Po zime opatrne / Rozhovor s Jozefom Rohaľom a Slavomírom Tomkom zo SKVZA

Po zimnej prestávke sa niektoré návyky pre jazdu na motocykli môžu strácať. Ľuďom, ktorí sa do jednej stopy vracajú po rokoch, prípadne by ju konečne chceli skúsiť, radí Slavomír Tomko, člen dozornej rady Slovenskej komory výcvikových zariadení autoškôl (SKVZA) a skúsený motocyklista a inštruktor v autoškole Delňa v Prešove a Jozef Rohaľ, predseda predstavenstva SKVZA.

Vydané  Text: 

**Na čo si majú motocyklisti dávať pozor na začiatku sezóny po zimnej prestávke?**
* S. T.: Po dlhšom zimnom období by sme našu pozornosť mali zamerať dvoma smermi. Jedným je technický stav motocykla a druhým fyzická kondícia a pripravenosť jazdca. Čo sa týka jarnej údržby, je potrebné plné dobitie akumulátora, ktorého úroveň nabitia po zimnej prestávke prirodzene poklesla. V druhom rade je potrebné zbaviť sa zvyškov starého paliva (ak sme tak, správne, neurobili už pred zimou), jeho vypustením z plavákovej komory karburátora. Majiteľom motocyklov so vstrekovaním paliva táto úloha odpadá. Správnou voľbou je aj doplnenie paliva s vysokým oktánovým číslom. Všeobecne je vhodné do sezónnych strojov, akými motocykle určite sú, používať palivo s nízkym obsahom bio-zložiek a vyšším oktánovým číslom. Osobitnú pozornosť treba venovať aj kontrole stavu a nahustenia pneumatík. Jarnú údržbu je vhodné obohatiť aj o napnutie, vyčistenie a namazanie hnacej reťaze motocykla.
* Dobrým predpokladom bezpečnej jazdy je fyzická kondícia jazdca. Výhodu majú aktívni športovci. Ti pohodlnejší môžu pred prvou jazdou nabrať trochu fyzickej kondície behom, plávaním, navštíviť niekoľkokrát posilňovňu, alebo telocvičňu. Prvé jazdy by nemali byť na plný plyn. Treba začať zľahka, s pokorou. Jednak si treba znovu pripomenúť a osvojiť špecifi cké návyky a istý čas potrvá, kým si aj ostatní účastníci cestnej premávky uvedomia, že po zimnej odmlke opäť začnú stretávať motocykle. Prvé jazdy by po zimnej prestávke nemali byť na veľké vzdialenosti. Vyberáme si bližšie ciele po známych trasách, aby bolo pre zvykajúce si telo prekvapení čo najmenej. V neposlednom rade venujeme zvýšenú pozornosť stavu vozovky, ktorá je po zimnej údržbe ciest veľakrát znečistená, pokrytá štrkom a prachom. Vzhľadom na relatívne nízke vonkajšie teploty musíme brať do úvahy aj zníženú adhéziu pneumatík.

**Čo odporúčate vodičom, ktorí nesedeli na motocykloch niekoľko rokov?**
* S. T.: Pre vodičov, ktorí dlhší čas nejazdili na motocykli, odporúčame na začiatok jazdu bez spolujazdca na stroji s nižším výkonom a hmotnosťou s klasickým posedom. Prvé kilometre po prestávke by nemali byť trápením, ale skôr radosťou. Súčasne, neodporúčame sólo trip, ani jazdu na veľké vzdialenosti. Následky prípadnej kolízie či pádu pomôže zmierniť okamžitá pomoc jazdeckého kolegu. Pre vodičov, ktorí s kúpou motocykla váhajú, alebo si jednoducho na jazdu po dlhšom čase sami netrúfnu, odporúčame využiť možnosť kondičných jázd v ktorejkoľvek z autoškôl na Slovenku. Zákon v tomto prípade umožňuje, po istých nutných administratívnych úkonoch, jazdu na cvičnom motocykli s dvojitým ovládaním pod odborným dozorom inštruktora, nielen na uzavretej cvičnej ploche autoškoly, ale aj s označením Autoškola priamo v cestnej premávke. Inštruktor autoškoly navyše dokáže odborne poradiť s výberom výstroja motocyklistu, prípadne pomôže zorientovať sa v aktuálnych kategóriách a druhoch motocyklov.

**Kedy odporúčate začať s výukou v autoškole? Má zmysel, aby začínali záujemcovia už v 15 rokoch?**
* S. T.: Určite áno. S vyučovaním je dobré začať už v 15 rokoch a to výcvikom na skupinu AM. Žiadatelia sa všeobecne v tomto veku prirodzene a rýchlejšie učia, ľahšie si osvojujú zručnosti a vytvárajú návyky spojené s jazdou na motocykli a v cestnej premávke. Zároveň si už v tomto veku osvojujú pravidlá cestnej premávky a začínajú uplatňovať a chápať význam zásad bezpečnej jazdy. Pri neskoršom prechode na vyššiu kategóriu motocykla, alebo inú zo skupín vodičských oprávnení, prichádza žiadateľ už do známeho prostredia cestnej premávky a chápajúc súvislosti si tak môže prirodzene v známom prostredí rýchlejšie a lepšie osvojiť nové vodičské zručnosti. Lepšie zvládnutie techniky jazdy a dôkladné zvládnutie vozidla umožňuje budúcim vodičom väčšiu časť vedomia zamerať na riešenie zložitých dopravných situácii.

**Čo všetko treba na rozšírenie vodičského oprávnenia na silnejšie motocykle?**
* J. R.: Vodičské oprávnenie na skupinu A1 od 16 rokov oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A1, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, kam patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg, ako aj motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3 , ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.
* Záujemca o rozšírenie vodičského oprávnenia na skupinu A2 musí splniť vek 18 rokov. Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky; to neplatí, ak ide o držiteľa vodičského oprávnenia skupiny A1 podľa § 76 ods. 7, čestne vyhlási, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla podľa § 75 ods. 3 písm. a), vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla, alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole a splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. f).
* Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.

**Môže si záujemca, ktorý spĺňa vekové kritériá, rozšíriť vodičské oprávnenie zo základného AM na plnú verziu, čiže A?**
* J. R.: Áno, po absolvovaní výcviku na skupinu A v autoškole – rozširovací kurz, alebo priamo iba na skupinu A po splnení predpísaného veku 24 rokov. Výcvik sa končí záverečnou skúškou v plnom rozsahu, teda teoretická skúška testom a praktická skúška jazdou.

**Dá sa získať oprávnenie jazdiť na motocykloch skupiny A aj skôr ako v 24 rokoch?**
* J. R.: Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky, čestne vyhlási, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2, vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole a splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. a) a f). V tomto prípade môže žiadateľ získať oprávnenie skupiny A už ako 20-ročný a viesť motocykel s výkonom nad 35 kW.

Zdroje:  AUTOVINY.SK

ODPORÚČANÉ