Aktuálna téma: Kód 96 vo vodičskom preukaze sa vám bude hodiť, koľko stojí a kedy ho využijete?

Harmonizované kódy na vodičských preukazoch sú určené na identifikáciu potrieb vodiča, ale aj na jeho schopnosti. Kód 96 sa týka práve jeho schopnosti viesť ťažšie ako bežné vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony, ale stále v rámci skupiny B.
Vydané  Text: 
* **Slovákov už čoskoro čaká veľká výmena starších vodičských preukazov**. * **Vodičské preukazy bude potrebné vymeniť podobne, ako občianske preukazy vydané pred 20. júnom 2021 kvôli čipu**. * **Moderné vodičské preukazy obsahujú aj riadok č. 12 pre tzv. harmonizované kódy** * **Jedným z harmonizovných kódov je aj „96“, ktorý nachádza uplatnenie najmä v tomto období**.
### Výmena vodičských preukazov už čoskoro **Výmena vodičských preukazov vydaných v rokoch 1993 až 2004** Pre vodičov, ktorí sú držiteľmi vodičských preukazov vydaných v období od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004, vzniká počas tohto a budúceho roka potreba **výmeny vodičských preukazov za nové**. Podľa [§ 143b Zákona o cestnej premávke](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/20211201#paragraf-143b.odsek-2) sú totiž platné do 31. decembra 2023. Držitelia týchto vodičských preukazov sa teda s ich zmenou nemusia ponáhľať, pretože majú čas do konca budúceho roka, napriek tomu bude rozumné riešiť vec už v predstihu. S ohľadom na veľké množstvo týchto preukazov v obehu je na mieste očakávať, že riešenie výmeny na poslednú chvíľu bude obnášať zdržania a čakanie na úradoch, keďže bude potrebné vyhotoviť aj nové fotografie.
Vzor staršieho vodičského preukazu vydávaného na Slovensku do 30. 4. 2004
Vodičské preukazy vybavíte na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru, musíte prísť osobne kvôli fotografii a podpisu a zaplatiť [správny poplatok vo výške 6,50 eur](https://www.minv.sk/?zakon-c-145-1995-z-z-o-spravnych-poplatkoch). Lehota dodania nového preukazu je 30 dní. Nezabudnite priniesť starý vodičský preukaz, ten na polícii odovzdáte. Ak by ste aj po roku 2023 jazdili s neplatným vodičským preukazom, **riskujete pokutu v blokovom konaní** vo výške 10 až 30 eur (tzv. Vedenie vozidla bez platných dokladov predpísaných zákonom o premávke alebo osobitným predpisom). Na záver dodajme, že vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032.
Vodičský preukaz, riadok 12 s harmonizovaným kódom pre označenie zdravotného obmedzenia vodiča (ilustračná fotografia po grafickej úprave)
### Čo sú to harmonizované kódy na vodičskom preukaze? Podľa [paragrafu 32 Vyhlášky č. 9/2009](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/9/#paragraf-32.odsek-4) z dielne Ministerstva vnútra SR **zadná strana vodičského preukazu** môže obsahovať aj doplnkové informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz. Ide o takzvané **harmonizované kódy EÚ**, ktorých tvar stanovuje [Príloha č. 9 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/9/#prilohy.priloha-priloha_c_9_k_vyhlaske_c_9_2009_z_z.oznacenie). Ide o číselné kódy, pod ktorými sa skrývajú zdravotné problémy vodiča, ktoré musia byť zo zákona zapísané v karte vodiča, ale aj úpravy na vozidle a ďalšie náležitosti týkajúce sa vozidla alebo vodiča. Napríklad: ak sa na riadku č. 12 nachádza **kód 10.02**, ktorý znamená **Automatická voľba prevodového pomeru**, držiteľ tohto vodičského oprávnenia môže šoférovať len vozidlo s automatickou prevodovkou. To je však prípad pomerne malého podielu z celkového množstva motoristov na Slovensku. Podstatne väčšieho množstva ľudí sa týkajú **kódy začínajúce na 01., 02. a 03.**, čo sú zápisy týkajúce sa zdravotného stavu. ### Vo vodičskom preukaze musí byť aj to, čo tam možno nechcete Vedeli ste, že už od roku 2009 je v platnosti zákon, podľa ktorého sú lekár a psychológ povinní nahlásiť zmenu zdravotnej spôsobilosti, ktorá by mohla ovplyvniť šoférovanie, najneskôr do piatich pracovných dní Policajnému zboru? Medzi diagnózy, ktoré vám môžu zabrániť šoférovať, patria **ochorenia zraku a sluchu, poruchy pohyblivosti**, srdcovo-cievne choroby, choroby nervovej sústavy, obličiek, diabetes mellitus, závislosť od alkoholu a iných návykových látok a tiež **psychické ochorenia**. Každá zdravotná komplikácia však šoférovanie nevylučuje. Napríklad kódy 600.09 a 600.10 sa vo vodičskom preukaze neuvádzajú, tie sa však týkajú psychickej spôsobilosti na prepravu zásielok, nebezpečných vecí či prácu v taxislužbe. Čo sa určite vo vodičskom preukaze uvádzať musí, sú kódy označujúce zdravotné obmedzenia a tiež špecifiká vozidla, ktoré vodič riadi. Podľa Prílohy č. 9 k vyhláške č. 9/2009 Z. z. ide o nasledovné kódy a významy: * **01**. Korekcia a/alebo ochrana zraku * **01.01**. Okuliare * **01.02**. Kontaktná šošovka (šošovky) * **01.05**. Ochrana očí * **01.06**. Okuliare alebo kontaktné šošovky * **01.07**. Špecifická optická pomôcka * **02**. Sluchová pomôcka/komunikačná pomôcka * **03**. Protéza/ortéza končatín * **03.01**. Protéza/ortéza hornej končatiny * **03.02**. Protéza/ortéza dolnej končatiny Pre vodiča to znamená, že aj keby tieto údaje nechcel mať zapísané v preukaze, lekár je povinný tieto reálie nahlásiť a vodič v čase riadenia musí mať uvedené pomôcky riadne osadené. Ak máte vo vodičskom preukaze zápis, že nosíte okuliare (v našom kontexte do diaľky), musíte ich mať počas jazdy.Platí to aj pre kontaktné šošovky, načúvacie prístroje či protézy/ortézy končatín. Ak je v zápise kód 25.04 (Ručne ovládaný akcelerátor), môže vodič šoférovať iba také vozidlo, ktoré má plynový pedál prerobený na ručné ovládanie. Zákon rozlišuje aj akcelerátor a prevádzkovú brzdu ako kombinovaný systém ovládaný jednou rukou (kód 32.01) či kompletne nožné riadenie (kód 40.09). ### Menej zvyčajné kódy Kuriozitou, s ktorou sa bežný motorista snáď nikdy nestretne, sú takzvané **kódy na používanie s obmedzeniami**. Ide aj o takéto záznamy: * **61**. Obmedzenie viesť vozidlo len počas dňa (napríklad v čase od jednej hodiny po východe slnka do jednej hodiny pred západom slnka) * **62**. Obmedzenie jazdy v okruhu … km od miesta bydliska držiteľa preukazu alebo len vnútri mesta/regiónu … * **63**. Vedenie vozidla bez spolucestujúcich * **64**. Obmedzenia na jazdu rýchlosťou maximálne … km/h * **67**. Jazda po diaľnici a rýchlostnej ceste nepovolená * **68**. Požitie alkoholu nepovolené * **69**. Len pre vedenie vozidiel vybavených alkoholovým imobilizérom Zoznam všetkých používaných harmonizovaných kódov [nájdete v spomenutej prílohe k vyhláške č. 9/2009](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/9/#prilohy.priloha-priloha_c_9_k_vyhlaske_c_9_2009_z_z.oznacenie).
Dovolenka v karavane, ktorý ťaháte za svojim autom, je ešte aj dnes populárna. Dáva ľuďom väčšiu slobodu vo výbere destinácie aj v mobilite.
## Kód 96 vo vodičáku vám umožní využiť auto zmysluplnejšie, ale zadarmo to nebude Ak ste držiteľmi vodičského oprávnenia na vedenie vozidiel skupiny B, môžete šoférovať automobily do celkovej hmotnosti 3,5 tony a aj malé motocykle. Hmotnosť 3,5 tony je medzinárodný štandard a väčšina osobných automobilov spravidla tejto hranice nedosahuje ani zďaleka. Obyčajne je to najvyššia dovolená hmotnosť ľahkých úžitkových vozidiel, dodávok a najnovšie elektrických automobilov, ktorých pohotovostná hmotnosť je relatívne vysoká kvôli ťažkým trakčným akumulátorom. To, že samotné auto ale nedosahuje maximálnu hmotnosť 3,5 tony, nie je až tak podstatné, pretože kľúčová je aj hmotnosť ťahaného prívesu. Do skupiny motorových vozidiel B patria motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg. Celková hmotnosť jazdnej súpravy takto môže dosahovať 3 500 kg + 750 kg = 4 250 kg, to stále s vodičákom skupiny B. Pripomíname, že limit 750 kg platí pre brzdený príves, nebrzdený To znamená, že **ak chcete za svojím osobným automobilom ťahať napríklad karavan**, ktorého hmotnosť presahuje 750 kg (a celková hmotnosť súpravy presahuje 4 250 kg), **budete potrebovať** **rozšíriť vodičské oprávnenie**. V tomto prípade si stačí aktuálny vodičský preukaz na vozidlá skupiny B rozšíriť o kód 96 – takéto oprávnenie sa zvykne označovať ako **skupina B96** alebo ako **skupina B-HK 96**. Kód 96 je vo výpise harmonizovaných kódov definovaný nasledovne: * *Vozidlá skupiny B s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 750 kg, kde najväčšia prípustná celková hmotnosť takejto súpravy presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje 4 250 kg.* ### Koľko stojí takáto osobitná skúška na B96? Záleží od toho, čo vlastne absolvujete Aby ste B96 získali, musíte úspešne absolvovať takzvanú osobitnú skúšku. Táto osobitná skúška sa podľa zákona vykoná na jazdnej súprave s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou jazdnej súpravy presahujúcou 3 500 kg a nepresahujúcou 4 250 kg, ktorá je zložená z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla s uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg a skutočná hmotnosť je najmenej 800 kg. Existujú dve možnosti ako skupinu B-HK 96 získať: * Osobitný výcvik (OVE) zahŕňa 11 hod teórie a 6 hodín jázd na súprave: Po absolvovaní predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby vydá autoškola žiakovi „Osvedčenie o absolvovaní osobitného výcviku“. Po jeho doručení dopravnému inšpektorátu čaká žiak na udelenie vodičského oprávnenia. Za toto si autoškoly pýtajú okolo 300 eur a ďalších niekoľko eur zaplatíte na kolkoch. * Osobitná skúška z jazdy (OSE) zahŕňa len 2 cvičné jazdy, skúšku z jazdy na cvičisku a v premávke (bez testu). Toto je cenovo výhodnejšie, cena sa pohybuje okolo 140 eur plus kolky v cene 33 eur ([zdroj](https://www.autoskola-liska.sk/otazky-a-odpovede/)). Po doručení potvrdenia o absolvovaní výcviku potom uchádzač o B-HK 96 čaká na záznam do vodičského oprávnenia a vydanie nového vodičského preukazu. Napriek tomu, že to všetko vyznieva celkom jednoducho, vedzte, že jazda s prívesom nie je tak triviálna a vodič musí byť počas jazdy značne obozretnejší. Je potrebné mať na mysli nielen celkovú dĺžku jazdnej súpravy pri predchádzaní a odbočovaní, ale aj vyššiu hmotnosť a bočnú plochu a s tým spojené fyzikálne náležitosti, napríklad väčšiu náchylnosť na bočný nárazový vietor. Je potrebné tiež poznať aj celkovú výšku karavanu, aby ste predišli vjazdu na cesty so zníženou dovolenou výškou vozidiel, napríklad kvôli historickým stavbám. Niektoré automobily majú funkciu asistovanej jazdy s prívesom, ktorá uľahčuje parkovanie, častokrát sú tieto funkcie doplnené aj o stabilizáciu prívesu počas jazdy. Elektronika môže v mnohých situáciách podržať vodiča, avšak zodpovednosť je stále v jeho rukách.
Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk


ODPORÚČANÉ