Aktuality

VIDEO: Tak títo chodci mali viac šťastia ako rozumu! Aké sú povinnosti chodcov v cestnej premávke?

Hlavu máme namierenú do smartfónu, ponárame sa do virtuálneho sveta... Keď tu zrazu príde prekážka reálneho sveta - prejsť cez cestu. V normálnom prípade smartfón odložíme a plne sa venujeme situácií na ceste. Obzvlášť keď ideme mimo prechodu pre chodcov. Ľudia vo videu však túto situáciu podcenili, a sami sa takmer stali účastníkmi dopravnej nehody. Jednoducho, podcenili situáciu na cestách. Vybehli spoza auta, nepozorne, neopatrne... Častokrát v zlých poveternostných podmienkách, kedy je náročné pre vodičov ubrzdiť. Avšak to, že človek nemá vodičské oprávnenie na vedenie motorového vozidla ešte neznamená, že nemusí ovládať pravidlá cestnej premávky. Tie si pripomenieme nižšie v článku.

Štatistika hovorí jasne

Za rok 2018 boli štvrtým najčastejším dôvodom smrteľných dopravných nehôd práve tí najzraniteľnejší - chodci. Hlavné príčiny smrteľných dopravných nehôd za uplynulý rok:
 1. porušenie povinnosti vodiča
 2. nedovolená rýchlosť jazdy
 3. nesprávny spôsob jazdy
 4. porušenie osobitných ustanovení o chodcoch
 5. nesprávne predchádzanie

Na zamyslenie

Nie je jednoduchšie na pár minút odignorovať správy na Messengeri, ako spôsobiť dopravnú nehodu a vo vážnom prípade už neodpísať vôbec?

Prečítajte si aj:


Polícia vyhlásila súťaž pre deti a mládež, v hre sú aj vodičáky

Michal Čabai


Poďme si pripomenúť zopár pravidiel, ktoré platia pre chodcov

 1. Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je, alebo je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici
 2. Chodci smú ísť po okraji vozovky maximálne dvaja, nesmú ale ohroziť cestnú premávku - obzvlášť pri zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky
 3. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky.
 4. Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. (Na priechode sa chodí vpravo)
 5. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť.
 6. Mimo priechodu pre chodcov sa cez vozovku smie prechádzať len kolmo na jej os. Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva.

Za viac ako 50% prípadov úmrtí/zranení chodcov môžu práve chodci

Ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne. Z uvedeného dôvodu poisťovne preverujú, či sa na dopravnej nehode nepodieľal aj chodec. Ak by ten porušil pravidlá cestnej premávky a v dôsledku toho utrpel zranenia, poisťovňa je oprávnená znížiť poistné plnenie.

VIDEO:

Rád skúšam nové veci a neznášam jednoliatý spôsob života. Práve vďaka tomu som sa dostal aj k písaniu článkov. V novinárskej branži sa pohybujem od roku 2015, začínal som ako kameraman a redaktor v košickej regionálnej televízií Naša (ktorá sa neskôr preorientovala na Košice:Dnes). 90% svojho času venujem video-tvorbe a fotografii, no popritom sa rád uvoľním aj pri ďalších kreatívnych prácach.

Mohlo by vás zaujímať


Najnovšie zo sekcie