Kontakt

Motor Media CS, s. r. o.

Web AUTOVINY.SK bol v súčasnej podobe spustený v máji 2014. Patríme pod vydavateľstvo Motor Media CS, s. r. o., ktoré publikuje na slovenskom trhu dobre známy časopis auto motor a šport, lastauto omnibus a ďalšie. Vďaka tomu máme za sebou kvalitné zázemie a podporu redakcií tlačených magazínov.


Kontakt AUTOVINY.sk: Marián Bóna, bona@imotormedia.sk, Martin Šebesta, sebesta@imotormedia.sk
Redakcia AUTOVINY.sk: Marián Bóna, Erik Stríž, Peter Orosz, Martin Šebesta
Redakcia auto motor a šport: Marián Bóna, Martin Šebesta, externí dodávatelia
Fotografi: PANER, Miro Lacko

Sídlo redakcie:
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava

Vydáva:

Motor Media CS, s. r. o.

Auto motor a šport

Mesačník auto motor a šport je 8. najčítanejším mesačníkom na Slovensku. Vydáva ho spoločnosť Motor Media CS na základe licencie od Motor Presse Stuttgart.

Inzercia v tituloch Motor Media CS, s.r.o. a inzertné podklady online:

Dagmar Neuwirthová
Tel: +421 249 103 906
e-mail: neuwirthova@imotormedia.sk

Na celom svete:

Česká republika: www.autohit.cz
Argentína: www.autotestdigital.com.ar
Brazílie: www.carroonline.net
Bulharsko: www.ams.bg
Čína: www.cheping.com.cn
Chorvátsko: www.auto-motor-i-sport.com
Francie: www.automobile-magazine.fr
Nemecko: www.auto-motor-und-sport.de
Maďarsko: www.automagazin.hu
Mexiko: www.automovilonline.com.mx
Nórsko: www.automotorsport.no
Poľsko: www.auto-motor-i-sport.pl
Portugalsko: www.autohoje.com
Rumunsko: www.auto-motor-si-sport.ro
Slovensko: www.autoviny.sk
Španielsko: www.autopista.es
Švédsko: www.automotorsport.se
Švajčiarsko: www.auto-illustrierte.ch
Turecko: www.automotorsport.com.tr