AKTUALITA

Európska únia nariadila, že všetky nové autá budú povinne vybavené čiernymi skrinkami. Čo budú sledovať?

Od 6. júla budú všetky nové autá v EÚ povinne vybavené čiernymi skrinkami. Tieto zariadenia zaznamenajú údaje päť sekúnd pred a po nehode, čím uľahčia vyšetrovanie.

Vydané  Text: 

Všetky nové autá predávané v EÚ musia byť od júla vybavené čiernymi skrinkami. Cieľom je uľahčiť vyšetrovanie havárií. Ako automobilová čierna skrinka funguje a kde ju nájdete?

Európska únia bude od 6. júla tohto roka pri nových automobiloch okrem výstrahy pred prekročením rýchlosti či prípravy na montáž alkoholtesteru vyžadovať aj zariadenie laicky označované ako čierna skrinka, ktoré má uľahčiť vyšetrovanie dopravných nehôd. „Oficiálne sa nazýva zapisovač údajov o nehode, po anglicky Event Data Recorder. Odtiaľ je aj skratka EDR, pod ktorou sa zariadenie často skrýva,“ hovorí Jan Večerník z technického vývoja Škoda Auto.

 

Fyzicky autá vlastne nemusia mať nič nové, zapisovač je len nová softvérová funkcia. V skutočnosti totiž na ukladanie povinných údajov slúži riadiaca jednotka airbagu a jej pamäť. Do pamäte sa priebežne zapisujú dáta, ale pokiaľ nepríde k aktivácii zádržných systémov vozidla (zjednodušene povedané airbagov), tak sú uložené dáta neustále prepisované novými.

„V prípade nehody systém do zapisovača uloží dáta za dobu päť sekúnd pred nárazom a maximálne päť sekúnd po ňom,“ vysvetľuje Večerník. V takom prípade sú dáta natrvalo uložené do pamäte a nemožno ich nijako upravovať, meniť ani vymazávať. Do riadiacej jednotky dáta nemožno vpísať spätne,“ upozorňuje Jan Večerník.

Čo teda EDR v prípade nehody zachováva? „Systém zaznamenáva hlavne dáta týkajúce sa samotného nárazu, ako sú aktivačné časy zádržných systémov, stav obsadenia sedadiel, zmeny rýchlosti atď. Ukladajú sa však aj ďalšie informácie, napríklad rýchlosť vozidla pred nárazom, jeho spomalenie v pozdĺžnom a priečnom smere, stav plynového a brzdového pedála, uhol natočenia volantu, informácie o stave systémov ABS a ESP či otáčky motora,“ prezrádza Jan Večerník. Celkovo ide o viac ako tisíc údajov a hodnôt, ktoré jednotlivé jednotky vozidla posielajú do riadiacej jednotky airbagu.

 

Inzercia

Inzercia

 

Údaje sú nedostupné pre vodiča alebo servis

Uložené údaje majú skutočne pomáhať len pri objasňovaní dopravných nehôd. „K dátam nemá prístup užívateľ vozidla, servisný technik a ani nikto iný neoprávnený,“ vysvetľuje Večerník. „Údaje sa dajú načítať len pomocou špeciálneho nástroja s príslušnou licenciou. Oprávnenými osobami na túto činnosť sú spravidla policajti alebo súdni znalci,“ dodáva Jan Večerník. Dáta uložené v zapisovači rozhodne neslúžia na monitorovanie správania vodičov. Pre vodičov z ukladania dát nevyplývajú žiadne povinnosti alebo dôsledky. Zároveň nehrozí, že by niekto mohol po nehode skúšať dáta zmeniť tak, že zvalí vinu na vodiča, ktorý nehodu nespôsobil.

ODPORÚČANÉInzercia

Inzercia

Advertisement