PORADŇA / PZP

Zapadnuté auto: Kedy poisťovňa (ne)hradí náklady na vyprostenie vozidla?

Nie všetky poisťovne kryjú výdavky v plnom rozsahu.

Vydané Text: 

Zimné počasie a sneh na cestách sa opäť postarali o zvýšené riziko dopravných nehôd, ktoré môžu spôsobiť, že vozidlo skončí mimo cesty. Zapadnúť však so svojím automobilom či motocyklom môžete aj inde ako v snehu – napríklad v blate, vo vysokom poraste, v jarku, dokonca aj hneď vedľa cesty v štrku.

Mnohých čaká nepríjemné prekvapenie

Povinné zmluvné poistenie musí zahŕňať krytie škôd spôsobených poisteným vozidlom a spravidla obsahuje aj asistenčné služby, ktoré predstavujú významnejší rozdiel v ponuke jednotlivých poisťovní a ich poistných produktov.

Môže sa teda zdať, že každý vodič poistený v prípade nehody, ktorá vyžaduje vyprostenie vozidla, sa môže spoľahnúť práve na svoje PZP.

Inzercia

Inzercia

V dôsledku toho očakávajú mnohí zákazníci, že poisťovňa pokryje nielen odťah vozidla, ale aj náklady na jeho vyslobodenie.

Avšak realita je taká, že mnohí sú po vyúčťovaní nepríjemne prekvapení.

Nie všetky poisťovne pokryjú výdavky v plnom rozsahu.

Zapadnuté auto po dopravnej nehode s nákladným vozidlom / Ilustračná vizualizácia, AI

Aké sú dôvody nepokrytia nákladov?

Často sa stane, že náklady na vyprostenie musia motoristi platiť čiastočne alebo úplne zo svojich prostriedkov.

Existujú štyri hlavné dôvody:

  • Vyprostenie nie je zahrnuté v rámci zazmluvnených asistenčných služieb.
  • V podmienkach asistenčných služieb nie je vyslobodenie vôbec uvedené.
  • Vyprostenie je obmedzené na bežné technické prostriedky. Klienti musia platiť, ak je potrebné použiť špeciálne vyprosťovacie prostriedky po nehode, ktorá vozidlo odvedie ďaleko od cesty, prevráti ho alebo sa stane v neprístupnom teréne.
  • Vyprostenie je zakotvené v rámci limitu s ostatnými službami. To môže byť problematické, najmä ak sú náklady na vyprostenie v sťažených podmienkach alebo pri použití špeciálneho vybavenia vysoké.

Vo vode zapadnuté auto po dopravnej nehode pri ceste / Ilustračná vizualizácia, AI

Kumulácia limitov

Niekedy je vyprostenie obmedzené spoločným limitom s inými službami, napríklad odťahom.

To môže viesť k nedostatku pokrytia pre klienta, ak sa finančný limit vyčerpá v rámci inej služby.

Kumulácia limitov na viaceré služby je bežná prax niektorých produktov, ale na konci dňa môže mať veľmi nepríjemné  dôsledky.

Najlepším riešením je mať neobmedzený limit pre vyprostenie.

Vyprostenie sa netýka len zimného obdobia

Potreba vyprostenia nie je obmedzená len na zimné mesiace.

V prípade nehody, kde vozidlo skončí napríklad v nespevnenej oblasti vodnej plochy, sa náklady môžu pohybovať až v desaťtisícoch eur!

 
ODPORÚČANÉ


Poradca pri kúpe

Stále príťažlivejšia ponuka / Jeep Avenger

  • Jeep Avenger prišiel minulý rok na európsky trh s čisto elektrickým pohonom. Odvtedy sa situácia posunula a dnes dostanete toto kompaktné SUV aj s čisto benzínovým a mild hybridným motorom a už aj spojenie spaľovacieho motora s automatickou prevodovkou.

     Odomkli sme celý článok z auto motor a šport č. 6/2024