Nabíjanie v paneláku? / Život s elektromobilom

Najčastejšie diskutovanou výzvou elektromobility je, ako budú môcť lacné nabíjanie riešiť obyvatelia panelákov. Riešení existuje niekoľko.

Vydané  Text: 

Predchádzajúca časť seriálu o elektromobilite hovorila o tom, že najlacnejšie nabíjanie je to domáce. Náklady na 100 km jazdy vtedy dosahujú približne 2 až 3 € v závislosti od typu elektromobilu a každý deň máte auto nabité na 100 %, prípadne na toľko, koľko si nastavíte na palubnom počítači pre šetrenie batérie. A keď už sme pri tom, pomalé nabíjanie batérii tiež prospieva.

To všetko je pekné, lenže nie každý býva v rodinnom dome, aby si to mohol dovoliť. Vlastne – je to vôbec potrebné? Ukážeme si, že nie. Je síce pravda, že keď máte všetko vo vlastnej réžii a na vlastnom pozemku, postup je jednoduchší, ale ani v bytovkách nie je nabíjanie neriešiteľným problémom.

 

 

Keďže v bytovke sa nabíjanie často týka verejných priestorov, potrebujete na akýkoľvek postup súhlas minimálne 50 % vlastníkov, čo môže, ale nemusí byť výzva. Záleží od susedských vzťahov.

Nabíjanie v paneláku

TRI MOŽNOSTI

K získaniu wallboxu vedú v podstate tri rôzne cesty. Popíšeme si, ktorá čo obnáša.

1) Použijete vlastný wallbox a pripojíte si ho k svojmu bytovému ističu

 • Musíte si zabezpečiť súhlas 50% susedov
 • Musíte si zabezpečiť vlastný projekt
 • Technicky nemusí byť vždy možné pripojiť sa k vlastnému ističu – v takom prípade toto riešenie nie je použiteľné
 • ✔ Výhoda: dá sa použiť aj najlacnejší wallbox bez smart funkcionalít
 • ✘ Nevýhoda: takéto riešenie nie je v súlade s požiadavkami distribučnej spoločnosti pre pripojenie bytových domov a môže byť preto v nesúlade s projektom bytového domu. V prípade veľkého počtu pripojených wallboxov môžu nastať problémy s preťažením pripojenia bytového domu do elektrickej siete

2) Spoločné riešenie vlastníkov priestorov

Inzercia

Inzercia

 • Spoločenstvo vlastníkov vyberie poskytovateľa spoločného smart riešenia wallboxov v garáži bytového domu a odsúhlasí takéto riešenie na schôdzi vlastníkov
 • Poskytovateľ riešenia navrhne riešenie, pripraví projekt a vykalkuluje náklady, čo je jednorazová investícia. Treba však rátať s poplatkom za správu takéhoto systému
 • Poskytovateľ inštaluje wallboxy pre aktuálnych záujemcov, tí zaplatia za inštaláciu a wallbox jednorazovo
 • Správca rozúčtováva aktuálne náklady s rezervovanou kapacitou a s elektrickou energiou na jednotlivých vlastníkov wallboxov na základe elektornického reportu, ktorý dostáva mesačne od poskytovateľa
 • ✔ Výhoda: pri správne navrhnutom riešení je možné pridávať ďalších záujemcov o wallboxy v budúcnosti
 • ✘ Nevýhoda: administratíva na strane správcu, za ktorú si môže pýtať poplatok a nutnosť dohodnúť sa na férovom prerozdelení spoločnej časti investície (aby prví záujemcovia nedoplácali na ostatných)

3) Riešenie ako služba ZSE Drive

 • ZSE Drive navrhne riešenie so smart wallboxami s riadením spotreby, aby nedošlo k preťaženiu siete
 • ZSE Drive pripraví projekt a inštaluje samostatné odberné miesto a spoločné rozvody v garážových priestoroch na vlastné náklady
 • ZSE Drive inštaluje wallboxy pre záujemcov a zabezpečuje fakturáciu za spotrebovanú elektrickú energiu
 • ✔ Výhody: žiadne povinnosti na strane správcu; žiadna spoločná investícia vlastníkov priestorov; výhodná cena nabíjania, porovnateľná s nabíjaním v rodinnom dome
 • ✘ Nevýhody: Nemožnosť použiť akýkoľvek wallbox

K poslednému spomenutému riešeniu treba dodať, že viazanosť v tomto prípade nie je reálne nevýhoda. Existujú bytové domy, kde je inštalácia wallboxu z technických príčin veľmi nákladná. Takto však všetky náklady berie na seba ZSE Drive. V cene 20 eur mesačne máte navyše zahrnutých voľných 40 kWh vo verejnej sieti nabíjacích staníc. Inak nabíjate doma za náklady porovnateľné s nabíjaním v rodinnom dome.


Zdroje:  AUTOVINY.SK

ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement