Republika elektromobily motoristom vnucovať nechce. Zákaz spaľovacích motorov považuje za utópiu

Politické strany a automobilová doprava. Prečítajte si náš predvolebný seriál.

Vydané  Text: 

Časopis auto motor a šport a denník Autoviny.sk s viac ako 500-tisíc čitateľmi každý mesiac patria k mienkotvorným, najpopulárnejším a najdôveryhodnejším zdrojom informácií o automobilovej doprave na Slovensku.

Naša redakcia sa preto koncom augusta rozhodla osloviť vybrané politické strany, ktoré majú podľa prieskumu AKO (8/2023) najväčšiu šancu dostať sa do parlamentu. Zaujímalo nás predstavenie konkrétnych plánov a vízií na zlepšenie bezpečnosti, ekológie a budúcnosti individuálnej automobilovej dopravy na Slovensku.

Každý politický subjekt mal právo odpovedať na rovnaké otázky. V zmysle transparentnej politickej diskusie zverejňujeme kompletné znenie odpovedí, ktoré sme dostali od politických subjektov. Veríme, že tým prispejeme k lepšej informovanosti voličov a k rozvoju automobilovej kultúry na Slovensku.

Inzercia

Inzercia

Na naše otázky zatiaľ odpovedali nasledovné strany:

 

V tomto príspevku prezentujeme postoj hnutia Republika.

Odpovedá JUDr. Ing. Miloš Sušarský, LL.M. – stranícky expert na dopravu.

Inzercia

Inzercia

1. Aké sú vaše plány na zlepšenie kvality a bezpečnosti ciest na Slovensku (boj proti alkoholu za volantom, kritériá pre získanie vodičského oprávnenia a pod.)?

Kvalita slovenských ciest je jedna z najhorších v Európe a ďalej sa zhoršuje. Jedným z dôvodov tohto stavu je rozdrobenosť správy ciest. Na relatívne malom Slovensku diaľnice spravuje NDS, cesty I. triedy štátna správa ciest a cesty II. a III. triedy samosprávne kraje. V prípade účasti Hnutia Republika vo vláde po najbližších parlamentných voľbách budeme:

1) presadzovať zefektívnenie a zjednotenie správy diaľnic a ciest I. II. a III. triedy pod jednu štátnu správu ciest,

2) presadzovať urýchlenú opravu mostov, ktoré sú v kritickom stave a existuje reálne riziko kolapsu dopravy v prípade, že viaceré mosty budú musieť byť zatvorené súčasne,

3) zjednodušíme a maximálne zefektívnime proces pri príprave a výstavbe diaľnic – nakoľko dnešné tempo výstavby (cca 10 km diaľnic a 10 km rýchlostných ciest ročne) je katastrofálne pomalé.

Ďalšími námetmi v oblasti zvýšenia bezpečnosti na cestách je zvýšenie kvality praktickej výučby budúcich vodičov. Vysokú mieru ochrany by perspektívne prinieslo aj povinné zavedenie kontrolného systému (takzvanej čítačky vodičských preukazov) do každého automobilu, prostredníctvom ktorej by sa povolilo naštartovanie vozidla iba vodičom s riadnym oprávnením a takisto detektor použitia alkoholu zabraňujúci použitiu vozidla v prípade pozitívneho výsledku – povinný najmä u tých vodičov, ktorí už v minulosti obdobné priestupky spáchali. Vďaka týmto technickým opatreniam by bolo možné zamedziť značnej časti dopravných nehôd, ktoré sú t.č. spôsobené osobami bez vodičského oprávnenia, osobami so zákazom viesť motorové vozidlá a osobami pod vplyvom alkoholu.

2.Vnímate vplyv individuálnej automobilovej dopravy na životné prostredie a klímu? Aké opatrenia navrhujete na zníženie emisií skleníkových plynov z tejto oblasti?

Vplyv individuálnej automobilovej dopravy na životné prostredie je nesporný. Tento problém však treba riešiť omnoho komplexnejšie, nakoľko mnohé vedecké štúdie dokazujú, že individuálna automobilová doprava nie je najväčším znečisťovateľom prírody.

Pri porovnaní s inými dopravnými prostriedkami, ako sú lode a lietadlá, automobily sú tým menšim zlom. Napriek tomu je individuálna automobilová doprava najviac ovplyvnená reguláciami, ktoré automobilový priemysel ťažko prijíma a už dnes napríklad automobilky nevedia ako splniť takmer likvidačné normy, ktoré vydáva Európska únia. Ochrana prírody je ušľachtilý a potrebný cieľ. Pokiaľ nám však naozaj ide o ochranu prírody, musíme sa v rámci Európskej únie zamerať na tých najväčších znečistovateľov ovzdušia a nevybíjať sa iba na automobilovej doprave.

3.Aký postoj má vaša strana k zákazu predaja nových spaľovacích motorov od roku 2035?

Elektromobilita nie je pre nás v Hnutí Republika modla, ale vnímame ju ako jednu z technológií, ktorá má svoje pozitívne aj negatívne stránky. Zákaz predaja automobilov so spaľovacími motormi po roku 2035 je podľa nás utopistický a nerealistický.

Sme jednoznačne za to, aby ľudia na Slovensku mali aj po roku 2035 možnosť voľby vybrať si medzi klasickými alebo novšími technológiami a neboli vo svojej voľbe obmedzovaní nezmyselnými bruselskými nariadeniami. Osobitnou kapitolou je seba-poškodzovanie európskej ekonomiky podobnými opatreniami, čo je však na podstatne dlhšiu debatu.

4.Považujete súčasné rýchlostné limity na slovenských cestách za adekvátne, prípadne máte v pláne ich úpravu?

Súčasné rýchlostné limity považujeme za adekvátne. Celkovo sme za stabilitu legisltívy vo všetkých oblastiach, nakoľko Slovensko je v posledných rokoch ukážkou legislatívneho chaosu, v ktorom sa už málokto dokáže orientovať. Časté zmeny všetkých možných zákonov, pri nástupe každej novej vlády, Slovensku omnoho viac škodia ako pomáhajú, čo platí aj pre oblasť automobilovej dopravy.

5.Aký máte postoj k pohybu cyklistov na cestných komunikáciách s vyššou maximálnou povolenou rýchlosťou (90 km/h a viac)?

Riešením nie je okamžitý zákaz pohybu cyklistov na hlavných cestách. Stále sme ďaleko od stavu, kedy by mali cyklisti vytvorené podmienky na bezpečnú a kontinuálnu jazdu mimo hlavných ciest. Riešením je sieť kvalitných a vzájomne prepojených cyklotrás – a kde sa to podarí, tam už cyklistov v mene bezpečnosti premávky z hlavných ciest môžeme vykázať.

6.Považujete súčasnú úroveň individuálnej automobilovej dopravy za spoločenský problém? Vidíte potenciál v regulácii vlastníctva automobilov na Slovensku?

Vlastníctvo automobilov na Slovensku obmedzovať určite nechceme. Podobné snahy o rôzne formy obmedzovania osobných slobôd, vrátane vlastníckeho práva, sú v poslednej dobe vlastné skôr našim hlavným politickým oponentom predovšetkým z ultra-liberálneho tábora.

7.Plánujete zvýhodňovať nákup ekologických vozidiel pre skupiny s nižšími príjmami, ktoré v súčasnosti vlastnia staršie vozidlo?

Nevidíme žiadny rozumný dôvod, prečo by sme mali ľuďom s nižšímy príjmami pretláčať (mnohokrát aj proti ich vôli) elektromobily. Navyše na to používať vzácne rozpočtové zdroje, ktoré vieme v ich prospech použiť iným, pre nich podstatne efektívnejším spôsobom.

Pokiaľ majú ľudia s nižšími (alebo hociakými) príjmami záujem si kúpiť auto so spaľovacím motorom, tak im túto slobodu voľby treba zachovať – a nevnucovať im spravidla drahší (ale z našich spoločných peňazí dotovaný) elektromobil. Ako sme už uviedli, elatromobilita má svoje výhody, ale má aj svoje negatívne stránky – aj mnohé ekologické, o tých sa však už nehovorí.
Automobilový priemysel čelí najťažšej skúške od samotného vzniku. Vysporiadať sa musí nielen s novými technológiami, reguláciou či elektrickou revolúciou, ale aj s čoraz častejším prehodnocovaním významu a dôležitosti automobilov v našich životoch. Ako to celé nakoniec dopadne, zatiaľ nie je známe. Transformácia sa však ešte len začína a budem veľmi rád, keď sa na túto cestu vyberiete spolu so mnou. Držte si klobúky!
ODPORÚČANÉ