PORADŇA

Cestujete autom do Rakúska? Pozor na „daň za modré svetlo“, ide o poplatok za privolanie polície

To, čo platí u nás, platí aj v ostatných krajinách – neznalosť zákona neospravedlňuje. Preto máme pre vás jeden tip, s čím treba rátať u našich západných susedov.

Vydané  Text: 

Letná sezóna pomaly ale isto začína a s ňou sa veľká populácia našej krajiny začne presúvať na dovolenkové destinácie. Ak budete nabudúce cestovať autom cez alebo do Rakúska, mali by ste vedieť, že tu existuje poplatok za privolanie polície k dopravnej nehode. Ide o takzvanú „daň za modré svetlo“, ktorá sa týka domácich, ale aj zahraničných vodičov.

Ide o to, že ak privoláte políciu k dopravnej nehode, ktorá má za následok len škodu na majetku, je potrebné zaplatiť poplatok za hlásenie nehody alebo „daň za modré svetlo“. Tento poplatok sa vzťahuje aj na prípady, kedy účastník nehody, ktorý políciu nezavolal, požiada o kópiu policajnej správy, napríklad pre poisťovňu. 

Koľko za daň zaplatíte?

V súčasnosti poplatok predstavuje 36 eur. Platí ho ten, kto políciu privolal, a to aj v prípade, že nehodu nezavinil. Ak je však aj druhý vodič čiastočne vinný, náklady sa delia medzi účastníkov nehody.

Ilustračná snímka rakúskej polície. Zdroj: TASR

Kedy platiť nemusíte?

Existuje viacero výnimiek, kedy sa poplatok za privolanie polície neuplatňuje. Napríklad, ak o nehode informuje políciu iba svedok alebo ak druhý účastník nehody ujde z miesta činu. Daň z modrého svetla sa taktiež neplatí v prípade, že sa vám stane dopravná nehoda s lesnou zverou.

Dá sa jej nejako „vyhnúť“?

Platí to čo v bežnom živote. Snažte predchádzať dopravným nehodám dodržiavaním dopravných predpisov a jazdou s maximálnou obozretnosťou. Ak sa vám napriek tomu nehoda stane a nikto nie je zranený, pokúste sa s druhým účastníkom vymeniť si osobné údaje a vyplniť tlačivo o dopravnej nehode. V tomto prípade sa poplatok za privolanie polície neplatí, pretože políciu logicky nevoláte a príslušné tlačivá odovzdáte do poisťovne.

Inzercia

Inzercia

Dôležité informácie:

  • Daň z modrého svetla sa platí aj v prípade nehody s cudzím vozidlom, ktoré nie je registrované v Rakúsku.
  • Odovzdanie kópie policajnej správy vyžiadanej druhou stranou nehody stojí 36 eur.
  • Ak je vodič čiastočne vinný za nehodu, je možné vymáhať náhradu škody z poistenia zodpovednosti toho, kto bude za nehodu uznaný vinným.

Inzercia


ODPORÚČANÉ