Magazín

Pozor na vyhrievanie sedadiel, dá sa poškodiť veľmi ľahko

Vyhrievané sedadlá sú vynález, ktorý dramaticky zvýšil komfort počas jazdy v zimnom období. Sedieť na studených sedadlách pritom nie je iba nepríjemné, ale aj zdravotne nebezpečné. Týka sa to nielen koženého čalúnenia, ale aj textílnych poťahov, lenže práve koža, ekokoža a koženka dokážu absorbovať taký chlad, že vyhriať ich prirodzene počas polhodinovej jazdy je skoro nemožné.

Princíp vyhrievania sedadiel je v podstate univerzálny a jednoduchý. Stlačením príslušného tlačidla sa naženie elektrina do siete tenkých drôtov, ktoré sa prechodom elektrického prúdu zahrievajú. Platí pravidlo, že čím je vyšší elektrický prúd, tým viac sa drôty zahrievajú, stále však nie nad hranicu, ktorá by sa aspoň približovala vznieteniu.

Táto sieť elektrických vodičov je vedená pod poťahom sedadla a je preto relatívne ľahko mechanicky poškoditeľná. Preto sa často stáva, že vyhrievanie sedadiel zlyhá práve po takomto poškodení. Ak sa vyhrievanie sedadiel poškodí, vždy sa prejavuje ako významné spomalenie vyhrievania, postupné alebo úplné zlyhanie.

Pozor na vyhrievanie sedadiel, dá sa poškodiť veľmi ľahko

Jednoduchšie elektrické vyhrievanie sedadiel sa dá poškodiť veľmi jednoducho, možno by ste to ani netipovali: stačí, aby ste sa kolenom zapreli o sedák. Predovšetkým dámy majú ostrejšie kolená, čo môže ešte viac prispieť k mechanickému poškodeniu siete elektrických vodičov. Páni so zvyčajne hrubšími kolenami sú síce ťažší, ale na sedadlo pôsobia väčšou plochou.

Takéto poškodenie sa potom prejavuje spomaleným nástupom, prípadne lokálnymi výpadkami vyhrievania, eventuálne úplnou stratou tejto funkcie. Dôvod vyložiť koleno na sedadlo vzniká napríklad pri manipulácii s detskou sedačkou alebo pri vyberaní predmetov z odkladacích boxov.

Riešením je v takomto prípade návšteva servisu, pretože v domácich podmienkach určite poškodené drôtiky nevymeníte. Ak by ste ich aj vymeniť chceli, museli by ste dbať na striktné dodržanie ich vlastností, teda materiálu, dĺžky a priemeru. Akákoľvek odchýlka od štandardu by znamenala riziko nefunkčnosti systému, eventuálne hrozbu vznietenia.

Vonku začína byť chladno a vodiči a pasažieri začínajú zapínať vyhrievanie sedadiel. Niekedy je to neoceniteľná funkcia, preto sa vyhnite zapieraniu sa kolenom o sedáky.

Mohlo by vás zaujímať