Prišla vám pokuta zo zahraničia? Toto by ste mali urobiť!

Dopustili ste sa v zahraničí dopravného priestupku? Informujte sa o možných pokutách aj o tom, či sa takejto pokute máte šancu vyhnúť.
Vydané  Text: 
**Výlety do zahraničia už dávno nie sú bezproblémovou záležitosťou a opustenie hraníc štátu ešte neznamená, že vaše prehrešky ostanú bez následkov.** Po návrate z dovolenky vás v schránke môžu čakať pozdravy od dopravnej polície. A to nie je vonkoncom príjemné. Najmä ak sa takýchto pokút zozbiera niekoľko, ich konečná suma môže byť nepríjemne vysoká. Najmä ak na konci každého úradného listu sa nachádza upozornenie, že **v prípade nezaplatenia pokuty jej cena narastá úmerne meškajúcej platbe.** V zásade teda neostáva nič iné, ako zaplatiť pokutu čo najskôr a pre istotu si nechať, v prípade komplikácií, prípadne neskoršieho vymáhania, potvrdenie. **Áno, v niektorých prípadoch môžu nastať aj takéto komplikácie, respektíve neseriózne kroky zo strany právnických kancelárií.**

Kedy nemusím zaplatiť pokutu?

**V prvom rade treba povedať to, že najrozumnejšie a aj najférovejšie je pokutu zaplatiť.** Nezaplatením sa dopúšťate ďalšieho prečinu proti § 90 a hrozí vám exekúcia. **Situácií, keď ju netreba zaplatiť, je vskutku málo. Ale napriek tomu existujú.** Napríklad hranica pre medzinárodné vymáhanie pokuty je 70 eur. Ak je pokuta nižšia, nemusíte ju platiť, ale dávajte pozor! **Ku každej pokute je v prípade jej nezaplatenia prirátaný aj manipulačný poplatok, ktorý pokutu v zásade dvíha nad spomínanú hranicu.** Takže v každom prípade ak sú na konci výzvy na zaplatenie uvedené tieto náležitosti a upozornenia, mali by ste ju zaplatiť. Taktiež nemusíte platiť v prípade, že vám pokuta došla poštou bez toho aby bola doručená. **Oficiálna komunikácia medzi a vami a sankčným orgánom musí byť formou doporučeného listu, inak neexistuje dôkaz, že ste o pokute boli informovaný, nevyplýva teda pre vás povinnosť zaplatiť ju.**
Source: pxhere royalty free

Nesprávny jazyk – neplatná pokuta

Každý, kto dostane poštovú zásielku zo zahraničia, sa preto môže poradiť s odborníkom na dopravné právo. Právnické firmy z oblasti dopravy zvyčajne preberajú na seba ťarchu právnych poplatkov. Právny expert najskôr preskúma rozhodnutie a skontroluje, či je žiadosť o platbu napadnuteľná. Je fotografia dostatočným dôkazom na to, aby vodič musel platiť? Často nie je vodič stotožnený v zahraničí a vozidlo je odfotené iba zozadu, takže doklad o dôkazoch proti vodičovi nie je možný. V danom prípade sa uplatňuje štatút objektívnej zodpovednosti a ak majiteľ nestotožní vodiča, je povinný znášať pokutu sám. Ak sa chce plateniu vyhnúť, musí vodiča stotožniť a pokuta mu bude preposlaná. **Okrem toho musí byť oznámenie zrozumiteľné adresátovi a podrobne vysvetlené, aké opravné prostriedky sú možné. To znamená: list musí byť preložený do slovenčiny. V opačnom prípade môže páchateľ priestupku pokutu bezpečne ignorovať. Pozor! Musíte si ho pre prípadné ďalšie nároky zo strany uchovať tak, aby ste sa mohli účinne brániť.**

Premlčacie lehoty

Jednotlivé sadzby premlčania jednotlivých dopravných priestupkov sa líšia. Líšia sa nielen na základe štátu, v ktorom bol priestupok spáchaný, ale aj v závislosti od charakteru priestupku. **Napríklad v Taliansku je to päť rokov, v susednom Rakúsku sú to tri roky. Každá európska krajina má svoje konkrétne premlčacie lehoty a najdlhšie sa týkajú priestupkov týkajúcich sa alkoholu i nehôd spôsobených v zahraničí.** Tam je zvyčajne premlčacia lehota takmer dvojnásobná! V praxi to znamená, že ak dostanete výzvu na zaplatenie pokuty, po troch rokoch po priestupku a neskoršie, stačí vám písomne vzniesť námietku premlčania a pokuta by sa vás už nemala týkať.

Vymáhanie pokuty zo zahraničia

Zvyčajne je komplikované, takže sa až tak často nevymáha, týka sa to napríklad pokút zo Švajčiarska. **Preto vám najčastejšie pošlú upomienku so zvýšenou sumou, no samotné vymáhanie je časovo náročné a niektorých prípadoch aj protiprávne a to aj v prípade, že ich vymáha slovenská právna kancelária. Nezaplatenie pokuty je tak jednou z možností, hoci riskantnou a v zásade ju neodporúčame.** Ale pozor! Kto nie je stíhaný na Slovensku, nie je chránený pred skutočnosťou, že pokuta môže byť vymáhaná pri opätovnom vstupe do štátu, kde bol priestupok spáchaný. A v tom prípade už vodič, ktorý spáchal priestupok, **musí rátať aj s úrokmi z omeškania platby.** A tie môžu byť doslova likvidačné. Navyše legislatíva v tejto oblasti sa mení a už onedlho by problémy s vymáhaním pokút v zahraničí mala riešiť európska smernica. Po nej sa už plateniu nevyhne takmer nik.

Čo ak ma namerali neoprávnene?

Jednou z častých pochybností pri výzvach na zaplatenie zo zahraničia je spôsob merania, prípadne viacero áut vedľa seba na fotografii, čo môže znamenať chybné meranie alebo chybné určenie vinníka. **V takomto prípade môžete podať odvolanie proti takémuto rozhodnutiu a odoslať ho však musíte najneskôr do dvoch týždňov** na príslušný orgán. V tomto období musí byť námietka prijatá príslušným sankčným orgánom. Oprávnenosť pokuty bude preskúmaná súdom. **Ak na druhej strane lehota uplynie bez podania odvolania, pokuta sa stane právoplatnou a musí byť zaplatená.**

Ako môžem ušetriť?

Zásada je jednoduchá. Skúste čo najrýchlejšie zaplatiť. Vo väčšine európskych krajín získate zľavu, ak zaplatíte v určitej lehote: – V Spojenom kráľovstve dosiahnete 50-percentnú zľavu, ak zaplatíte do 14 dní. – V Španielsku dostanete 50 % z pokuty, ak zaplatíte do 20 dní. – To sa týka aj pokút z Talianska. Ak ste ich však nezaplatili do 60 dní, pokuta sa zdvojnásobí! – Aj v Turecku, Belgicku, vo Francúzsku, v Grécku a Slovinsku existujú zľavy na pokuty za jednotlivé krajiny.

Ktoré pokuty sa posielajú zo zahraničia najčastejšie?

**Sú to najmä pokuty za prekročenie rýchlosti, nezaplatený diaľničný poplatok, parkovanie, niekedy sa vyskytnú pokuty za nedodržanie bezpečnostného odstupu, prípadne telefonovanie za volantom.** Opäť platí, že iný kraj, iný mrav. Znamená to, že napríklad Talianov najviac irituje porušenia zákazu parkovania. Preto sú sumy nastavené na vyššiu úroveň a ak sa takéhoto priestupku dopustíte v historickom centre, rátajte s pokutami rádovo v stovkách eur. No napriek tomu sú najčastejšie pokuty za prekročenie rýchlosti.

Hrozí mi aj iný postih ako pokuta?

Áno, pri niektorých priestupkoch hrozí okrem finančnej sankcia aj iná. Napríklad telefonovanie či skôr četovanie cez telefón sa medzičasom zaradilo medzi vážne dopravné priestupky. Telefonovanie odvádza pozornosť, no pri využívaní textových správ je odvedenie pozornosti ešte výraznejšie. Pokuty za telefonovanie už v mnohých krajinách prekročili hranicu 100 eur. **Najvyššiu pokutu za takýto priestupok zaplatíte v Estónsku (400 eur), v Anglicku a v Holandsku (230 eur), v Španielsku (200 eur), v Taliansku (160 eur), vo Francúzsku (135 eur), v Rumunsku (125 eur), v Portugalsku (120 eur), v Belgicku (110 eur).** Ak spôsobíte nehodu počas toho, ako používate za volantom telefón, hrozí vám automaticky aj zákaz jazdy!
Flickr: West Midlands Police

Aký iný postih mi ešte hrozí?

Ak sa na území cudzieho štátu viackrát za sebou dopustíte identického priestupku, môžu úrady pristúpiť aj k iným sankciám. **Medzi také patria napríklad verejnoprospešné práce, alebo dokonca zákaz vstupu na územie daného štátu.** Tento krok využíva napríklad Rakúsko, ktoré pri opakovaných priestupkoch často využíva tento inštitút. Pozor! Ak porušíte zákaz vstupu, **dopúšťate sa marenia úradného rozhodnutia, za ktorý vám hrozí väzobné stíhanie.**

Môžem sa dostať za mreže?

Áno, môžete. Okrem spomínaného scenára sa v mnohých štátoch klasifikujú niektoré dopravné priestupky ako trestné činy. **Napríklad v Nemecku sú pouličné preteky automaticky zaradené medzi trestné činy.** A pozor! Pouličné preteky nevyžadujú dve autá, stačí, ak sa premávkou budete predierať á la Verstappen. Postih vás neminie ani v prípade, že sa nič nestalo a sadzba za takúto jazdu je vskutku bolestivá. Hrozia vám až dva roky straty slobody, ak spôsobíte nehodu, sú to tri roky, ak pri nehode budú aj zranení alebo dokonca mŕtvi, horná sadzba sa posunie na hranicu desiatich rokov. **Minimum, ktoré vám sudca udelí, je jeden rok za mrežami.**

ODPORÚČANÉ