Aktuality

Neprešli ste autom opakovane na STK alebo emisnou? Môžete ho používať s obmedzeniami a za poplatok!

STK EK KO nálepky

Technická kontrola na stanici technickej kontroly (STK) a emisná kontrola na pracovisku emisnej kontroly (PEK) začína byť nepríjemnou skúsenosťou aj pre motoristov, ktorí majú novšie vozidlá. Prísne pravidlá mnohí zatracujú, ale pravdou je, že sa jedná iba o reakciu na časté podvádzanie pracovníkmi technických a emisných kontrol za menšie úplatky. Technické nároky na prevádzku samotných vozidiel sa nesprísňovali, tie musia spĺňať iba tie parametre, vďaka ktorým získali homologizáciu pre predaj a používanie v našej krajine, respektíve v Európskej únii

Ak vozidlo na technickej alebo emisnej kontrole takzvane neprejde, stáva sa nespôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách. Majiteľ takéhoto vozidla má nasledovné možnosti, ako ďalej postupovať:

 • Ak auto neprešlo kontrolou z príčiny, ktorá je odstrániteľná, dostane vozidlo hodnotenie ako „dočasne spôsobilé“. Vtedy má lehotu 60 dní na odstránenie poruchy a opakovanie kontroly;
 • Ak je problém neodstrániteľný alebo obsahuje takzvané nebezpečné chyby (označenie c), respektíve vyplývajú napríklad zo samotného veku vozidla a jeho používania, je potrebné vozidlo odhlásiť z evidencie natrvalo alebo dočasne;
 • Pri trvalom odhlásení = vyradení starého vozidla z evidencie sa vyžaduje jeho takzvané zošrotovanie, a to takzvaným spracovateľom vozidla. - ten vám po prebratí vozidla a jeho dokladov vydá „Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel“;
 • Pri dočasnom vyradení/odhlásení z evidencie vozidlo môžete naďalej používať, ale nie v cestnej premávke - teda napríklad u seba na pozemku ho môžete mať odparkované, prípadne ním jazdiť po svojich pozemkoch; Za takéto dočasné vyradenie sa platia poplatky, a to nasledovne podľa doby odhlásenia:
 1. do jedného roka .................................................................................................... 5 eur,
 2. od jedného roka do dvoch rokov ............................................................................ 20 eur,
 3. od dvoch rokov do štyroch rokov ............................................................................ 35 eur,
 4. od štyroch rokov do šiestich rokov........................................................................... 70 eur,
 5. od šiestich rokov do 10 rokov ............................................................................... 170 eur,
 6. nad 10 rokov ...................................................................................................... 350 eur,

Opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel ................ 5 eur.

V uvedenom poplatku je zahrnuté aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie.

Od 1.12.2019 je podľa zákona č. 393/2019 Z. z. možné požiadať o túto zmenu na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte! Teda nielen v okresnom meste, v ktorom je vozidlo prihlásené.

Pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla, čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,

Dočasne vyradené vozidlo môžete prihlásiť neskôr znova

Pre potreby uvedenia vozidla do evidencie nie je na dopravnom inšpektoráte potrebné predložiť doklad o vykonaní technickej a emisnej kontroly s tým, že vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla po opätovnom zaradení vozidla do evidencie vozidiel je povinný v lehote do 7 dní vozidlo, ktoré nemá platnú technickú a/alebo emisnú kontrolu, podrobiť vozidlo technickej a/alebo emisnej kontrole pravidelnej, ak vozidlo takej kontrole podlieha.

Samozrejme, pred prihlásením do evidencie musí byť vozidlo riadne poistené povinným zmluvným poistením.

Prečítajte si aj:


POZOR: Pokuty za zmeškanú technickú a emisnú kontrolu v čase mimoriadnej situácie budú odpustené.

Peter Lacena


Emisné kontroly 2020: Čo si priniesť na kontrolu a čo všetko sa meria?

ERIK STRÍŽ


Budú aj nízkoemisné zóny. Plán novej vlády pre dopravu a výstavbu je vonku

Redakcia (m)


Takto najčastejšie podvádzajú technici na STK! Dozor otvorene zverejnil podvody z kontrol!

Redakcia (s)


Azubi Cars Škoda
Erik Stríž je motoristický novinár, šéfredaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.
Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie