Magazín

Chystáte sa do niektorého z európskych miest autom? Pozor na nízkoemisné zóny

Nízkoemisné zóny v európskych mestách (2019)
Paríž, Francúzsko (foto: Pexels.com)

Zavedením nízkoemisných zón sa má obmedziť pohyb starých áut bez katalyzátorov a filtrov pevných častíc a zabrániť tak znečisťovaniu miest s hustou premávkou. Najjednoduchšie je získanie vinety vo Francúzsku, naopak najzložitejší a najmenej prehľadný systém má Taliansko. Vjazd do niektorých miest je potrebné vopred nahlásiť, inak vám hrozí pokuta.


Francúzsko

Od roku 2017 majú francúzske mestá možnosť zaviesť nízkoemisné zóny. Okrem známych miest nájdete nízkoemisné zóny aj v obľúbených regiónoch Pyrénées-Atlantiques, Savojsko a Vendée.

Pre vjazd do označených zón budete potrebovať celoštátne platnú nálepku Crit ' Air, ktorá sa dá kúpiť online. Nálepky sú rozdelené do šiestich kategórii a obsahujú jedinečný QR kód.

Jednotlivé mestá sú rozdielne čo sa týka prísnosti používania nálepiek. Napríklad ak jazdíte v Paríži iba po okruhu okolo mesta, plaketa nie je potrebná. Rozdiely sú tiež v časovej platnosti. V Paríži a Lille platí celoročná povinnosť mať nálepku, inde to závisí od aktuálne nameraných škodlivých látok vo vzduchu.

Nutnosť plakety pre vjazd do zóny: áno
Povolenie k vjazdu (napr. do hotela): nie
Elektronický systém kontroly: áno
Kontrola prostredníctvom: QR kód/skener
Výdajné miesta emisných nálepiek alebo registrácia online: www.certificat-air.gouv.fr
Pokuta za vjazd bez plakety (registrácie): 35 až 375 eur
Najznámejšie ciele ležiace v zóne: Paríž, Lyon, Grenoble, Lille, Štrasburg
Ďalšie rozšírenie zón je v pláne: áno


Nízkoemisné zóny v európskych mestách (2019)
Antverpy, Belgicko (foto: Pexels.com)

Belgicko

V Belgicku majú veľmi prehľadný systém, keďže zóny sú dobre označené a platia celoročne.

V Antverpách majú zákaz vjazdu do nízkoemisných zón diesle plniace normu Euro 3 a nižšie, ale tiež benzínové autá, ktoré boli vyrobené ešte pred zavedením euronoriem. V Bruseli majú stopku dieselové autá s normou Euro 2 a nižšou a benzínové autá s normou Euro 1 a nižšou. V oboch mestách však fungujú výnimky, tzv. emisné povolenia, vďaka ktorým si môžete zakúpiť osem jednodňových známok ročne a vojsť do nízkoemisnej zóny, aj keď normy nespĺňate.

Nutnosť plakety pre vjazd do zóny: nie
Povolenie k vjazdu (napr. do hotela): áno, s lístkom
Elektronický systém kontroly: áno
Kontrola prostredníctvom: snímok RZ/kamera
Výdajné miesta emisných nálepiek alebo registrácia online: www.lez.be
Pokuta za vjazd bez plakety (registrácie): 120 až 350 eur
Najznámejšie ciele ležiace v zóne: Brusel, Antverpy
Ďalšie rozšírenie zón je v pláne: pravdepodobne


Nízkoemisné zóny v európskych mestách (2019)
Florencia, Taliansko (foto: Pexels.com)

Taliansko

Nízkoemisné zóny tzv. "Traffico Limitato" (ZTL) sú v Taliansku už od roku 2008.

Ak cestujete do hotela, ktorý sa nachádza v nízkoemisnej zóne, môžete vopred požiadať jeho personál, aby vám vybavil povolenie pre vjazd. Hotelový účet si pre istotu odložte, pretože v prípade pokuty vám môže poslúžiť ako potvrdenie o ubytovaní.

Nutnosť plakety pre vjazd do zóny: nie
Povolenie k vjazdu (napr. do hotela): áno, po dohovore s hotelom
Elektronický systém kontroly: áno
Kontrola prostredníctvom: snímok RZ/kamera, v malýh mestách fyzicky
Výdajné miesta emisných nálepiek alebo registrácia online: decentralizovaný systém v jednotlivých komúnach cieľovej destinácie
Pokuta za vjazd bez plakety (registrácie): 80 eur (pri prvom previnení)
Najznámejšie ciele ležiace v zóne: Miláno, Boloňa, Florencia, Rím, Turín, Pisa
Ďalšie rozšírenie zón je v pláne: áno


Nízkoemisné zóny v európskych mestách (2019)
Berlín, Nemecko (foto: Pexels.com)

Nemecko

Nutnosť plakety pre vjazd do zóny: áno
Povolenie k vjazdu (napr. do hotela): nie
Elektronický systém kontroly: nie
Kontrola prostredníctvom: fyzicky
Výdajné miesta emisných nálepiek alebo registrácia online: decentralizovaný systém, výdaj na dopravných inšpektorátoch a STK, napr. Dekra, TUV
Pokuta za vjazd bez plakety (registrácie): 80 eur
Najznámejšie ciele ležiace v zóne: Berlín, Mníchov, Kolín, Stuttgart, Lipsko, Frankfurt, Hamburg
Ďalšie rozšírenie zón je v pláne: pravdepodobne


Rakúsko

V Rakúsku sa nízkoemisné zóny týkajú predovšetkým úžitkových vozidiel v kategórií N. Ak spĺňajú normu Euro 2 a nižšiu, majú zakázaný vjazd do Viedne a niektorých miest v Dolnom Rakúsku. Úžitkové autá spĺňajúce normu Euro 3 a viac si musia zakúpiť nálepku pre vjazd do nízkoemisných zón.


Nízkoemisné zóny v európskych mestách (2019)
Rotterdam, Holandsko (foto: Pexels.com)

Holandsko

Holandské mestá Rotterdam a Utrecht zakázali vjazd do nízkoemisných zón dieselovým vozidlám prihláseným do prevádzky pred rokom 2001. Nefunguje tu žiadny systém nálepiek, pretože na holandských registračných značkách je uvedený rok prvej registrácie. Autám zo zahraničia hrozí pokuta iba v prípade, ak ich na mieste zastaví policajná hliadka.


Španielsko

V španielskom hlavnom meste Madride a v obľúbenej turistickej destinácií Barcelone nízkoemisné zóny platia iba v prípade prekročenia limitov znečistenia. Podľa aktuálnej miery znečistenia je potom vydaný zákaz vjazdu vozidlám podľa noriem Euro. Zatiaľ nie sú k dispozícií žiadne plakety pre zahraničné autá, mali by ste mať preto pri sebe doklad o emisnej výbave auta.


Nízkoemisné zóny v európskych mestách (2019)
Lisabon, Portugalsko (foto: Pexels.com)

Portugalsko

V Lisabone je nízkoemisná zóna (ZER) rozdelená na dve časti. V zóne 1 je zakázaný vjazd autám s normou Euro 2 a nižšou a v zóne 2 pre autá s normou Euro 1 a nižšou. Zákaz platí iba medzi 7. a 21. hodinou.


Maďarsko

V Budapešti môže v prípade zlej smogovej situácie platiť zákaz vjazdu autám s normou Euro 4 a nižšou a predpokladá sa, že budú nasledovať zákazy aj v ďalších mestách. Pokuty za nedodržanie sú od 100 do 120 eur.

Zákaz vjazdu je oznamovaný minimálne deň vopred a príslušná zóna je označená. Okrem zákazu vjazdu môže byť tiež znížená rýchlosť na 20 alebo 30 km/h.