Jeep

Stellantis vydal vyjadrenie o používaní syntetických palív v súčasných motoroch. Týka sa značiek Peugeot, Opel, Citroën, Jeep, Alfa Romeo a ďalších

  • Stellantis realizoval s partnermi rozsiahlu štúdiu, aby si overil, do akej miery sú e-palivá vhodné na použitie v súčasných motoroch koncernu.

     Výsledky neprekvapujú tých, ktorí o e-palivách už niečo vedia. Komerčným nedostatkom súčasných e-palív je ich vysoká cena a praktická nedostupnosť.