Magazín

Toyota demonštrovala schopnosti svojich bezpečnostných systémov! Ako to dopadlo?

Toyota demonštrovala schopnosti svojich bezpečnostných systémov! Ako to dopadlo?

Na základe týchto údajov pripravilo centrum TRI presnú simuláciu, ktorá bola následne prevedená do učiaceho nástroja, aby vozidlo dokázalo v zlomku sekundy zvážiť svoje možnosti. Situácia bola potom zrekonštruovaná na skúšobnej dráhe za použitia reálnych vozidiel a diaľkovo riadeného cieľa v podobe mäkkej makety vozidla. V tomto prípade bolo najlepšou voľbou systému Guardian rýchlo akcelerovať do bezpečnej vzdialenosti od predmetných vozidiel. Guardian sa sám dokázal nehode vyhnúť, zmierniť jej následky a potenciálne urobiť to isté aj pre vozidlá v blízkosti.

Toyota demonštrovala schopnosti svojich bezpečnostných systémov! Ako to dopadlo?

„Naše testovacie vozidlo išlo diaľničnou rýchlosťou v manuálnom režime riadenia s vypnutým režimom autonómneho riadenia, pričom zhromažďovalo údaje o najrôznejších tuneloch a mostoch v oblasti sanfranciského zálivu. Keď sme si stiahli údaje z tejto dopravnej nehody, položili sme si otázku: Bolo by možné následky tejto nehody zmierniť, prípadne nehode úplne zabrániť, ak by sme mali budúci automatický bezpečnostný systém Toyota Guardian? Myslíme si, že áno,“ komentoval Dr. Gill Pratt, generálny riaditeľ centra TRI a partner spoločnosti Toyota Motor Corporation.

TRI sa od svojho založenia pred tromi rokmi zasadzuje o dvojkoľajný vývoj technológií autonómneho riadenia. Prebiehajúci vývoj technológie Chauffeur sa zameriava na úplnú autonómiu, kde je úloha človeka pri riadení v zásade nulová, a to buď vo všetkých prostrediach, alebo len vo vybranej prevádzkovej oblasti. Na druhej strane je tu Guardian, účelom ktorého je znásobiť schopnosti človeka za volantom, a nie úplne ho nahradiť. V prípade technológie Toyota Guardian má vozidlo vždy ovládať vodič, s výnimkou prípadov, keď Toyota Guardian predvída alebo rozpozná hroziacu nehodu a vykoná nápravné opatrenie v kombinácii so zásahmi vodiča.

Toyota demonštrovala schopnosti svojich bezpečnostných systémov! Ako to dopadlo?

Jedným z najväčších prielomov centra TRI v tomto roku bol návrh režimu riadenia v „zmiešanej bezpečnostnej obálke“, kde technológia Guardian kombinuje a zlaďuje schopnosti a silné stránky človeka a stroja. Tento systém sa inšpiroval spôsobom ovládania moderných stíhacích lietadiel, kde pilot ovláda lietadlo pomocou radiacej páky, ale v skutočnosti je toto ovládanie nepriame. Zámery pilota sa interpretujú pomocou nízkoúrovňového systému riadenia lietadla, ktorý niekoľko tisíckrát za sekundu stabilizuje lietadlo tak, aby sa nenarušila určitá bezpečnostná obálka.

Toyota demonštrovala schopnosti svojich bezpečnostných systémov! Ako to dopadlo?

Návrh tohoto režimu riadenia v zmiešanej bezpečnostnej obálke je v prípade vozidla oveľa ťažší než v prípade stíhacieho lietadla. Dôvodom je to, že bezpečnostná obálka automobilu nie je daná samotnou dynamikou vozidla, ale tiež tým, ako vozidlo vníma a predpovedá všetky objekty v bezprostrednom okolí. Základná myšlienka spočíva v tom, že táto bezpečnostná obálka sa nepodobá dvojpolohovému prepínaču medzi človekom a autonómnym riadením. V skutočnosti ide o prakticky hladké spojenie oboch a ich vzájomnú spoluprácu v jednom tíme, kde každý prispieva svojimi najlepšími schopnosťami. Technológia Guardian sa vyvíja ako automatický bezpečnostný systém, ktorý je schopný fungovať s ľudským vodičom alebo systémom autonómneho riadenia. Toto je kľúčová vlastnosť.

Toyota demonštrovala schopnosti svojich bezpečnostných systémov! Ako to dopadlo?

Ako už oznámil Akio Tojoda na minuloročnom veľtrhu CES, Toyota má v pláne začleniť technológiu Toyota Guardian ako štandardnú súčasť všetkých platforiem Toyota e-Palette, ktoré automobilka pripravuje na trh MaaS (mobilita ako služba). Flotiloví zákazníci na trhu MaaS vďaka tomu budú môcť používať nimi zvolený autonómny systém, pričom technológia Toyota Guardian poslúži ako záchranná poistka pre ľubovoľný systém autonómneho riadenia Chauffeur.

TRI v minulom roku primárne zameralo svoje úsilie hlavne na zvyšovanie inteligencie technológie Toyota Guardian. Aby sa technológia Guardian mohla učiť a zvyšovať svoju inteligenciu, musí byť vystavená ťažkým a náročným prevádzkovým situáciám, teda „hraničným prípadom“, ktoré je skrátka príliš nebezpečné simulovať na verejných komunikáciách. Inteligenciu a schopnosti technológie Guardian však možno rozširovať a testovať na uzavretých tratiach. Technológia Guardian sa na základe neustáleho zdokonaľovania učí optimálny spôsob jazdy a reakcie na nebezpečné scenáre, ktoré môžu nastať.