Advertisement

Advertisement
DOPRAVNÁ PORADŇA

Môžeme parkovať aspoň dvomi kolesami na obrubníku? A čo minútové zastavenie na vyloženie nákladu?

Motoristi majú naďalej nejasnosti o tom, čo si vlastne môžu dovoliť bez toho, aby im bola uložená pokuta.

Odpovedáme na dve dôležité otázky v súvislosti s parkovaním na chodníku.
Vydané  Text: 


Advertisement

Od prvého októbra platí dopravný predpis, že automobily nesmú parkovať na chodníku. Téme parkovania na chodníku sme sa priebežne venovali v celej jej šírke, teda od legislatívnych návrhov až po nadobudnutie účinnosti novely zákona o cestnej premávke a konkrétnych rád pre motoristov.

Dnes pokračujeme v našom seriáli o parkovaní na chodníku dvomi odpoveďami na dve otázky:

 • Môžem na chodníku zastaviť na krátky čas, aby som počkal na prepravovanú osobu alebo vyložil náklad?
 • Môžem parkovať na chodníku jedným alebo dvomi kolesami tak, že v podstate budem stáť iba na obrubníku?

Najprv si zhrňme to dôležité.

Od októbra platí § 25 ods. 1) Zákona o cestnej premávke o tom, že

 • vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2)
 • a § 52 ods. 2) je definovaný nasledovne: Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, pre automatizované doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Na chodníku ako takom je zastavenie a státie zakázané zo zákona a platí to pre mestá, väčšie obce i malé dedinky.

Keďže zákon zakazuje státie aj zastavenie, znamená na to, že na chodníku nesmú motoristi zastaviť ani na čas potrebný na vyloženie nákladu, ani na vyčkanie osoby, pre ktorú prišli autom.

Inzercia

Naďalej však môžu zastaviť a stáť na ceste, kde to nie je zakázané dopravnou značkou alebo žltou čiarou na okraji vozovky, alebo ak to neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky (napríklad tesne za zákrutou, pred priechodom pre chodcov, za horizontom kopca a podobne).

Takže odpoveď na otázku, či motoristi s automobilmi môžu na chodníku zastaviť na krátky čas, znie NIE. 

Inzercia

V tomto prípade ide o analógiu so zákazom zastavenia státia na zeleni, kedy môžete dostať pokutu už za jedno koleso na tráve:

§ 25 ods. 1) písm. s) Vodič nesmie zastaviť a stáť na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou.

Inzercia

Zo samotného znenia dopravného predpisu, ktorý vyvolal vlnu kontroverzie, vyplýva aj to, že motoristi nemôžu na chodníku parkovať ani jedným kolesom, ani dvomi kolesami. Fakticky by sa tým naplnila podstata zastavenia alebo státia na chodníku.

Takže odpoveď na otázku, či auto môže kolesami stáť na obrubníku, znie NIE. 

Na tomto mieste je vhodné pripomenúť, že viaceré mestá už vykonali potrebné opatrenia, aby parkovanie na chodníkoch motoristi dovolili, a to tak, že vyznačili parkovacie miesta, zaviedli parkovacie zóny na sídliskách alebo reorganizovali parkovacie miesta na uliciach, niekde aj zjednosmernením ciest.

Lenže sú tu výnimky:

» Pokračujte na druhú stranu článku


Stránky: 1 2Erik Stríž je motoristický novinár, redaktor denníka Autoviny.sk a redaktor časopisu auto motor a šport. Pripravuje témy, aktuality a testy automobilov. Zvýšenú pozornosť venuje legislatíve súvisiacej s dopravou a bezpečnosti.

Zaujíma vás riešenie dopravného problému alebo pre nás máte tip na článok? Napíšte na tip@motoristickynovinar.sk

Pokračujte na ďalší príspevok »FOTOGALÉRIA

V Bratislave dnes odštartovala výroba nového Superbu, pozrite sa do zákulisia výroby závode VW Slovakia

 • Nový Superb Combi sa vyrába súčasne s VW Passat Combi, neskôr sa do programu produkcie pridá aj Superb vo verzii liftback.

   Závod Volkswagen Slovakia sa pre spustenie výroby dôležitých modelov výrazne modernizoval, investícia do projektu Beta+ obnáša stovky miliónov eur. V rámci prípravy na sériovú produkciu sa vyrobilo až do dvetisíc kusov nového Superbu Combi.
 • Nabitá ponuka

  Slovenský Mercedes prišiel s neodolateľnou ponukou. Do ceny elektromobilov zahrnul nabíjací kredit, poistenie, financovanie aj nabíjací set

 • Poistenie na 2 roky, flexibilný systém nabíjania Pro, kredit na nabíjanie, predĺženú záruku na 6 rokov alebo do 90 000 km a zvýhodnené financovanie sú teraz v cene každého avizovaného elektromobilu.

   Kredit na nabíjanie je až do 6000 eur! Ponuka platí pre vozidlá k priamemu odberu, aj pre vozidlá zadané do výroby, dodané do 31. 12. 2023.