Magazín

Cesta k udržateľnosti so spoločnosťami Shell a Hyundai

Vytváranie udržateľnej budúcnosti

Spoločnosť Shell v spolupráci so spoločnosťou Hyundai sa vydáva na cestu udržateľnosti s cieľom pomôcť zákazníkom znížiť ich uhlíkovú stopu. Preto spoločne uvádzame na trh rad vysoko výkonných, uhlíkovo neutrálnych mazív Shell Helix Ultra AH 0W.

Mazivá z tohto radu sú najlepšou voľbou pre životné prostredie, pričom zároveň dodržujú vysokú kvalitu mazív Shell.

Shell Helix Ultra AH 0W poskytuje nielen veľmi vysoký výkon, ale aj vyššiu energetickú účinnosť motorov, čo vedie k úspore paliva približne 1,4 litra (až 2,1 % na nádrž), čo samozrejme znižuje emisie CO2e.

Tri kroky k uhlíkovej neutralite

V rámci nášho trvalého záväzku vytvárať udržateľnejšie produkty investujeme do výskumu a vývoja mazív. Prichádzame s inováciami, ktoré reagujú na požiadavky našich zákazníkov bez toho, aby sme znižovali kvalitu a výkon.

Od roku 2016 spoločnosť Shell znížila uhlíkovú náročnosť výroby mazív o viac, ako 30 % a v tomto trende pokračujeme. Až polovica elektrickej energie v závodoch spoločnosti Shell na miešanie mazív pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Obaly Shell Helix Ultra 0W vyrábame až zo 40 % PCR (recyklovateľný materiál).

Započítavame aj všetky emisie CO2e, ktoré vznikli počas životného cyklu uhlíkovo neutrálneho oleja Shell Helix Ultra AH 0W. A to od udržateľnej ťažby surovín na výrobu mazív, cez dopravu, výrobu, distribúciu až po používanie a spracovanie odpadu po skončení životnosti.

Zvyšné emisie CO2e z výrobku kompenzujeme prírodnými uhlíkovými kreditmi z nášho globálneho portfólia Shell.

Podporujeme projekty na ochranu prírody, obnovu prírodných ekosystémov, ako sú lesy, mokrade a lúky. Všetky tieto oblasti potom absorbujú skleníkové plyny z atmosféry a zlepšujú ochranu životného prostredia.

Vydajte sa s nami na cestu udržateľnosti a znížte aj vy svoju uhlíkovú stopu používaním mazív Shell Helix Ultra AH 0W, ktoré sú uhlíkovo neutrálne.