Aktuality

Toyota už v Európe obnovuje výrobu: Toto je celý zoznam prijatých opatrení

Ilustračné foto: Podvozková platforma TN GA-B od značky Toyota
Ilustračné foto: Podvozková platforma TN GA-B od značky Toyota

Spoločnosť Toyota Motor Europe oznamuje, že postupne začne obnovovať prevádzku svojej divízie Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) vo francúzskom meste Valenciennes a divízie Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) v poľských mestách Jelcz-Laskowice a Walbrzych.

TMMF je domovským závodom na výrobu kompaktného modelu Toyota Yaris, zatiaľ čo TMMP vyrába súvisiace motory a prevodovky. Francúzsky závod TMMF, ktorý prerušil prevádzku 17. marca, obnoví výrobu v obmedzenom objeme od 22. apríla. S jeho prevádzkou úzko súvisia operácie poľskej divízie TMMP, ktorá sa taktiež pripravuje na obnovenie výroby v obmedzenom objeme na základe požiadavky zo strany TMMF.

Postupné obnovovanie prevádzky

Spoločnosť TMMF bude obnovovať prevádzku postupne a spočiatku bude vyrábať v podstatne nižšom objeme v porovnaní s bežnou prevádzkou. Francúzska divízia zvolila tento opatrný prístup s ohľadom na zaistenie bezpečnosti a zdravia svojich pracovníkov a zainteresovaných partnerov, čo je naša priorita číslo jedna. Spoločnosť TMMF začne v prvých dvoch týždňoch iba v jednej pracovnej zmene oproti zvyčajnej trojzmennej prevádzke.

Pri rozhodovaní o obnovení časti našich hospodárskych činností v niektorých našich európskych výrobných prevádzkach v rámci prípravy dodávky vozidiel, ktoré si zákazníci objednali, sme v plnej miere zohľadnili pokyny a odporúčania národných vlád a miestnych samospráv. Rozhodnutie o postupnom obnovovaní prevádzky bolo schválené v rámci dôkladnej realizačnej štúdie a po konzultácii so všetkými internými partnermi zastúpenými vo Výbore pre zdravie a bezpečnosť a Sociálno-ekonomickom výbore na základe úplného splnenia podmienok bezpečnej prevádzky.

Rozumie sa, že najlepší spôsob opätovného spustenia prevádzky je bez tlaku na objem a so zameraním na zdravie a bezpečnosť ako aj na osvetu a školenie zamestnancov.

Postupné a riadené nabiehanie na opätovnú výrobu s ohľadom na túto zásadu umožní adekvátne a plynulé riadenie operácií, pričom sa zaistí stopercentné dodržanie hygienických protokolov. Vedenie závodu sa zameria na zabezpečenie riadnej a úplnej informovanosti o všetkých zásadách a budú zavedené kontroly na zabezpečenie ich realizácie. Okrem toho sa bude podľa potreby neustále vylepšovať súčasný súbor noriem. V rámci ďalšieho postupu sa budeme pri rozhodovaní naďalej opierať o usmernenia, ktoré dostávame od úradov v každej krajine a regióne, a usilovať sa tak prispievať spoločnosti prostredníctvom bezpečného zamestnávania.  

Zavádzanie bezpečnostných a ochranných opatrení

Okrem základných usmernení týkajúcich sa dodržiavania odstupu od ostatných – vrátane vyznačenia konkrétnej vzdialenosti na zemi a podlahe v prevádzkových zariadeniach – budú zavedené konkrétne protokoly o ochrane zdravia a bezpečnosti, ktoré budú obsahovať nasledovné:
1/ Zamestnanci dostanú uvítací balíček, ktorý bude obsahovať podrobné informácie o nových hygienických usmerneniach v rôznych zariadeniach.
2/ Distribúcia zodpovedajúceho počtu ochranných rúšok a dezinfekčného antibakteriálneho gélu okrem ďalších potrebných osobných ochranných pracovných pomôcok (OOPP) v závislosti od typu práce a pracovných podmienok (napr. rukavice a štíty na ochranu tváre) – všetko zabezpečené na opätovné spustenie prevádzky od prvého dňa.
3/ Brífingy a porady sa budú konať v menších skupinách, pričom sa bude dodržiavať potrebný odstup a čas trvania bude skrátený.
4/ Na strategických miestach budú rozmiestnené dávkovače s dezinfekčným antibakteriálnym gélom.
5/ Dvere zostanú otvorené všade, kde je to možné – ak to možné nie je, umožní sa ich otváranie výlučne lakťom.
6/ Reštaurácia bude zatvorená, zamestnancov požiadame, aby si nosili vlastnú stravu.
7/ Dodatočné čistenie priestorov, v ktorých sa združujú ľudia, ako sú šatne či oddychové miestnosti na prestávky.
8/ Prestávky budú preorganizované tak, aby bol dodržaný odstup od ostatných.

Aktivity spoločností TMMF a TMMP v oblasti spoločenského prispievania a pomoci

Spoločnosť TMMF doposiaľ darovala miestnym nemocniciam viac ako 34-tisíc ochranných rúšok a 176 kusov štítov na ochranu tváre vytlačených na 3D tlačiarni. Poskytuje tiež technickú podporu pre ventilačné prístroje, ktoré môžu používať dve dospelé osoby súčasne.

Medzi aktivity spoločnosti TMMP v oblasti spoločenského prispievania a pomoci patrí darovanie 4-tisíc ochranných rúšok, 200 litrov tekutých dezinfekčných prostriedkov a 194 kusov štítov na ochranu tváre.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie