SERVIS

VIN číslo je váš priateľ pri kúpe jazdenky. Toto všetko sa z neho môžete dozvedieť

Kúpili ste mačku vo vreci? Históriu auta si viete preveriť jednoducho – s pomocou VIN čísla.

Vydané  Text: 

Pri kúpe auta z druhej ruky je dôležité používať zdravý rozum a dôverovať svojmu inštinktu. Ak sa vám niečo nezdá v poriadku, je pravdepodobné, že to tak aj je. Nenechávajte sa zlákať nízkou cenou alebo tlakom predajcu, aby ste urobili unáhlené rozhodnutie. Pri rozhodovaní vám ale dokáže pomôcť VIN alebo identifikačné číslo vozidla, všeobecne známe ako číslo podvozku. Ide o jedinečný kód vozidla, ktorý umožňuje jeho identifikáciu. VIN prideľuje výrobca daného modelu a v súčasnosti sa skladá zo 17 číslic a písmen.

VIN-ko nájdete v osvedčení o evidencii a na typových štítkoch namontovaných vo vozidle. Takýto štítok sa najčastejšie nachádza na viacerých miestach vo vozidle: napríklad za čelným sklom, pri prahu predných dverí, v okolí predných blatníkov či celkom vpredu po otvorení kapoty, obyčajne tej, kde aj motor (niektoré autá majú motor dostupný odzadu).

Ako si skontrolovať auto len pomocou VIN čísla - AUTOVINY.sk

Čo sa dá z VIN čísla zistiť?

Kontrola vozidla po VIN vám umožňuje získať informácie o konkrétnom vozidle. Jedná sa o základné informácie, ako sú jeho značka a model, dátum výroby, typ a farba karosérie, typ motora a druh paliva. Množstvo informácií závisí od výrobcu a často dekódovanie VIN umožňuje získať informácie o továrni, kde sa vozidlo vyrábalo, o trhu, pre ktorý bolo určené, a dokonca aj o farbe čalúnenia a pôvodného vybavenia nainštalovaného výrobcom.

Kontrola VIN vám tiež môže pomôcť pri rozhodovaní pred zakúpením jazdného vozidla. História vozidla, ktorá na VIN kód naviazaná, by mala obsahovať informácie o autorizovaných prehliadkach (už u nás obsahuje aj informácie o najazdených kilometroch ), úkonoch a servisných opravách vykonaných výrobcom, prípadných informáciách o krádeži či poškodení motora.

Ako si skontrolovať auto len pomocou VIN čísla - AUTOVINY.sk

Ako ho dekódovať?

V Európskej únii sa na zaznamenávanie VIN používa norma kvality ISO-3779, čo v praxi znamená, že identifikačné číslo musí pozostávať z niekoľkých konkrétnych častí. Prvé tri znaky, t.j. sekcia WMI, umožňuje dekódovať krajinu alebo región, ako aj výrobcu vozidla. VDS je šesťmiestny opis modelu, teda všeobecné charakteristiky vozidla kódované výrobcom. Posledných osem symbolov je oddiel VIS, t.j. sériové číslo vozidla, ktoré okrem iného obsahuje modelový rok výroby alebo továreň, v ktorej bol automobil vyrobený.

Kombinácia znakov obsahuje výlučne arabské číslice a veľké písmená latinskej abecedy, avšak okrem písmen I, O a Q. Tie sa dajú ľahko neoprávnene upraviť. Na typovom štítku môžu byť tri vyššie uvedené oddiely oddelené špeciálnymi znakmi, ale v dokumentoch sa číslo VIN uvádza ako súvislý alfanumerický reťazec.

Inzercia

Inzercia

Ako si skontrolovať VIN číslo konkrétneho auta?

Existuje veľa webových stránok, ktoré vám umožňujú skontrolovať vaše vozidlo pomocou VIN. Niektoré z nich ponúkajú túto službu zadarmo, ale podrobnejšie prehľady vyžadujú zaplatenie príslušného poplatku. Obyčajne ide o eurové sumy, pri komplexných dokumentoch sa suma pohybuje do 30 eur. Ak si ale kupujete auto za niekoľko tisíc eur, je lepšie týchto pár eur obetovať vo svojom vlastnom záujme.

Najprv by ste mali preverovať vozidlo bezplatnými nástrojmi, lebo keď v nich nájdete niečo, čo je podozrivé, máte možnosť o tomto informovať predajcu a žiadať vysvetlenie. Ak je na vozidle všetko na prvý pohľad v poriadku, vtedy je rozumné trocha si zaplatiť.

Inzercia

Kupujete jazdené auto? Takto si overíte skutočný stav kilometrov! - AUTOVINY .sk

Kontrola VIN nie je stopercentnou garanciou bezproblémového vozidla. V histórii vozidla môžu byť udalosti, nehody alebo opravy, ktoré nie sú nikde zapísané. Takže ani dekódovanie čísla VIN neposkytne informácie o informáciách, ktoré potrebujete. Ak malo auto nehodu a tá bola opravená v nejakej autodielni bez papierov, nebude o tomto úkone nikde žiadny záznam. A pritom mohlo ísť o závažné poškodenie, ktorých oprava znížila bezpečnosť, prípadne vystavuje nového majiteľa riziku straty továrenskej záruky.

Ďalej odporúčame:


ODPORÚČANÉInzercia

Advertisement