O prezúvaní pneumatík na zimné kolujú dezinformácie: pozrite sa, čo hovorí zákon

Kedy majú mať motoristi na svojich vozidlách obuté zimné pneumatiky podľa zákona?
Vydané  Text: 
Motoristi v spleti informácií na internete častokrát nevedia posúdiť, ktorá z nich je pravdivá. Dezinformácie sa šíria aj v súvislosti s dátumom prezúvania pneumatík z letných na zimné. Vtedy je najlepšie pozrieť sa priamo na to, čo hovorí zákon. Zákon hovorí zreteľne: na bežnom osobnom motorovom vozidle či na ľahkej dodávke (M1, N1), ktoré jazdí väčšina motoristov, musia byť obuté zimné pneumatiky vtedy, keď je na vozovke súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza – a to bez ohľadu na dátumy. Teda často uvádzané termíny od 15. novembra do 31. marca platia pre vozidlá iných kategórií (M2, M3, N2 a N3). Tie v uvedenom časovom rozpätí musia mať zimné pneumatiky aj v prípade, že ešte nesneží a nemrzne. Do celej veci však vstupuje skutočnosť, že letné pneumatiky počas nízkych vonkajších teplôt pod 7°C strácajú niektoré svoje vlastnosti a stávajú sa tak menej bezpečnými. Preto by mal každý zodpovedný motorista naplánovať prezutie letných pneumatík na zimné včas tak, aby mal v čase mrznutia alebo snehu zimné pneumatiky už na vozidle. **Zákon č. 8/2009 Z. z.** **Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov** **DRUHÁ HLAVA > JAZDA VOZIDLAMI > Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste** **§ 38 Osobitosti premávky v zimnom období** **(1)** Ak sa na vozovke nachádza **súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza**, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách vybavené pneumatikami na jazdu na snehu označené horským symbolom alebo pneumatikami s označením „M+S“, „M.S“ alebo „M&S“; motorové vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené takými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a v prípadoch, ktoré sú uvedené v časti vety pred bodkočiarkou. **(2)** Ustanovenie odseku 1 neplatí a) pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namontovaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na núdzový dojazd, b) pre terénne motorové vozidlo c) pre motorové vozidlo používané v obci v súvislosti s plnením úloh na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu. **(3)** Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť splnenie podmienky podľa odseku 1, ak vzhľadom na ročné obdobie možno predpokladať, že na trase, ktorou bude s motorovým vozidlom prechádzať, bude sa na vozovke nachádzať súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza. **(4)** Vodič vozidla je pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. ### Čo znamenajú kategórie vozidiel M1, M2, M3, N1, N2 a N3? kategórie vozidiel M a N podľa [dokumentu na webstránke Národnej rady Slovenskej republiky](https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=189033): **kategória M1** – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča,
**kategória M2** – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg,
**kategória M3** – vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg.

**kategória N1** – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg,
**kategória N2** – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg,
**kategória N3** – vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 000 kg.

To znamená, že bežné vozidlá, ako osobné autá, malé dodávky do 3,5 tony a mikrobusy s max. 8 sedadlami okrem vodiča spadajú pod kategórie M1 a N1.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement