Magazín

Deti v aute a bezpečnosť z opačnej strany: ako vodič máte povinnosť chrániť predovšetkým seba!

Myslite na to najdôležitejšie: Deti v aute a bezpečnosť
Myslite na to najdôležitejšie: Deti v aute a bezpečnosť

Deti ako členovia posádky auta by mali byť pre ne zrozumiteľným spôsobom upozornené na to, že tiež môžu prispieť k bezpečnosti jazdy svojím zodpovedným správaním a minimalizovaním rozptyľovania šoféra. Závisí samozrejme od veku dieťaťa, kedy dokáže pochopiť dôsledky svojho správania a preto by mali najmä ich rodičia alebo starší spolujazdci dohliadať na nasledujúce pravidlá bezpečnej jazdy s deťmi.


  • Netolerovať správanie, ktoré môže byť rušivé pre vodiča ako napríklad hádzanie hračiek, príliš hlasná hudba alebo vzájomné ubližovanie si dvoch detí.
  • Ak je problém s dieťaťom počas jazdy, vždy je lepšie zastaviť na bezpečnom mieste a vyriešiť ho. Vyhýbajte sa riešeniu problémov počas jazdy (ak nejde iba o slovné napomenutie).
  • Pri dlhšej ceste dbajte na prestávky potrebné na hru alebo prechádzku vonku, jedenie alebo iba navštívenie toalety. Miesta vhodné na prestávku si vopred naplánujte, aby tam bolo všetko, čo potrebujete (toaleta, reštaurácie, detské ihrisko).
  • Šofér vozidla je zodpovedný za to, aby mali všetci neplnoletí pasažieri zanuté bezpečnostné pásy a prispôsobenú autosedačku. V prípade, že tak neurobí, nesie zodpovednosť za nedodržanie pravidiel šofér vozidla.
  • Pripravte sa na dlhšiu cestu autom s deťmi. Dospelý spolujazdec (alebo starší súrodenec) by mal mať poruke pitie, menšie jedlo, hračky alebo nejakú hru. Ak deťom obmedzujete čas strávený na tablete, práve v aute vám môže byť skvelým pomocníkom.
Myslite na to najdôležitejšie: Deti v aute a bezpečnosť

Naučte sa zopár jednoduchých slovných hier, ktorými deti zabavíte, aby sa nenudili a nevyrušovali.

  • Ak plánujete dlhšiu cestu, choďte na to postupne. Skúste najprv, ako dieťa reaguje na kratšie cesty a postupne pridávajte. Ak nereaguje dobre, rátajte s častejšími a dlhšími prestávkami počas jazdy. Nikdy nepridávajte plyn iba pre to, aby ste boli čo najskôr v cieli, pretože dieťa plače.
  • Jazda v aute nie je vhodným časom na riešenie partnerských konfliktov ohľadom výchovy. Ak dieťa plače alebo neposlúcha, nevyčítajte si s partnerom, čo robíte zle, ale hľadajte spoločne riešenie aktuálneho problému. Myslite na to, že ak kričíte vy, dieťa vás bude chcieť prekričať, aby ste si ho všimli.
  • Určite viete, čo na vaše dieťa platí. Môže to byť obľúbená hračka, detské pesničky alebo počúvanie rozprávok. Určite na to myslite pri chystaní sa na cestu a zoberte to so sebou.
  • Dbajte na pohodlie dieťaťa. Pohodlné oblečenie, v ktorom mu nie je príliš zima ani teplo, dobre nastavený bezpečnostný pás, vhodná autosedačka, dobre nastavená klimatizácia či vetranie. Aj keď sa to zdá ako nepodstatné, práve nepohodlie je často zdrojom podráždeného správania.

V neposlednom rade myslite aj na seba. Keď sa vy budete cítiť dobre, budete pozitívne naladení a schopní čeliť všetkým situáciám, dieťa sa bude cítiť bezpečne a bude schopné regulovať svoje správanie želaným spôsobom.

Mohlo by vás zaujímať