Aktuality

Motoristi, pozor! Mestá aj obce budú od mája pokutovať vodičov za tieto priestupky:

Mestská polícia, papuče, odťahovka, zákon
Zdroj: Facebook

Mestá a obce získajú, na základe novely zákona o cestnej premávke, od 1. mája novú možnosť sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Okrem toho budú môcť v rámci objektívnej zodpovednosti zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Inak povedané – pokuta vám príde priamo do schránky. Tieto právomoci mala doteraz len Polícia Slovenskej republiky.

Obec doteraz nemala možnosť vyhotovovať dôkazy a ani vydávať meritórne rozhodnutia v takýchto prípadoch. Správny delikt držiteľa vozidla tak bolo možné prejednať len v prípade, keď bolo akékoľvek porušenie pravidiel zaznamenané technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor. Po novom budú môcť mestá aj obce dokumentovať porušenia povinnosti držiteľa vozidla technickými prostriedkami (zákaz zastavenia a státia) a vydávať rozkazy o pokute. Prípadné odvolacie konanie proti rozhodnutiu obce však bude viesť už príslušný orgán Policajného zboru.

VÝŠKA POKUTY

V rámci objektívnej zodpovednosti je výška sankcie pevne určená zákonom a vodič tak zaplatí 78 eur. Ak držiteľ pokutu uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu naďalej platí, že uhradí len dve tretiny z tejto sumy, teda 52 eur. Za neoprávnené parkovanie na mieste vyhradenom pre osoby so zdravotným postihnutím (ako aj na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred a za nimi) je sankcia 198 eur, prípadne 132 eur v prípade skorého uhradenia. Všetky príjmy z pokút budú v plnej výške patriť obci.

Výška pokuty za nesprávne zastavenie a státie sa v prípade blokového konania nemenila. V takom prípade je stanovená na maximálne 50 eur, prípadne 150 eur za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím. V riadnom konaní je pokuta ohraničená sumou 100 eur, respektíve v rozmedzí od 60 do 300 eur a zákaz činnosti do 2 rokov za parkovanie na mieste pre osoby so zdravotným postihnutím.

Peter Orosz
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie