Magazín

Služby MEWA, to je ochrana životného prostredia v praxi

Služby MEWA, to je ochrana životného prostredia v praxi
Pri praní v rámci servisných služieb podporuje MEWA šetrné zaobchádzanie so zdrojmi. Čistiace utierky je možné vyprať a znovu až 50-krát použiť. (Foto: MEWA)

MEWA ako poskytovateľ textilných služieb ponúka čistiace utierky v systéme na opakované použitie už 113 rokov. Ochrana životného prostredia a šetrné zaobchádzanie so zdrojmi sú pre nás prioritou už viac ako 30 rokov. To sa týka výrobných procesov, ako aj samotných produktov a služieb. Pre podnik je jednou z najdôležitejších úloh neustály vývoj environmentálnej techniky. Nie je náhodou, že bol spoločnosti MEWA, ako prvej v odbore textilných služieb, udelený v roku 1997 medzinárodný ekologický certifikát podľa normy ISO 14001.

Služby MEWA, to je ochrana životného prostredia v praxi
Prvé nákladné auto na vodík jazdí vo Švajčiarsku. (Foto: MEWA)

Prvé nákladné auto s vodíkovým pohonom

MEWA je v ohľade udržateľnosti a šetrného zaobchádzania so zdrojmi neustále priekopníkom. Ako prvá nemecká spoločnosť je MEWA aktuálne medzi päťdesiatkou vybraných podnikov, ktoré využívajú v každodennej prevádzke jedno z prvých vodíkových nákladných vozidiel na svete.

V praxi to znamená, že MEWA jazdí na švajčiarskych cestách s nulovými emisiami. Tento projekt je jedinečný vďaka využitiu zeleného, CO2 neutrálneho vodíka.

Na jeho výrobu sa používa CO2 neutrálna elektrina z vodných elektrární. Emisie z kamiónu sa teda skladajú výhradne z čistej vodnej pary. Celkom sedem vodíkových nádrží garantuje dojazd viac ako 400 km.

Výrobné procesy šetrné k životnému prostrediu

MEWA tiež podporuje zodpovedný prístup k životnému prostrediu svojimi ekologickými výrobnými procesmi, rekuperáciou tepla, termickým využitím nečistôt vzniknutých praním, čistením odpadových vôd, recykláciou surovín a v neposlednom rade prostredníctvom technicky prepracovaného kaskádového systému hospodárneho využívania vody.

Čistiace utierky MEWA je možné vyprať a znovu použiť až 50-krát. Pri preprave a skladovaní produktov sa spolieha na textilné vrecia na bielizeň a odolné kontajnery SaCon. To znamená, že spoločnosť MEWA je vždy o krok vpred, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. Šetrí totiž zdroje a minimalizuje odpad.

MEWA Textilmanagement: www.mewa.sk

Služby MEWA, to je ochrana životného prostredia v praxi
Pri praní v rámci servisných služieb podporuje MEWA šetrné zaobchádzanie so zdrojmi. Čistiace utierky je možné vyprať a znovu až 50-krát použiť. (Foto: MEWA)