadenia určených pre policajný zbor sa počíta s výdavkom 100-tisíc eur*.“ Okrem toho, že sa má jednať o reakciu na zistené problémy v praxi, je motiváciou na prijatie novely zákona aj zosúladenie sa s pravidlami v rámci Európskej únie.

Manuál alebo automatika? Zvážte oboje, majú svoje výhody aj nedostatky

Kupujete si nové auto a neviete sa rozhodnúť, či si vybrať automatickú alebo manuálnu prevodovku? Prečítajte si viac o ich výhodách aj nevýhodách bez tendenčných komentárov.

### Kedy zákon nadobudne platnosť? Návrh novely zákona je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní a očakáva sa, že ak prejde, novela vstúpi do platnosti k termínu 2. februára 2022.

Inzercia
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ