DOPRAVNÁ PORADŇA

Ako správne prechádzať cez križovatku v tvare H? Neistí sú aj skúsení vodiči, zákon pritom pozná odpoveď

V skutočnosti nejde o nič zložité, avšak v praxi sa často stretávame s nepochopením križovatky vodičmi a následnými komplikáciami.

Pri riešení dopravných otázok je najlepšie riadiť sa Zákonom o cestnej premávke a vyhláškou o dopravnom značení, hoci v praxi častokrát obe zlyhávajú.
Vydané  Text: 

Otázka z praxe

Niekedy sa aj nad celkom bežnými križovatkami pozastavíme a rozmýšľame, ako cez ne správne prejsť. Právnici a odborníci na dopravu neraz vedú dlhé spory o správne riešenie komplikovanej dopravnej hádanky, ale vodič sa musí rozhodovať v zlomku sekundy a správne na prvý pokus.

Zároveň musí dúfať, že rovnako správne uvažujú aj vodiči ostatných vozidiel. Vo veľkej miere za tieto komplikácie pri riešení dopravných úloh v praxi môže nesprávne vyhotovený tvar križovatky, chýbajúce značenia a neohraničenie ciest.

Nie je to ale prípad takejto križovatky v tvare písmena H, ktorá nie je ani kuriózna, ani nevšedná a jej vyhotovenie je na primerane dobrej úrovni. Ide o miesto prepojenia dvoch protismerných ciest, medzi ktorými je električková trať (alebo vlaková či obyčajný ostrovček). Uvedená dopravná situácia vyzerá takto:

Riešenie podľa Zákona o cestnej premávke

Množstvo vodičov sa aj v takejto križovatke zachová nesprávne a svojím vozidlom zachádzajú čo najviac vpravo, teda na fotografii pred prechádzaním do protismerného pruhu zájdu až k značke 40. V takomto prípade si dve protismerné vozidlá križujú trasu a zbytočne vzniká spomalenie a zastavenie premávky. Domnievajú sa, že sa riadia Zákonom o cestnej premávke, konkrétne paragrafom 18, ktorý prikazuje protiidúcim vozidlám vyhýbať sa vpravo.

Lenže v tomto prípade nehovoríme o vyhýbaní sa, ale o otáčaní sa v križovatke alebo o odbočovaní doľava.

Na otáčanie sa vzťahuje paragraf 22 Otáčanie a cúvanie, taktiež v Zákone o cestnej premávke č. 8/2009. A ten sa hneď na začiatku odvoláva na paragraf 19 o odbočovaní, kde je riešenie takejto situácie priamo opísané v odseku 3:

  • Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný zaradiť sa čo najbližšie k pravému okraju vozovky. Ak pritom musí s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu vybočiť zo smeru svojej jazdy vľavo, vždy dáva len znamenie o zmene smeru jazdy vpravo.
  • Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa čo najďalej vľavo v časti vozovky určenej pre jeho smer jazdy s ohľadom na rozmery vozidla alebo nákladu a šírku vozovky.
  • Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa vľavo.

SPRÁVNE RIEŠENIE: Takto sa máte správne otáčať v križovatke tvaru H. Ako vodič so zámerom otočiť sa do opačného smeru sa máte držať čo najviac vľavo. Rovnaké pravidlo platí aj pre vodiča v protismere. Reprofoto Google Maps

Samozrejme platí, že električka má v takejto križovatke prednosť a aj to, že akonáhle je vodič uprostred týchto dvoch protismerných ciest (teda napr. na električkovej trati), musí dávať prednosť vozidlám idúcim sprava, ak to nie je dopravnou značkou určené inak.

Takéto riešenie vo svojom odbornom blogovom príspevku popisuje aj dopravný analytik Jozef Drahovský a v rovnakom zmysle odpovedajú viaceré dopravné poradne.

Inzercia

Iný pohľad – je to sústava križovatiek

Ako bolo napísané v úvode článku, viac odborníkov môže mať na rovnakú vec rozdielne názory. Dopravný špecialista Ján Bazovský nás už v čase vydania pôvodného príspevku na túto tému v roku 2021 upozornil, že uvedený príklad možno považovať za sústavu križovatiek, v ktorých sa uplatňujú štandardné dopravné predpisy – teda jazda vpravo. V takomto prípade by vodič so zámerom otočiť sa po modrej šípke mal zájsť čo najviac vpravo, respektíve do stredu mierne vpravo, zatiaľ čo vodič idúci po červenej šípke tiež – tým by sa zachovalo pravidlo jazdy vpravo – teda vzniká spor s príkazom otáčania sa čo najviac vľavo.

Takéto riešenie síce avizujeme v treťom príklade s fialovou šípkou, avšak ide o odlišnú situáciu na veľmi podobnej križovatke – a práve aktuálnu situáciu v tomto prípade považujeme za kľúčovú.

Môžem sa otočiť v takejto križovatke, keď sú smery rozdelené ostrovčekom? Dopravné predpisy o otáčaní sa v križovatke

Komplikovanejšia prax

Častokrát sa v teréne vyskytne taká križovatka, v ktorej sa vodič nechce otočiť, ale prejazdom cez križovatku v skutočnosti odbočuje vľavo. Je to prípad takejto križovatky, taktiež v Bratislave na Ružinovskej:

V takomto prípade sa vodič vozidla idúceho po svetlomodrej šípke riadi rovnakými pravidlami ako v predchádzajúcom príklade. Opäť sa musí držať čo najviac vľavo a dať prednosť vozidlám idúcim sprava (po Ružinovskej). Zároveň platí, počas tohto manévra nemôže prejsť do protismeru na jednosmernej ceste, ak by to poloha cieľa jeho cesty (C) vyžadovala. REPROFOTO Google Maps

Existujú ale aj také križovatky, ktorých riešenie je o niečo náročnejšie kvôli menej prehľadnému vyhotoveniu križovatky. Príkladom je táto križovatka Vajnorskej a Turbínovej ulice v Bratislave:

Križovatka Vajnorskej a Turbínovej v Bratislave. Ako má jazdiť vodič idúci po fialovej šípke do cieľa (C)?

Treba si uvedomiť, že na prvom mieste vodič bieleho vozidla idúceho z Turbínovej dáva prednosť vodičovi vozidla idúcemu po fialovej šípke, pretože Turbínová je v tomto prípade vedľajšia cesta a Vajnorská hlavná. To znamená, že vodič bieleho vozidla musí jazdiť tak, aby vodič na fialovej trase nemusel náhle zmeniť smer alebo rýchlosť jazdy.

Vodič idúci po fialovej šípke teda najprv jazdí čo najviac vľavo a následne prechádza popri bielom vozidle sprava, pretože potrebuje jazdiť po pravej strane cesty. Počas celej doby mu vodič bieleho vozidla dáva prednosť.

Ak už predtým biele vozidlo vošlo do križovatky a dáva ďalším vozidlám prednosť stojac na električkovej trati, vodič idúci po fialovej šípke by mal biele vozidlo obísť sprava, pretože cieľom (C) auta na fialovej šípke je vedľajšia cesta kolmá na hlavnú.

Ideálnym riešením je, aby na týchto sporných miestach boli jednoznačne vyznačené jazdné pruhy a riadne použité zvislé dopravné značky.


ODPORÚČANÉ