Poradňa

Pozor pri dovoze auta na falošnú identitu! Kontrola originality odhaľuje kuriózne prípady…

Neoprávnená manipulácia s identifikačnými údajmi vozidla ako trestný čin.

Vydané  Text: 

Kúpiť v zahraničí a doviezť si vozidlo domov na Slovensko je medzi Slovákmi stále veľmi atraktívne. Hovorí o tom aj štatistika Technickej služby kontroly originality a Ministerstva vnútra, podľa ktorej sa v roku 2023 na naše územie doviezlo viac ako 82 000 áut. Avšak vek dovezených vozidiel medziročne klesol. Podľa štatistík sa priemerne pohybuje na úrovni 9,95 roka. Znie to ideálne: „vybral som si auto, kúpim si ho a doveziem“. Nesie to zo sebou však veľké riziko, ako napríklad pátranie a falšovanie identity, ktoré sú častokrát sprevádzané veľkými opravami po dopravných nehodách alebo po škodách spôsobených počasím.

Dominuje Nemecko a Škoda

Podľa správy Technickej služby kontroly originality najviac problémových áut je spojených so značkou Škoda, za ktorou nasleduje Volkswagen, BMW, Audi a Ford. Medzi „naj“ krajiny, z ktorých sa dováža, patrí Česko, Nemecko, Poľsko, Taliansko a USA. A práve z týchto štátov sú najčastejšie prípady falšovania identity, krádeže, „stáčania“ kilometrov, zatajovania informácií, ako je exekučná blokácia, záložné právo či poistné a lízingové podvody. V roku 2023 boli pracoviskami kontroly originality zachytené v priemere 3 problematické vozidlá denne. Celkovo ide o viac ako 22 700 sporných automobilov.

Konateľ spoločnosti Iris Ident, s.r.o., Ing. Róbert Zrubák, hovorí, že „k nám v absolútnom vyjadrení prúdi najviac problémových vozidiel z Nemecka. Ide o vozidlá nespôsobilé pre premávku z dôvodu zistenia stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, do jeho konštrukcie, alebo do dokladov vozidla zachytené pri kontrole originality. Nie je to prekvapivý fakt, keďže Nemecko je zároveň krajinou, ktorá dominuje v počte dovezených áut na Slovensko“. Dodal, že hlavnou úlohou kontroly originality (KO) nie je posudzovať technickú spôsobilosť vozidla, poškodenia haváriou, ani použitie originálnych dielcov. Úloha KO spočíva v skúmaní pravosti „identifikátorov a dokladov vozidla a dokáže detegovať prípadnú manipuláciu s nimi. Zároveň overuje ďalšie skutočnosti, ktoré bránia legálnej registrácii na Slovensku a spôsobilosť vozidla z pohľadu porušenia práv a zákonom chránených záujmov“.

Jeden príklad za všetky

Na internete a sociálnych sieťach nie je problém natrafiť na obrázok s poškodeným automobilom zo zahraničia s titulkom „kúpené ako nové na Slovensku“. Žiaľ, je to krutá realita. Technická služba KO zverejnila jeden ukážkový príklad takýchto podvodov. Prípad sa týka automobilu Ford Mustang GT, ktorý bol dovezený z Nemecka, pôvodom z USA. V domovskej krajine bol vydražený za pomerne nízku sumu, 1250 doláro (teda 1147 eur).  No nekúpte mustanga za necelých 1200 eur. Proces dovozu spomínaného Fordu oprávnene zastavila stanica kontroly originality. Počas výkonu bolo zistené, že spolu s opravou po rozsiahlej dopravnej nehode došlo aj k pokusu o zmenu jeho identity. „Pri detailnom skúmaní na pracovisku KO bola zistená manipulácia identifikátorov vozidla. Konkrétne išlo o výrobný štítok, ktorý po detailnom skúmaní vykazoval známky falšovania“, hovorí Ing. Róbert Zrubák. Asi vám nemusíme pripomínať, na ktorom obrázku je Mustang po nehode, prípadne ktorá fotografia zachytáva „bezchybnú“ slovenskú verziu.

Zmena identifikačných údajov je trestný čin

V naši podmienkach je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestný čin. Konkrétne o tom hovorí  § 220 zákona č. 300/2005 Z. z., kde sa v odseku 1 jasne píše: „Kto falšuje alebo pozmení identifikačné číslo motorového vozidla, výrobné číslo motora motorového vozidla, výrobný štítok motorového vozidla alebo výrobné číslo súčastí motorového vozidla alebo použije ako pravé identifikačné číslo, výrobné číslo motora motorového vozidla, výrobný štítok alebo výrobné číslo súčastí motorového vozidla iného motorového vozidla, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky“. Odsek 3 § 220 pokračuje:

Inzercia

Inzercia

Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  1. závažnejším spôsobom konania, alebo
  2. vo vzťahu k motorovému vozidlu značnej hodnoty alebo spôsobí takým činom značnú škodu.

„Informačný systém KO je priamo prepojený s informačnými systémami polície, vrátane medzinárodných pátraní a medzinárodného systému EUCARIS. Inak nespôsobilým vozidlám sú odobraté tabuľky s evidenčným číslom a následne sú vyradené z evidencie vozidiel,“ dodáva Zrubák. Okrem spominánej činnosti sa KO zaoberá aj odhaľovaním a elimináciiou rôznych ďalších podvodov, napríklad neoprávnenou manipuláciou s najazdenými kilometrami, zatajenými exekučnými blokáciami vozidiel a inými.  Stav odometra (počítadla vzdialenosti) sa spolu s údajmi z KO zaznamenáva aj do Registra prevádzkových záznamov vozidiel.

Inzercia


Zdroje:  Tlačová správa TS KO

ODPORÚČANÉ