Akú pokutu dostanete za šoférovanie so zlomenou rukou alebo nohou?

Zákon o cestnej premávke uvádza, že s úrazom nesmie vodič šoférovať. Neodpovedá ale na otázku, že aký úraz už má reálne vplyv na schopnosť viesť vozidlo.
Vydané , zverejnil

Šoférovanie so zlomenou rukou či nohou

Stal sa vám úraz, v dôsledku ktorého musíte mať končatinu v dlahe alebo sadre? Zlomená ruka a zlomená noha so sebou prinášajú nielen nepríjemnosti spojené s bolesťami a ich samotným nosením, ale aj obmedzenie pre vodičov.

Podľa Zákona o cestnej premávke č. 8/2009, paragrafu 4 Povinnosti vodiča, odseku 2) Vodič nesmie viesť vozidlo, ak jeho schopnosť viesť vozidlo je znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou (bod f) a nesmie viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo (bod e).

Tieto dve vety bez podrobnejšieho vysvetlenia, vám môžu spôsobiť problémy s policajtom, ale aj zachrániť vás pred pokutou. Všetko záleží na vašom reálnom zdravotnom stave a interpretácii zákona.

Teória verzus prax

Teória sa zdá byť jednoduchá. Ak ste mali úraz, ktorý vám bráni v bezpečnom šoférovaní vozidla (nezáleží, či automobilu alebo motocykla), prípadne vám v tom bránia prejavy choroby, nevoľnosť či únava, nesmiete toto vozidlo riadiť. Ak máte zlomenú pravú nohu, je evidentné, že bezpečne auto neodšoférujete, pretože vám bude noha s obmedzenou pohyblivosťou brániť v používaní brzdového a akceleračného pedála. Ale ak máte zlomenú ľavú nohu a máte automatickú prevodovku, ľavá noha nemá dôvod na aktivitu a teda vašu schopnosť viesť vozidlo neovplyvňuje.

Takisto to platí pri niektorých liekoch. Niektoré majú utlmujúci účinok a teda riadenie vozidla prirodzene vylučujú.

Prax je ale podstatne komplikovanejšia a záleží iba na vás a policajtovi, ako si budete zákon interpretovať. Ak máte zlomenú ruku takým spôsobom, že aj so sadrou viete zdanlivo bezpečne manipulovať s volantom, prevodovkou a osvetlením (smerovky, prepínanie svetlometov), dá sa pripustiť, že tento úraz nemá vplyv na vašu spôsobilosť viesť vozidlo. V takomto prípade by vás policajt mohol pustiť aj bez pokuty za priestupok porušenia povinností vodiča. Lenže vaše zdanie môže byť nesprávne. Ruka v akejkoľvek sadre alebo dlahe pochopiteľne na schopnosť viesť motorové vozidlo vplyv má. Pri potrebe rýchleho vytočenia volantu vám môže sadra prekážať v pohybe alebo môžete mať pri takomto pohybe silné bolesti, prípadne vám poranená ľavá ruka môže brániť vo včasnom používaní smerových svetiel.

Ilustračné foto: šoférovanie so zlomenou rukou nie je tak bezpečné, ako sa možno domnievate

Pokuta za šoférovanie s úrazom

Ak vás policajt prichytí so zlomenou rukou alebo nohou či iným podobne závažným úrazom a vyhodnotí, že znižuje vašu schopnosť viesť vozidlo, môže vám udeliť pokutu v blokom konaní za priestupok porušenie povinností vodiča.

„Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. Priestupok možno vybaviť aj napomenutím, ak zaň podľa tohto zákona nemožno uložiť zákaz činnosti alebo prepadnutie veci alebo ak nejde o priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. h) druhého bodu zákona o priestupkoch. Napomenutie sa nepovažuje za sankciu. Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania. Ak nemôže páchateľ priestupku zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na mieste nezaplatenú s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty,“ uvádza Ministerstvo vnútra SR na stránkach venujúcich sa blokovému konaniu.

Za priestupok v podobe riadenia vozidla s úrazom alebo zníženou spôsobilosťou ako takou (okrem alkoholu) viesť vozidlo prichádza do úvahy pokuta do 100 eur, v blokovom konaní do výšky 50 eur, uvádza Ministerstvo vnútra SR v bode m).

Naše odporúčanie

Vo všeobecnosti neodporúčame viesť vozidlo v prípade, že máte zlomenú alebo inak poranenú ruku či nohu (okrem ľavej nohy pri automatickej prevodovke).

Inzercia

Ak ste si prakticky overili, že s ľahkou zlomeninou alebo iným ľahkým úrazom aj tak dosahujete úplnú schopnosť viesť vozidlo, potom vyrazte na cesty, ale pripravte sa na to, že svoje argumenty budete musieť vysvetľovať policajtovi pri prípadnej policajnej kontrole.

 

Použité zdroje:

Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


Pokračujte na ďalší príspevok »TEST HECHT COCIS RED: Ako jazdí elektrický skúter za 1599 eur?

  • Zvažujete kúpu jednoduchého elektrického skútra od značky Hecht? Prečítajte si našu recenziu, v ktorej sumarizujeme naše skúsenosti s týmto nápadným a prekvapivo lacným elektrickým skútrom. Je určený do mesta, stačí vodičský preukaz na auto a vyžaduje minimálnu údržbu. Stojí toľko, čo lepší mobil, čo prirodzene vzbudzuje zvedavosť a možno aj pochybnosti.